Tulosta | Tekstikoko: + -

Kaavakuulutukset

Virallinen ilmoitustaulu on Vihdin kunnanviraston ulkoseinässä pääsisäänkäynnin oikealla puolella, osoite Asemantie 30, Nummela. Kunnan kuulutukset ovat lisäksi nähtävissä Kirkonkylän kirjastossa, osoite Kyläaukio 1, Vihti sekä pääkirjastossa, osoite Pisteenkaari 9, Nummela. Tämä ei ole virallinen ilmoitustaulu eikä täällä ole kaikkia kuulutuksia.

Asemakaavamuutoksen hyväksyminen, kaava N 155 (10.09.2014)

Vihdin kunnanvaltuusto on päätöksellään 11.6.2012 § 27 hyväksynyt Nummelan Haakkoinmaan asemakaavamuutoksen kaava N 155. Kunnanvaltuuston päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeudelle, joka ...

Asemakaavojen N 167 ja Ot 20 valmisteluaineistot nähtävillä (29.08.2014)

Vihdin kaavoitus- ja tekninen lautakunta on päättänyt asettaa seuraavien kaavojen valmisteluaineistot MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n tarkoittamalla tavalla nähtäville ...

Kaava V 45 Koivissillan asemakaava / kuulutus / muutosehdotus nähtäville (10.06.2014)

Kaava V 45 Koivissillan asemakaava / kuulutus / muutosehdotus nähtäville Vihdin kunnanhallitus on päättänyt asettaa Koivissillan asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen MRL ...

Rakennuskiellon jatkaminen, Ojakkala ja Koivissilta (24.04.2013)

Vihdin kunnanhallitus on 11.3.2013 päättänyt jatkaa MRL 53 §:n mukaista rakennuskieltoa Ojakkalan Oj 15 asemakaava- ja asemakaavan muutosalueella sekä ...