Tulosta | Tekstikoko: + -

Vihdin kunnanvaltuusto on päätöksellään 3.10.2011 § 45 päättänyt jatkaa Myllylampien rakennuskieltoalueen B rakennuskieltoa ja toimenpiderajoitusta 1.12.2016 saakka siten, että rakennuskieltoa ja toimenpiderajoitusta koskevia päätöksiä on noudatettava välittömästi MRL:n 200 §:n ja MRA:n 93 §:n mukaisesti mahdollisista valituksista huolimatta.

Kunnanvaltuuston päätös kieltoaluekarttoineen on nähtävänä kunnanvirastolla, Asemantie 30, Nummela.

14.10.2011 13:30