Kaava V 43, Pappilan asemakaavamuutos, kuulutus valmisteluaineiston nähtäville asettaminen

17.10.2017

Vihdin kaavoitus- ja tekninen lautakunta on päättänyt asettaa Vihdin Pappilan asemakaavamuutoksen valmisteluaineiston, kaava V 43, MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n tarkoittamalla tavalla nähtäville kaavan vuorovaikutusprosessin käymiseksi. Asemakaavan muutos koskee osaa Vihdin kirkonkylän korttelista 15, sekä Pappilanmäen että Parkinmäen lähivirkistysalueita.

Valmisteluaineisto pidetään nähtävillä ajalla18.10 – 16.11.2017 kunnanvirastossa os. Asemantie 30, Nummela. Kaavamuutoksen asiakirjat ovat myös kunnan kaavoituksen www-sivuilla http://www.vihti.fi/kaavaV43

Osalliset voivat esittää mielipiteensä alueen kaavoituksesta Vihdin kaavoitus- ja tekniselle lautakunnalle os. PL 13, 03101 Nummela tai s-postilla kunnanvirasto@vihti.fi 16.11. klo 14.00 mennessä.

Kaavan valmisteluaineistoa esitellään osallisille ja muille alueen kaavoituksesta kiinnostuneille torstaina 26.10. klo 16.00 – 18.00 Vihdin kirkonkylän seurakuntatalolla, os. Niuhalanraitti 6 b, 03400 Vihti.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavasuunnittelija Miia Ketonen, p. 0440 421 345, s-posti etunimi.sukunimi@vihti.fi.