Tulosta | Tekstikoko: + -

Ajankohtaista

Haku avoimien päiväkotien varhaiskasvatusryhmiin kaudelle 2014-2015 (17.04.2014)

HAKU AVOIMIEN PÄIVÄKOTIEN VARHAISKASVATUSRYHMIIN TOIMINTAKAUDELLE 2014-2015 ...

Koko perheen vapputapahtuma (15.04.2014)

Koko perheen vapputapahtuma Nummelan seurakuntakeskuksessa ke ...

Tanssikimara su 27.4. (09.04.2014)

Tule tutustumaan erilaisiin tansseihin Tanssikimara-tapahtumaan, tapahtuma ...

Puistojumppaa Kirkonkylällä (09.04.2014)

Puistojumppaa Kirkonkylällä: esite (pdf)   ...

Muisti-iltapäivä 6.5. Karkkilassa (09.04.2014)

MUISTI-ILTAPÄIVÄ Tiistaina 6.5.2014 kello 14.30 ...

Ilmoittaudu nuorten kuntonyrkkeilyyn (07.04.2014)

Nuorten kuntonyrkkeilyyn ilmoittautuminen alkaa ma 7.4.14 ...

EU-vaalit 25.5. Lue lisää Euroopan parlamentin vaaleista (04.04.2014)

EU-vaalit 25.5., ennakkoäänestys kotimaassa 14.- 20. ...

Kesän leirien ja retkien ilmoittautuminen alkaa ma 31.3. klo 17 (31.03.2014)

Liikuntapalveluiden ja nuorisopalveluiden kesän leirien ja ...


Veteraanijuhla 27.4.2014 Vihdin kirkonkylässä

Vihdin kunta ja seurakunta järjestävät jälleen kerran veteraanijuhlan Vihdin kirkonkylässä sunnuntaina 27.4.2014. Sankarihaudoilla on sanamessun ajan perinteinen kunniavartio. Messun jälkeen on sankarihaudoilla seppelten lasku sekä puhe. Veteraanijuhla jatkuu Vihdin seurakuntatalossa. Rintamaveteraaneille ja heidän puolisoilleen on mahdollisuus kuljetukseen.

Veteraanipäivää juhlistetaan Vihdissä jälleen perinteisin menoin Vihdin kirkonkylässä huhtikuun viimeisenä sunnuntaina. Vihdin Reserviupseerit ja Aliupseerit sytyttävät kynttilät sankarihaudoille jo edellisenä iltana klo 18. Vihtiläisten reservin aliupseerien kunniavartio järjestäytyy sankarihaudoille kello 9. 45 ja messu alkaa kello 1o Vihdin kirkossa. Messun liturgina toimii Antti Kurkola, saarnan toimittaa Tuula Kiiski ja kanttorina on Ulla Eho-Saario. Kirkossa laulavat Tyttökuoro Piritat ja Reserviläiskuoro. 

Messun jälkeen on seppelten lasku sankarihaudoilla, jossa on myös juhlaliputus. Vihdin sankarihautausmaalla on 225 valkoista ristiä, osa vainajista on haudattu sukuhautoihin. Kaiken kaikkiaan 264 vihtiläistä antoi henkensä isänmaan vapauden puolesta. Heidän yhteisenä muistomerkkinään on kuvanveistäjä Heikki Varjan teos "Hyvästijättö". Puheen pitää kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pentti Aspila. Sankarihaudoilla esiintyy Reserviläiskuoro.

Vihdin seurakuntatalossa pidetään veteraanijuhlan lounastilaisuus kello 11.30 alkaen. Tilaisuuden musiikista vastaa Meeri Koskinen (harmonikka) sekä Reserviläiskuoro. Veteraanijuhlan tervehdyssanat lausuu kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tiina Noro. Juhlapuheen tilaisuudessa pitää kansanedustaja Raija Vahasalo aiheenaan Tahto puolustaa isänmaata. Nuorisovaltuuston tervehdyksen esittää puheenjohtaja Riina Siivonen. Juontajina toimivat Pinja Lehmus ja Auri Lukkarinen. Tilaisuuden päättää yhteisesti laulettu Maamme-laulu, säestäjänä kanttori Ulla Eho-Saario.

Kuljetusta tarvitsevat rintamaveteraanit ja puolisot voivat ottaa yhteyttä Juhani Rantaan keskiviikkoon 23.4. mennessä puh. 0500 817 373.

Lämpimästi tervetuloa! 

 


 

Vihdin kunnanhallituksen kokous 14.4.2014

Tervalammen päiväkodin toiminta siirtyy Ojakkalan päiväkodille rakennettaviin uusiin tiloihin

Maanantaisessa kokouksessaan 14.4.2014 kunnanhallitus päätti siirtää Tervalammen päiväkodin toiminnan Ojakkalan päiväkodin yhteyteen valtuuston 11.10.2010 tekemän päätöksen mukaisesti. Ojakkalan päiväkodin uudet tilat valmistuvat syksyllä 2014. Hallinnollisesti Tervalammen päiväkoti on jo ollut Ojakkalan päiväkodin yhteydessä.

Päiväkotitoiminnan siirtyessä Ojakkalaan perheillä on mahdollisuus toivoa, mihin päiväkotiin he lapsensa haluavat Vihdin kunnan alueella. Henkilökunta siirtyy Ojakkalan päiväkotiin vuoden 2014 talousarvion mukaisesti. Esiopetukseen on Tervalammelle haettu vain kahta lasta. Näin pientä esiopetusryhmää ei ole tarkoituksenmukaista perustaa, joten vanhempien kanssa sovitaan minkä päiväkodin esiopetusryhmään lapset siirtyvät.

Tervalammen päiväkodissa on tilat yhdelle lapsiryhmälle. Ympäristöterveydenhuollon lausunnon mukaisesti ryhmäkoko voi olla korkeintaan 16 lasta. Työntekijöitä päiväkodissa on yhteensä neljä – kolme kasvatushenkilöä sekä yksi yhdistelmätyöntekijä.

Työsuojelun työpaikkakäynnillä todettiin, että työntekijöille tulee osoittaa riittävät ja asianmukaiset sosiaalitilat. Lisäksi työpaikkaergonomiaan kiinnitettiin huomiota. Parannustarpeiksi mainittiin vaippaikäisten lasten asianmukaisen pesupaikan puuttuminen tiloista, aamupalan ja välipalan haku koulun keittiöstä sekä kuraeteisen puuttuminen.

Syksyllä valmistuva Ojakkalan päiväkoti sijoittuu koulun välittömään läheisyyteen. Koulun keittiö palvelee jatkossa myös päiväkotia ja rakennuksia yhdistää yhdyskäytävä. Tilaa päiväkodissa on viidelle ryhmälle. Lisäksi esiopetusryhmän toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa Ojakkalan koulun puolella uuden päiväkodin välittömässä läheisyydessä.

Vihdin kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2013 kertoo työhyvinvointiin satsaamisesta

Vuosi 2013 ei tuonut Vihdin kunnan henkilöstöraportin mukaan henkilöstön tilaan merkittäviä muutoksia. Vihdin kunnan henkilöstötyön painopisteet olivat vuonna 2013 henkilöstöstrategian mukaisesti osaava ja työhön sitoutunut henkilöstö, ammattitaitoinen johtaminen, riittävä henkilöstön saatavuus sekä työssä jaksava ja viihtyvä henkilöstö. Henkilöstön työkyvyn varmistaminen tiukassa taloudellisessa tilanteessa ja muuttuvassa toimintaympäristössä tulee jatkossakin olemaan henkilöstötyön keskeisiä haasteita. Henkilöstöraportissa merkittävää oli sairauspoissaolojen kasvun taittuminen jo toisena vuonna peräkkäin sekä määräaikaisen henkilöstön väheneminen.

Henkilöstömäärä ja kulut
Vuoden 2013 lopussa Vihdin kunnan palveluksessa työskenteli yhteensä 1254 työntekijää. Määrä kasvoi 17 työntekijällä edelliseen vuoteen verrattuna. Vakituisena työskenteli 966 ja määräaikaisena 271 työntekijää. Määräaikaisia työntekijöitä oli eniten koulutuksen ja varhaiskasvatuksen tulosalueilla. Määräaikaisten työntekijöiden määrää ja osuutta kunnan henkilöstöstä saatiin vähennettyä muun muassa vakinaistamalla jo pidempään palveluksessa olleita määräaikaisia työntekijöitä heidän pätevöityessään tehtäviinsä valmistumisen myötä.

Henkilötyövuosien määrä koko kunnan tasolla nousi viime vuonna 31 henkilötyövuodella edellisvuoteen verrattuna. Kasvua on tapahtunut lähinnä sivistyskeskuksessa. Koulutuksen tulosalueella kasvua on ollut kaksikymmentä henkilötyövuotta ja varhaiskasvatuksessa yhdeksän henkilötyövuotta. Muilla tulosalueilla luvut ovat pysyneet lähes edellisen vuoden kaltaisina.

Vakinaisessa palvelussuhteessa olevien osuus henkilötyövuosista on hieman noussut edelliseen vuoteen verrattuna. Lyhytaikaisten, 1 - 3 päivän mittaisten, palvelussuhteiden määrä vuonna 2013 laski 2,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Kunnan palveluksessa oli vuonna 2013 kaikkiaan 43,3 työntekijää tuhatta asukasta kohden. Määrä on noussut edelliseen vuoteen verrattuna 0,2 työntekijällä. Koko kunnan tasolla käyttötalouden henkilöstömenot kasvoivat vuonna 2013 kaikkiaan 1,7 miljoonaa euroa eli 3,7 prosenttia edellisestä vuodesta.

Henkilöstön koulutus
Vihdin kunnan henkilöstö on muihin kuntiin verrattuna hyvin koulutettua. Henkilöstöstä 36 prosentilla on korkeakoulututkinto, 19 prosentilla opistotasoinen koulutus ja 33 prosentilla ammattitutkinto. Koulutusastetta nostaa opettajien suhteellisen määrän korostuminen, kun kunnan organisaatioon ei sisälly sosiaali- ja terveysalan henkilöstöä.

Henkilöstön koulutukseen käytetty aika on vähentynyt edellisestä vuodesta. Koulutuspäiviä oli vuonna 2013 keskimäärin 1,4 työpäivää työntekijää kohden. Luvuissa eivät ole mukana opintovapaat, oppisopimuskoulutukset tai opettajien VESO-koulutukset.

Henkilöstön ikärakenne
Henkilöstön ikärakenteessa ei tapahtunut suuria muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Vihdin kunnan vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli täsmälleen sama kuin vuonna 2012 eli 45,7 vuotta. Pidemmällä aikajaksolla tarkasteltuna keski-ikä on laskenut. Yli kolmannes henkilöstöstä (39 prosenttia) oli vuonna 2013 alle 40-vuotiaita ja alle 50-vuotiaiden osuus oli 78 prosenttia henkilöstöstä.

Lähes kolmasosa kunnan henkilöstöstä on ollut kunnan palveluksessa alle neljä vuotta, 54 prosenttia vähintään kymmenen vuotta ja 25 prosenttia yli 20 vuotta. Yli 30 vuotta kunnan palveluksessa on ollut kuusi prosenttia henkilöstöstä. Vuonna 2013 rekrytoitiin kaikkiaan 244 työntekijää. Yhtä avointa tehtävää kohden oli keskimäärin yksitoista hakijaa.

Eläkkeelle jäävien määrä tulee Kuntien eläkevakuutuksen ennusteen mukaan olemaan kolmestakymmenestä neljäänkymmeneen henkilöön vuosittain. Suurimmat eläkepoistumat tulevat ennusteen mukaan olemaan vuosina 2015 ja 2017, jonka jälkeen eläkkeelle jäävien määrät lähtevät vähitellen laskuun. Toiminnoittain eläkkeelle jäädään lähivuosina suhteellisesti eniten sivistyskeskuksen tehtävistä.

Vuoden 2013 aikana päättyi kaikkiaan 80 toistaiseksi voimassa olevaa palvelussuhdetta. Vihdin kunnassa eläkkeelle siirtyi yhteensä kolmekymmentä henkilöä (lähtövaihtuvuus 2,4 prosenttia) ja muutoin päättyi viisikymmentä palvelussuhdetta (lähtövaihtuvuus neljä prosenttia). Kaikkiaan kunnan lähtövaihtuvuus oli 6,4 prosenttia.

Sairauspoissaolot ja tapaturmat
Vihdin kunnan sairauspoissaolojen tilanne kuvaa osaltaan työssä jaksavan ja viihtyvän henkilöstön tavoitteen toteutumisesta. Vuonna 2012 sairauspoissaolojen kasvu pysähtyi ja myönteinen kehitys jatkui vuonna 2013. Vuonna 2013 Vihdin kunnan työntekijät olivat keskimäärin poissa sairauden vuoksi 12,2 työpäivää (15,9 kalenteripäivää). Kaikkiaan sairaus- ja kuntoutustukipäiviä oli merkittävästi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työpanokseksi muutettuna vähennys tarkoittaa noin viiden henkilön lisätyöpanosta koko vuoden aikana tai vastaavaa säästöä sijaiskustannuksissa.

Pitkät sairauspoissaolot vähentyivät vuonna 2013. Vuonna 2013 yhdelläkään työntekijällä ei ole ollut yli 180 sairauspoissaolopäivää. Lisäpanostus työhyvinvoinnin kehittämiseen on tehostanut yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Lyhyiden 1 - 3 päivän sairauspoissaolopäivien määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna vajaa neljä prosenttia. Lyhyiden alle kolme päivää kestäneiden sairauslomien runsas määrä saattaa olla seurausta poikkeuksellisesta infektiovuodesta.

Työpaikalla sattuneiden tapaturmien aiheuttamien sairauspäivien määrä on laskenut edellisestä vuodesta ja tapaturmat ovat olleet lievempiä kuin aikaisempina vuosina. Tyypillisimpiä tapaturmia olivat erilaiset kaatumiset, liukastumiset ja kompastumiset. Kaiken kaikkiaan tapaturmat työmatkalla tai työpaikalla aiheuttivat vuonna 2013 kalenteripäivinä 858 sairauspäivää, mikä on 488 kalenteripäivää vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vakavia yli kuukauden sairausloman aiheuttaneita vahinkoja sattui vain seitsemän, joista kolme oli työmatkalla sattuneita tapaturmia.

Vihdin kunnassa on kehitetty henkilöstötyötä määrätietoisesti ja henkilökunta on työhönsä sitoutunutta ja hyvin koulutettua. Positiivista nostetta tulevaisuuteen tuo myös pitkien sairauspoissaolojen laskeminen, määräaikaisen henkilöstön väheneminen sekä kunnan työntekijöiden tasapainoinen ikäjakauma – kunnassa on henkilöstönsä myötä niin nuorta intoa kuin kokemuksen mukanaan tuomaa taitoa.

 


 

 

Kevään 2014 yritysilta

Kevään 2014 yritysilta pidetään 22.5 kunnantalolla alkaen klo 18, laita päivä jo kalenteriisi. Ohjelma varmistuu lähipäivinä. Ilmoittautumiset