Asemakaavamuutos- ja katusuunnitelmaehdotukset nähtäville, kaava N 171

13.10.2017

 

Vihdin kunnanhallitus on päättänyt asettaa Nummelan Kalkkimäenrinteen asemakaavamuutoksen, kaava N 171 MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n sekä Kalkkimäenkujan katusuunnitelmaehdotuksen MRA 43 §:n mukaisessa tarkoituksessa julkisesti nähtäville. Kaava-alue sijaitsee Nummelan taajamassa, Pillistöntien varrella.

Asemakaavamuutos- sekä katusuunnitelmaehdotukset pidetään julkisesti nähtävillä ajalla 16.10.-15.11.2017 kunnanvirastolla, osoitteessa Asemantie 30, Nummela ja kunnan www-sivuilla kaava-asiakirjat osoitteesta

http://www.vihti.fi/n-171-kalkkimaenrinteen-asemakaavamuutos/ ja katusuunnitelmat osoitteesta

http://www.vihti.fi/asuminen-ja-ymparisto/kadut-ja-tiet

Mahdolliset muistutukset asemakaavamuutos- ja katusuunnitelmaehdotuksista on tehtävä 15.11.2017 klo 15.00 mennessä Vihdin kunnanhallitukselle, os. Asemantie 30, PL 13, 03101 Nummela tai sähköpostios. kunnanvirasto@vihti.fi.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavasuunnittelija Anniina Lehtonen, puh. 050 302 4695, sähköposti etunimi.sukunimi@vihti.fi ja katusuunnitelmaehdotuksesta katupäällikkö Jarkko Riipinen, puh 044 4675 393 sekä suunnittelija Kristiina Kemppainen, puh 044 4675 325, sähköposti: etunimi.sukunimi@vihti.fi