Johtavan rakennustarkastajan päätöksiä 19.5.2017

18.5.2017

Johtava rakennustarkastaja Pekka Laitinen on tehnyt seuraavat päätökset. Ne annetaan julkipanon jälkeen 19.05.2017, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa, Asemantie 30 A, Nummela

 

Myönnetty

 

 

Toivonen Johanna Maria

927-437-1-223   Tuohikengäntie 196

03300 OTALAMPI

Uusi rakennus

Talousrakennuksen laajennus ja eläinsuoja

2017-109

 

Myönnetty

 

 

As.Oy Lankilanpiha

927-421-1-329   Pietiläntie 12

03100 NUMMELA

 

Vesikaton uusiminen sekä ilmastoinnin muutostyöt

2017-106

 

Myönnetty

 

 

Erävuoma Leo Toivo Ilmari

Erävuoma Ylva Sole Joanna

927-406-20-80   Kotitalonkuja 5

03100 NUMMELA

Uusi rakennus

Omakotitalo ja talousrakennus

2017-101

 

Myönnetty

 

 

Viljanmaa Petri Väinö Johannes

Viljanmaa Maija Karoliina

927-416-3-284   Toukolantie 96

03300 OTALAMPI

Uusi rakennus

Talousrakennus (autotalli)

2017-95

 

Myönnetty

 

 

Asunto Oy Nummelan Huhdanmäki, Vihti c/o Ovenia Isännöinti Oy

927-436-1-275   Vanhan-Sepän tie 19

03100 NUMMELA

Julkisivutoimenpide

Valokatteiden rakentaminen.

2017-127

Vihti 18.5.2017

Beatrice Kautonen, toimistosihteeri

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen antamisesta päätöksen tehneelle viranhaltijalle osoitteeseen Vihdin kunta, PL 13, 03101 Nummela

Oikaisuvaatimuksen tekoaika päättyy 02.06.2017 Klo 14