Korkotukilainat ja avustukset

Korkotukilainat

Vihdin kunta välittää valtion korkotukea yleishyödyllisille yhteisöille. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää yleishyödyllisille korkotukea vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistustalojen rakentamiseen, hankintaan tai perusparantamiseen. Lisäksi myönnetään avustuksia erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi. Asunto-osakeyhtiöt voivat hakea perusparannuslainojen valtiontakausta.

Vuoden 2017 lainat ja avustukset on haettavissa seuraavasti:

1. Hakija toimittaa seuraavat korkotuki- ja takauslainan hyväksymistä koskevat hakemukset kuntaan ilman erityistä hakuaikaa.

Korkotukilainat:

– vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistustalojen rakentamiseen
– erityisryhmille tarkoitetun vuokra-asuntokohteen rakentamiseen, johon ei haeta investointiavustusta
– sellaisen asunto-osakeyhtiömuotoisen vuokratalon rakentamiseen, josta vuokralainen voi lunastaa asunnon omakseen
– vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen
– vuokra-asunnon tai vuokratalon hankintaan

Takauslainat:

–  valtion takaus vuokra-asuntojen rakentamislainoille

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa osoitteella:
Vihdin kunta, PL 13, (Asemantie 30), 03101 Nummela.

ARA ei voi lain mukaan käsitellä vuokra-asuntojen hakemuksia, ellei kunta ole antanut niistä puoltavaa lausuntoa.

Erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi tarkoitettujen avustusten ja korkotukilainojen erillinen hakumenettely vuodelle 2017 järjestettiin jo syksyllä 2016 ja ARA päätti niiden hankevalinnat 26.1.2017.

2. Hakija toimittaa seuraavat valtiontakaus- ja avustushakemukset suoraan Aralle ilman erityistä hakuaikaa ja kunnan lausuntoa

– valtion takaus asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainoille
– vuokra-asuntolainojen käynnistysavustus, kun rakennetaan korkotuesta annetun lain mukaisia vuokra-asuntoja muille kuin erityisryhmille

Hakemukset toimitetaan osoitteella:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA
PL 30, Vesijärvenkatu 11 A,
15141 Lahti

Lisätietoa: ARAn tuet 2017, hakuohje 27.2.2017

http://www.ara.fi/download/noname/%7B731DBA1C-65E7-48F7-A00C-52E205BBB6D3%7D/22844

 

Viimeksi päivitetty 06.05.2017

Korkotukilainat ja avustukset

Korkotukilainat

Vihdin kunta välittää valtion korkotukea yleishyödyllisille yhteisöille. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää yleishyödyllisille korkotukea vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistustalojen rakentamiseen, hankintaan tai perusparantamiseen. Lisäksi myönnetään avustuksia erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi. Asunto-osakeyhtiöt voivat hakea perusparannuslainojen valtiontakausta.

Vuoden 2017 lainat ja avustukset on haettavissa seuraavasti:

1. Hakija toimittaa seuraavat korkotuki- ja takauslainan hyväksymistä koskevat hakemukset kuntaan ilman erityistä hakuaikaa.

Korkotukilainat:

– vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistustalojen rakentamiseen
– erityisryhmille tarkoitetun vuokra-asuntokohteen rakentamiseen, johon ei haeta investointiavustusta
– sellaisen asunto-osakeyhtiömuotoisen vuokratalon rakentamiseen, josta vuokralainen voi lunastaa asunnon omakseen
– vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen
– vuokra-asunnon tai vuokratalon hankintaan

Takauslainat:

–  valtion takaus vuokra-asuntojen rakentamislainoille

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa osoitteella:
Vihdin kunta, PL 13, (Asemantie 30), 03101 Nummela.

ARA ei voi lain mukaan käsitellä vuokra-asuntojen hakemuksia, ellei kunta ole antanut niistä puoltavaa lausuntoa.

Erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi tarkoitettujen avustusten ja korkotukilainojen erillinen hakumenettely vuodelle 2017 järjestettiin jo syksyllä 2016 ja ARA päätti niiden hankevalinnat 26.1.2017.

2. Hakija toimittaa seuraavat valtiontakaus- ja avustushakemukset suoraan Aralle ilman erityistä hakuaikaa ja kunnan lausuntoa

– valtion takaus asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainoille
– vuokra-asuntolainojen käynnistysavustus, kun rakennetaan korkotuesta annetun lain mukaisia vuokra-asuntoja muille kuin erityisryhmille

Hakemukset toimitetaan osoitteella:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA
PL 30, Vesijärvenkatu 11 A,
15141 Lahti

Lisätietoa: ARAn tuet 2017, hakuohje 27.2.2017

http://www.ara.fi/download/noname/%7B731DBA1C-65E7-48F7-A00C-52E205BBB6D3%7D/22844

 

Viimeksi päivitetty 06.05.2017