Tulosta | Tekstikoko: + -

Ajankohtaista

Työttömien liikuntatoiminta syksy 2014 (19.08.2014)

Työttömien liikuntatoiminta syksy 2014, ilmoittautuminen:   ...

Avustukset asuntojen korjaustoimintaan haettavissa 13.10.2014 mennessä (15.08.2014)

VIHDIN KUNTA JULISTAA HAETTAVAKSI 13.10.2014 MENNESSÄ ...

Liikennetiedote asukkaille Wuosisatamarkkinoiden 23.8.2014 ajalle (15.08.2014)

Pyydämme ystävällisesti alueen asukkaita huomioimaan, että ...

Vihdin kunnanhallituksen kokous 11.8.2014 (12.08.2014)

Stenkullan upeat tontit myyntiin Vihdissä Hiidenveden ...

Viraalivideo julkaistu - käsikalastusta Moskovan MoHuille (07.08.2014)

Osana Uudenmaan markkinointikampanjaa on kuvattu kesäinen ...

Hiiden Opiston ilmoittautumiset alkavat (01.08.2014)

Lukuvuoden 2014-2015 opinto-opas on jaettu opiston ...

Liikuntapalveluiden ensi kauden ryhmiin ilmoittautuminen alkaa 23.6. klo 17 (23.06.2014)

Liikuntapalveluiden ensi kauden liikuntaryhmien ilmoittautumislinkit. Ilmoittautuminen ...

Vihdin kunta mukana elokuisilla Vihti-päivillä ja Wuosisatamarkkinoilla (17.06.2014)

Vihdin nimikkopäivään – Pertun päivään – ...

Koulutusta kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille (16.06.2014)

Perinteinen (15. kerta), maksuton koulutus tulee ...

Vihdin liikuntapalveluiden kausiesite 2014-2015 on ilmestynyt ja niitä voi noutaa (10.06.2014)

Vihdin uimahalli Pääkirjasto Nummela ja Vihdin ...

Päivölän 18. kirjallisuuspäivät 30.-31.8.2014 (05.06.2014)

Päivölän kirjallisuuspäivät on kulttuuritapahtuma, joka on ...

Päiväkotien ja koulujen erityisruokavaliot 2014-2015 (02.06.2014)

Tilaa hyvissä ajoin ennen päiväkotien toimintakauden ...


Vihdin Vesi parantaa jätevesiensä käsittelyä

Tätä hanketta koskeva ympäristönvaikutusten arviointiselostus on valmistunut ja nähtävillä.

YVA-selostusta esitellään kaikille avoimessa tilaisuudessa torstaina 21.8.2014 klo 18.00 - 20.00 Vihdin kunnan virastotalon koulutusluokassa Nummelassa (Asemantie 30, sisäänkäynti B). YVA-ohjelmaan liittyvä aineisto on esillä ennen tilaisuutta klo 17.00 alkaen virastotalon B-sisäänkäynnin aulassa.

lue lisää


Vihdin Veden sprinklerisopimukset 1.10.2014 alkaen

Sprinkleri, automaattinen sammutuslaitteisto, valvoo rakennusta tulipalon varalta

Sprinkleri eli automaattinen sammutusjärjestelmä on tehokkain keino estää palokuolemia. Sprinkleri havaitsee alkavan tulipalon mahdollisimman aikaisin ja sammuttaa sekä hidastaa palon leviämistä ja antaa siten aikaa pelastautumiselle tai pelastamiselle. Sprinklerin ansiosta olosuhteet, mm savualtistus, eivät huoneistossa muodostu hengenvaaralliseksi. Samalla sprinkleri tekee hätäilmoituksen tulipalosta hätäkeskukseen.

Rakennusvaiheessa sammutuslaitteiston asentaminen on kohtuuhintaista. Sprinklereitä voidaan sijoittaa sekä asunto-, majoitus- että hoitolaitosrakennuksiin.

Vihdin Veden sprinklerisopimukset

Sprinkleriliittymien sammutusveden hankinnasta tulee tehdä kirjallinen hakemus. Liittymisestä tehdään erillinen sopimus ja liitoskohtalausunto. Liitoskohtalausunnon saamiseksi on hakemuksessa esitettävä liitoskohdan mitoitusvesimäärä ja –paine sekä toiminta-aika.

Sprinklerilaitteiston suunnittelussa ja asennuksessa on noudatettava kulloinkin voimassa olevia sprinklerisääntöjä ja KVV-laitteistoja koskevia määräyksiä ja ohjeita.

Sprinklerisopimuksessa Vihdin Vesi määrittää järjestelmän liitoskohdan ja minimipaineen, joiden mukaisesti se sitoutuu toimittamaan vettä liittyjän sprinklerilaitteistolle vesihuoltoverkoston normaaleissa käyttötilanteissa. Mikäli nämä eivät vastaa liittyjän sprinklerilaitteiston mitoitusta, vastaa liittyjä itse toimenpiteistä vedensaannin varmistamiseksi (esim. erillinen sammutusvesisäiliö tai paineenkorotus).

Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen kiinteistön sprinkleriliittymäjohto voidaan rakentaa ja liittää Vihdin Veden vesijohtoverkostoon. Sopimuskumppani on velvollinen ilmoittamaan yhteystietojen muutoksista Vihdin Vedelle.

Sprinkleriliittymismaksut ja vuotuiset perusmaksut määräytyvät voimassaolevan hinnaston mukaisesti toimitusvesimäärän mukaan.

Sprinklerilaitteistoja verkostoon liitettäessä aiheutuu laitokselle myös sellaisia kustannuksia, jotka eivät sisälly liittymis- ja perusmaksuun. Sprinkleriliittymästä aiheutuvista muista rakentamis- ja mittauskustannuksista vastaa liittyjä.

Sprinklerilaitteiston käyttöönotosta ja tarkistuksista tulee olla yhteydessä Vihdin Veteen ennen niiden suorittamista. Käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta tulee toimittaa kopio Vihdin Vedelle.

Vihdin Veden sprinklerilaitteistoja koskevat toimitus- ja sopimusehdot perustuvat Vesilaitosyhdistyksen (VVY) toimitus- ja sopimusehtomalleihin. Näihin voidaan tehdä tarkennuksia vastaamaan Vihdin Veden toimintaympäritöä ja -tapoja.

Uusista sprinkleriliittymistä maksetaan liittymismaksu 1.10.2014 alkaen. Olemassa olevat liittymät selvitetään 1.9.2014 mennessä ja niitä koskevat sopimukset on tavoitteena allekirjoittaa 1.10.2014 alkaen. Hinnaston mukainen vuotuinen perusmaksu laskutetaan vuosittain syyskuussa ja sen hetken tietojen mukaan. 


 

Poistetut ulkomainokset

Luvattomia ulkomainoksia on kunnan toimesta poistettu viikosta 32 alkaen. Poistetusta mainoksestasi voit tiedustella sähköpostitse osoitteesta . Poistettuja luvattomia mainoksia säilytettään kunnassa 30 vuorokautta poistopäivästä lähtien.

Ulkomainoksille kunnan katualueilla ja yleisillä alueilla sekä kunnan omistamilla maa-alueilla on oltava lupa alle 30 vuorokautta kestävästä mainonnasta. Pidempiaikaisesta mainonnasta on laadittava vuokrasopimus kunnan kanssa.

Lupaa voit hakea ulkomainoksen sijoittamislupahakemuksella


Nummelan koulun saattoliikenteessä ja parkkialueen käytössä muutoksia

Hannankadulla on parhaillaan käynnissä kaukolämpöputkien asennustyö. Koulun puoleinen kevyen liikenteen väylä on tällä hetkellä suljettu. Koulun opettajien parkkialue on pois käytöstä. Vanhempia pyydetään jättämään lapset kouluun Kappelitien kautta kirjaston pihaan tai vanhan musiikkiopiston pihaan. Väinämöisentiellä saattoliikenne ei ole sallittu. Työ on arviolta valmis viikolla 35.

Vihdin uimahallin korjaustyö tuo muutoksia saattoliikenteeseen Nummelanharjun koululle ja lukiolle

Vihdin uimahallin korjaustyön takia saattoliikennereitti on jouduttu katkaisemaan väliaikaisesti. Saattoliikenne on opastettu kulkemaan parkkipaikoille suunnatun liittymän kautta. Saattoliikenteen kulkureitin on määrä palautua normaaliksi elokuun loppuun mennessä.

Pahoittelemme asennus- ja korjaustöistä aiheutuvaa haittaa.

lisätietoja
Ari Saarinen 0440 421 905
Jorma Haataja 0500 818 035

Haimoon uuden koulurakennuksen ja päiväkodin liittymien ja suojatien rakentaminen

Haimoon uuden koulurakennuksen ja päiväkodin liittymien ja suojatien rakentaminen on parhaillaan käynnissä ja aiheuttaa ajoittain pieniä häiriöitä liikenteessä Haimoontiellä. Työ on valmis elokuun loppuun mennessä.

lisätietoja:
Maanrakennusmestari Mikko Toivonen p. 050 301 5830
Urakoitsija Lemminkäinen Infra Oy, aluepäällikkö Atte Lyytikäinen p. 040 526 3692