Helsingin hallinto-oikeuden päätös 5.7.2017

6.7.2017

Vaalilain 104 §:n 2 momentin mukainen kuulutus Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä 5.7.2017/17/0529/2
Vaalilain 104 §:n 2 momentin mukainen kuulutus Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä 5.7.2017/17/0529/2, Jarmo Kuosan kuntavaaleja koskeva valitus, Vihdin keskusvaalilautakunnan päätös 12.4.2017 § 53/vuoden 2017 kuntavaalien tuloksen vahvistaminen Vihdin kunnassa.

Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään 5.7.2017/17/0529/2 antanut ratkaisunsa Jarmo Kuosan kuntavaaleja koskevaan kunnallisvalitukseen, Vihdin keskusvaalilautakunnan päätös 12.4.2017 § 53/vuoden 2017 kuntavaalien tuloksen vahvistaminen Vihdin kunnassa.
Helsingin hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Helsingin hallinto-oikeuden päätös on valitusosoituksineen yleisesti nähtävillä Vihdin kunnanvirastossa, Asemantie 30, Nummela sekä Vihdin kunnan nettisivuilla www.vihti.fi kohdassa kuulutukset.
Vihdin kunnanviraston kiinnioloaikana 7.7. – 30.7. päätökseen voi tutustua soittamalla hallinnon päivystäjälle virka-aikana ja sopimalla puhelimessa tapaamisajankohdan.
Hallinnon päivystäjän puhelinnumero: 0440421184
Virka-aika: ma-to 8:30 – 15:30 ja pe 8:00 – 14:00

Vihdissä 07.07.2017
Kunnanhallitus

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 5.7.2017, kuntavaaleja koskeva valitus (pdf)