Ilmoitus suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta, Espoo-Salo oikorata

22.11.2017

Ilmoitus suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta
Espoo–Salo oikoradan yleissuunnitelma Espoon kaupunki, Lohjan kaupunki, Salon kaupunki, Kirkkonummen kunta, Vihdin kunta  

Liikennevirasto aloittaa yhteistyössä alueen kuntien kanssa Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Uusi ratalinjaus alkaa Espoon aseman länsipuolelta, jatkuu Lohjan uudelle asemalle ja liittyy nykyiseen rataan Salon nykyisen aseman itäpuolella. Suunniteltava rataosuus on noin 94 km pitkä ja alustavasti suunnittelualueella on 22 tunnelia ja 105 siltaa. Yleissuunnitelma sisältää rautatiesuunnittelun lisäksi, asemien suunnittelun, nykyisten tieyhteyksien suunnittelun, vaikutusten arvioinnin, hankearvioinnin sekä rakennuskustannusten määrittämisen.

Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 § ja 9 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (ratalaki 22 §).

Lisätietoja antaa Liikenneviraston projektipäällikkö Heidi Mäenpää puhelin 0295 34 3819 ja sähköposti heidi.maenpaa@liikennevirasto.fi

Helsingissä 22.11.2017

Liikennevirasto