Kaava N 180 Nummelan korttelin 33 ja Aatteenpuiston asemakaavamuutos (Työväentalon kortteli) on nähtävillä vuorovaikutusta varten 7.8.-5.9.2017

8.8.2017

Vihdin kaavoitus- ja tekninen lautakunta on päättänyt asettaa kaavan N 180 Nummelan korttelin 33 ja Aatteenpuiston asemakaavamuutoksen valmisteluaineiston MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n tarkoittamalla tavalla nähtäville kaavan vuorovaikutusprosessin käymiseksi. Asemakaavan muutos koskee Nummelan taajaman korttelia 33, Aatteenpuistoa, Aatteenpolkua, Vappupolkua ja Voimapolkua.

Valmisteluaineisto pidetään nähtävillä ajalla 7.8. – 5.9.2017 kunnanvirastolla osoitteessa Asemantie 30, Nummela. Kaavamuutoksen asiakirjoihin voi tutustua myös kaavoituksen www-sivuilla.