Kaava N 185 Nummelan korttelin 43 osaa koskeva asemakaavamuutos (Kirjastorinne), kuulutus asemakaavan vireilletulosta sekä valmisteluaineiston nähtävilleasettamisesta

18.9.2017

Kaava N 185 Nummelan korttelin 43 osaa koskeva asemakaavamuutos (Kirjastorinne), kuulutus asemakaavan vireilletulosta sekä valmisteluaineiston nähtävilleasettamisesta

Kaavoitus- ja tekninen lautakunta on merkinnyt tiedoksi kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja hyväksynyt asemakaavamuutoksen valmisteluaineiston asetettavaksi nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti vuorovaikutusmenettelyä varten. Kaavamuutosalue sijaitsee Nummelan keskusta-alueella. Kaavamuutosalue rajautuu Väinämöisentiehen, Hannankatuun, Kappelitiehen, Lohjantiehen sekä korttelin 43 luoteisosan asuinkerrostalojen korttelialueeseen.

Kaavan valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 19.9. – 18.10.2017 välisen ajan kunnanvirastolla osoitteessa Asemantie 30, Nummela. Kaava-aineisto on nähtävillä myös kaavoituksen www-sivuilla

http://www.vihti.fi/kaavaN185

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä alueen kaavoituksesta osoitteeseen Vihdin kaavoitus- ja tekninen lautakunta, os. Asemantie 30, PL 13, 03101 Nummela tai s-postilla kunnanvirasto@vihti.fi 18.10.2017 klo 15.00 mennessä. Lisätietoja kaavasta antaa kaavasuunnittelija Katri Kuusisto, p. 044 767 4785, s-posti etunimi.sukunimi@vihti.fi

13.9.2017
Vihdin kunta
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta