Kaavoitus- ja teknisen lautakunnan julkipanoilmoitus 4.10.2017, Lehtiranta ja Rakentajain Insinööritoimisto

3.10.2017

Julkipanoilmoitus suunnittelutarveratkaisua koskevan päätöksen antamisesta

Kaavoitus ja teknisen lautakunnan kokouspäivä 20.9.2017
Päätöksen antopäivä 4.10.2017

Kaavoitus ja tekninen lautakunta antaa alla mainitusta MRL:n mukaisesta hakemuksesta päätöksensä oheen merkittynä päätöksen antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Vihdin kunnan kaavoituksessa, Asemantie 30, NUMMELA 4.10.-3.11.2017 välisenä aikana.

Muutoksenhakuviranomainen on Helsingin hallinto-oikeus. Valitusaika on 30 päivää alkaen päätöksen antopäivästä. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä.

 

Hakijan nimi:

Satu Lehtiranta

 

 

Tila, kiinteistötunnus: 

Kalliola, 927-448-3-210

Luvan laatu:

kielteinen suunnittelutarveratkaisupäätös

Kaavoitus ja teknisen lautakunnan päätös:

lautakunta ei kumoa teknisen ja ympäristöjohtajan antamaa päätöstä

Oikaisuvaatimuksen tekijä:

Satu Lehtiranta ja

Rakentajain Insinööritoimisto Oy / Laura Talstila