Yhteystiedot

Maisematyölupahakemukset toimitetaan kaavoituksen asiakaspalvelupisteeseen kunnanviraston 2. kerrokseen osoitteessa:

Vihdin kunta/kaavoitus
Asemantie 30
03100 Nummela

tai postitse osoitteeseen:

Vihdin kunta/kaavoitus
PL 13
03101 Nummela

Tiedustelut maisematyöluvan hakemisesta
toimistosihteeri
Anne Riikonen
p. 09 4258 3141

Karttaotteet lupahakemuksia varten
suunnitteluavustaja
Eila Siikanen
p. 044 467 5582

Maisematyölupahakemus ja tarvittavat liitteet

puut
Maisematyöluvan hakemuslomake löytyy kaavoituksen lomakkeista.

 

Maisematyölupaan tarvittavat liitteet:

 • valtakirja maanomistajalta, jos hakija ei omista aluetta, jolla toimenpide suoritetaan
 • yhtiön hallituksen päätös (ptk:n ote) siitä, kuka hakee ja millaista toimenpidettä haetaan (mikäli hakijana on yhtiö)
 •  kartat:
  • karttapiirros maisematyöalueesta sellaisessa mittakaavassa, josta käy ilmi tarvittavassa määrin toimenpiteen sijainti, laatu ja laajuus
  • puiden kaato piha-alueella tms.: kartta (esim. asemapiirros tai 1:1000 pohjakartta), johon on merkitty kaadettavaksi tarkoitetut puut
  • metsänhakkuu:  kuvioittainen selvitys suoritettavasta toimenpiteestä karttaliitteineen, laajoissa metsänhakkuissa tulee liitteenä olla alueesta mahdollisesti laadittu metsänhoitosuunnitelma ja sen selostus
  • kaivaminen, täyttäminen tai louhiminen: suunnitelmakartan lisäksi tarvittava määrä maastoleikkauspiirroksia sekä selvitys jälkihoitotoimenpiteistä (huom! maa-aineslupa on eri asia kuin maisematyölupa)