Vihdin kasvihuonekaasupäästöseuranta

Vihdin kasvihuonepäästöt 2008 – 2015, ennakkotieto vuodelta 2016 (pdf)

Esitys Vihdin kasvihuonekaasupäästöt 2008 – 2015

Vihdin kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2015 olivat yhteensä 155,9 kt CO2-ekv ilman teollisuutta. Näistä päästöistä 11,2 kt CO2-ekv aiheutui kuluttajien sähkönkulutuksesta ja 11,3 kt CO2-ekv sähkölämmityksestä. Maalämmön osuus lämmitysmuotojakaumasta ja päästöistä on pieni. Päästöistä 2,6 kt CO2-ekv aiheutui kaukolämmityksestä, 28,8 kt CO2-ekv erillislämmityksestä, 76,5 kt CO2-ekv tieliikenteestä, 15,3 kt CO2-ekv maataloudesta ja 9,8 kt CO2-ekv jätehuollosta. Teollisuuden sähkönkulutuksen päästöt olivat 2,0 kt CO2-ekv.

Vihdin päästöt asukasta kohti vuonna 2015 olivat 5,4 t CO2-ekv ilman teollisuutta, kun ne kaikissa CO2-raportissa mukana olevissa kunnissa vaihtelivat välillä 3,0–13,2 t CO2-ekv.

Vihdin päästöt kuluttajien sähkönkulutuksesta olivat vuonna 2015 0,4 t CO2-ekv/asukas, eli noin 20 % pienemmät kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Sähkönkulutus kotitalouksissa ja palveluissa riippuu monista tekijöistä. Asukasta kohti laskettu sähkönkulutus on yleensä keskimääräistä suurempaa kunnissa, joissa on paljon loma-asukkaita, kunnissa joissa on selvästi enemmän työpaikkoja kuin asukkaita, sekä kunnissa, joissa tarjotaan palveluja myös naapurikuntiin.

Vihdin asukasta kohti lasketut päästöt sähkölämmityksestä vuonna 2015 olivat 0,4 t CO2-ekv, eli noin 30 % suuremmat kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Sähkölämmityksen päästöihin vaikuttavat sähkölämmityksen osuus lämmitysmuotojakaumasta, sekä vuosittainen lämmitystarve. Maalämmön suosio kasvaa nopeasti, mutta sen osuus lämmitysmuotojakaumasta on vielä pieni.

Vihdin kaukolämmityksen päästöt asukasta kohti olivat vuonna 2015 0,1 t CO2-ekv, ja päästöt rakennusten erillislämmityksestä 1 t CO2-ekv. Päästöt kaukolämmityksestä olivat selvästi pienemmät ja päästöt erillislämmityksestä noin 10 % suuremmat kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin.

Vihdin päästöt tieliikenteestä vuonna 2015 olivat 2,6 t CO2-ekv/asukas, eli noin 10 % suuremmat kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Tieliikenteen päästöön vaikuttavat sekä läpiajoliikenne että paikallinen liikenne.

Vihdin päästöt ilman teollisuutta laskivat 7 prosenttia vuodesta 2014 vuoteen 2015. Keskimäärin päästöt laskivat CO2-raportin kunnissa 8 prosenttia.

 

Hyödyllisiä linkkejä

CO2 –raportin nettisivut www.co2-raportti.fi

 

Viimeksi päivitetty 28.02.2017

Yhteystiedot

Ympäristövalvonta

Asemantie 30, 03101 Nummela, ymparistonvalvonta(ät)vihti.fi

Tarkemmat yhteystiedot

 

Vihdin kasvihuonekaasupäästöseuranta

Vihdin kasvihuonepäästöt 2008 – 2015, ennakkotieto vuodelta 2016 (pdf)

Esitys Vihdin kasvihuonekaasupäästöt 2008 – 2015

Vihdin kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2015 olivat yhteensä 155,9 kt CO2-ekv ilman teollisuutta. Näistä päästöistä 11,2 kt CO2-ekv aiheutui kuluttajien sähkönkulutuksesta ja 11,3 kt CO2-ekv sähkölämmityksestä. Maalämmön osuus lämmitysmuotojakaumasta ja päästöistä on pieni. Päästöistä 2,6 kt CO2-ekv aiheutui kaukolämmityksestä, 28,8 kt CO2-ekv erillislämmityksestä, 76,5 kt CO2-ekv tieliikenteestä, 15,3 kt CO2-ekv maataloudesta ja 9,8 kt CO2-ekv jätehuollosta. Teollisuuden sähkönkulutuksen päästöt olivat 2,0 kt CO2-ekv.

Vihdin päästöt asukasta kohti vuonna 2015 olivat 5,4 t CO2-ekv ilman teollisuutta, kun ne kaikissa CO2-raportissa mukana olevissa kunnissa vaihtelivat välillä 3,0–13,2 t CO2-ekv.

Vihdin päästöt kuluttajien sähkönkulutuksesta olivat vuonna 2015 0,4 t CO2-ekv/asukas, eli noin 20 % pienemmät kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Sähkönkulutus kotitalouksissa ja palveluissa riippuu monista tekijöistä. Asukasta kohti laskettu sähkönkulutus on yleensä keskimääräistä suurempaa kunnissa, joissa on paljon loma-asukkaita, kunnissa joissa on selvästi enemmän työpaikkoja kuin asukkaita, sekä kunnissa, joissa tarjotaan palveluja myös naapurikuntiin.

Vihdin asukasta kohti lasketut päästöt sähkölämmityksestä vuonna 2015 olivat 0,4 t CO2-ekv, eli noin 30 % suuremmat kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Sähkölämmityksen päästöihin vaikuttavat sähkölämmityksen osuus lämmitysmuotojakaumasta, sekä vuosittainen lämmitystarve. Maalämmön suosio kasvaa nopeasti, mutta sen osuus lämmitysmuotojakaumasta on vielä pieni.

Vihdin kaukolämmityksen päästöt asukasta kohti olivat vuonna 2015 0,1 t CO2-ekv, ja päästöt rakennusten erillislämmityksestä 1 t CO2-ekv. Päästöt kaukolämmityksestä olivat selvästi pienemmät ja päästöt erillislämmityksestä noin 10 % suuremmat kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin.

Vihdin päästöt tieliikenteestä vuonna 2015 olivat 2,6 t CO2-ekv/asukas, eli noin 10 % suuremmat kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Tieliikenteen päästöön vaikuttavat sekä läpiajoliikenne että paikallinen liikenne.

Vihdin päästöt ilman teollisuutta laskivat 7 prosenttia vuodesta 2014 vuoteen 2015. Keskimäärin päästöt laskivat CO2-raportin kunnissa 8 prosenttia.

 

Hyödyllisiä linkkejä

CO2 –raportin nettisivut www.co2-raportti.fi

 

Viimeksi päivitetty 28.02.2017