Johtavan rakennustarkastajan päätöksiä 17.3.2017

16.3.2017

Johtava rakennustarkastaja Pekka Laitinen on tehnyt seuraavat päätökset. Ne annetaan julkipanon jälkeen 17.03.2017, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa, Asemantie 30 A, Nummela

 

Myönnetty

 

 

Mansikka-Pönni Vuokko Hellevi

Muhonen Matti Eemil

927-416-2-161   Kokkontie 193c

03250 OJAKKALA

Rakennuksen purku

2017-51

 

Myönnetty

 

 

Muotolevy Oy

927-401-2-916   Tervasuontie 3

03100 NUMMELA

Tilapäinen käyttötarkoituksen muutos

Toimistorakennuksen osittainen käyttötarkoituksen muutos tilapäiseksi asunnoksi.

2017-48

 

Myönnetty

 

 

Hakala Kiinteistö Oy Nummelan Portti c/o Nordisk Renting Oy Olli

927-406-20-63   Tuusankaari 1

03100 NUMMELA

Muu muutostyö

liikerakennuksen sisätilamuutoksia; lastaustila- ja uloskäytävä, kylmähuone sekä talotekniikkamuutos.

2017-45

 

Myönnetty

 

 

Senaatti-kiinteistöt Etelä-Suomen alue

927-401-1-2   Vuorelantie 89

03100 NUMMELA

Uusi rakennus

Hoitolaitos, varasto ja vanhan purku sekä aloituslupa

2017-31

 

Myönnetty

 

 

Wennäkoski Nina Kristiina

927-422-3-40   Siippoonkallionkuja 29

03100 NUMMELA

Laajennus

Saunan laajennus

2017-24

 

Myönnetty

 

 

Alakurtti Helka Annikki

927-448-3-191   Seisakkeentie 164

03320 SELKI

Laajennus

Talousrakennuksen laajennus

 

 

2017-18

 

Myönnetty

 

 

Liukkonen Jani Petteri

Pettersson Katja Irene

927-452-1-251   927-452-1-346   Koulunummentie 59

03790 VIHTIJÄRVI

Rakennelma

Jätevesijärjestelmän uusiminen

2017-57

Vihti 16.3.2017

Beatrice Kautonen, toimistosihteeri

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen antamisesta päätöksen tehneelle viranhaltijalle osoitteeseen Vihdin kunta, PL 13, 03101 Nummela

Oikaisuvaatimuksen tekoaika päättyy 31.03.2017 Klo14