Sijaintikartta

Kaavatyön vaihe

Yhteystiedot

kaavasuunnittelija
Miia Ketonen
insinööri AMK
p. 044 042 1345
miia.ketonen(ät)vihti.fi

varalla:

kaavasuunnittelija
Tarja Johansson 
insinööri AMK
p. 044 042 1171
tarja.johansson(ät)vihti.fi

Tapaamiselle on hyvä sopia aika etukäteen.

V 43 Pappilan asemakaavamuutos

Kaavatyön tarkoitus:

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia, voidaanko Pappilan alueelle sijoittuvaa käyttämätöntä rakennusoikeutta sijoittaa toisin.

Kaavatyön vaihe:

Kaavoitus- ja tekninen lautakunta on 20.9.2017 § 61 päättänyt asettaa kaavamuutoksen valmisteluaineiston vuorovaikutusprosessin käymiseksi nähtäville.
Kunnanhallitus hyväksyi tavoitteet kaavamuutostyölle 14.11.2016.
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi kaavamuutoksen perusselvitykset ja tavoitteet -raportin 2.11.2016.


Kaava-aineisto (pdf -muodossa):

 

Pappilan asemakaavamuutoksen, kaava V 43, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Viimeksi päivitetty 27.10.2017