Johtavan rakennustarkastajan päätöksiä 16.6.2017

15.6.2017

Johtava rakennustarkastaja Pekka Laitinen on tehnyt seuraavat päätökset. Ne annetaan julkipanon jälkeen 16.06.2017, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa, Asemantie 30 A, Nummela

 

Myönnetty

 

 

Oy Ojakkalantie Ab

927-406-5-123   Ojakkalantie 13

03100 NUMMELA

Uusi rakennus

Varastohallien rakentaminen

2017-176

 

Myönnetty

 

 

Jaakkola Jarmo Uuno Kalevi

927-421-1-460   Tyvikuja 4

03100 NUMMELA

Uusi rakennus

Pihasauna

2017-175

 

Myönnetty

 

 

Pettersson Harri Matti Veikko

927-425-2-8   Marjoniementie 37

03100 NUMMELA

Uusi rakennus

Loma-asunto, talousrakennus ja rantasauna.

2017-166

 

Myönnetty

 

 

Asunto Oy Nousukulma, c/o Munck Oy

927-406-2-335   Nousukuja 1

03100 NUMMELA

Julkisivutoimenpide

Katemateriaalin muutos ja rakennuksen osan kattomuodon muutos

2017-164

 

Myönnetty

 

 

Asunto Oy Rukoushuoneenkuja

927-406-2-587   Taasolankuja 1

03100 NUMMELA

Julkisivutoimenpide

Julkisivullisia muutoksia.

2017-154

 

Myönnetty

 

 

Rajalin Jari Olavi

Rajalin Harriet Johanna

927-406-2-580   Mesikuja 4

03100 NUMMELA

Uusi rakennus

Sauna ja puutarhavarasto.

2017-153

 

Myönnetty

 

 

Rajamäki Matti

Rajamäki Leena Anneli

927-401-2-853   Lähderinteentie 24

03100 NUMMELA

Julkisivutoimenpide

Parvekelasitus

2017-147

 

Myönnetty

 

 

Suomala Hannes Viljami

Suomala Miina Maria

927-406-20-89   Tuusanrantatie 5

03100 NUMMELA

Uusi rakennus

Autokatos/varasto

2017-128

 

Myönnetty

 

 

Silvasti Petri

927-448-21-7   Haimoonraitti 247

03400 VIHTI

Uusi rakennus

Talousrakennus

2016-231

Vihti 15.6.2017

Beatrice Kautonen, Toimistosihteeri

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen antamisesta päätöksen tehneelle viranhaltijalle osoitteeseen Vihdin kunta, PL 13, 03101 Nummela.

Oikaisuvaatimuksen tekoaika päättyy 30.06.2017 Klo 14.