Kaava Oj 17, Ojakkalan keskusta, asemakaavamuutoksen valmistelun keskeytys

20.4.2017

Vihdin kunnanhallitus on päätöksellään 27.3.2017 § 58 päättänyt keskeyttää Ojakkalan keskustan asemakaavamuutoksen valmistelun, kaava Oj 17.