Johtavan rakennustarkastajan päätöksiä 23.12.2016

22.12.2016

Johtava rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Ne annetaan julkipanon jälkeen 23.12.2016, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa, Asemantie 30 A, Nummela.

 

Myönnetty

Noro Timo Juhani

Hakokorpi Sari Hannele

927-406-1-49   Viertäjäntie 10

03100 NUMMELA

Julkisivutoimenpide

Omakotitalon julkisivumuutos, katettu/lasitettu terassi

927-2016-300
Myönnetty

Nyholm Taina

927-416-2-241   Kokkointie 291

03250 OJAKKALA

Uusi rakennus

Omakotitalo

927-2016-289

 

Vihti 23.12.2016
Beatrice Kautonen  toimistosihteeri

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen antamisesta päätöksen tehneelle viranhaltijalle osoitteeseen Vihdin kunta, PL 13, 03101 NUMMELA. 

Oikaisuvaatimuksen tekoaika päättyy 05.01.2017 klo 14.