Kaavoituspäällikön päätöksiä 19.5.2017

18.5.2017

JULKIPANOILMOITUS maisematyölupaa koskevan päätöksen antamisesta (MRL 142 § ja MRA 97 §)

Kaavoituspäällikön viranhaltijapäätös 18.5.2017
Päätöksenantopäivä 19.5.2017

Kaavoituspäällikkö antaa alla mainituista maankäyttö- ja rakennuslain 140 §:n mukaisista lupahakemuksista päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Lupapäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Vihdin kunnan tekninen ja ympäristökeskuksessa/kaavoituspalvelut, osoitteessa Asemantie 30 A, 2.krs, Nummela, 19.5.-2.6.2017 välisenä aikana.

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen antamisesta ja toimitettava osoitteeseen Vihdin kunta, PL 13, 03101 NUMMELA. Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen: kunnanvirasto@vihti.fi.

Oikaisuvaatimuksen tekoaika päättyy 2.6.2017 klo 14.00

Hakija Tila ja kiinteistötunnus Toimenpide
     
Pelkonen Esko K208T4, 927-421-1-165, Lustotie 24 Nummela

Myönteinen päätös:

n. 20 puun kaataminen tontilta

As Oy Vihdin Pirkitta Pirkitanpelto 927-427-8-2, Kirkkoniementie 7 Vihti

Myönteinen päätös:

4 koivun kaataminen katualueen viereltä

Lappalainen Kalle Lupiini 927-406-2-597, Liisankuja 5, Nummela

Myönteinen päätös:

8 puun kaataminen tontilta

As Oy Iivarinpelto Iivarinpelto 927-434-9-206, Savitie 5, Vihti

Myönteinen päätös:

2 koivun ja 1 kuusen kaataminen

Vihdin kunta/kunnallistekniikka Nummenranta 927-421-1-542, Pietiläntien ja Taloustien välinen rinne (VL-alue)

Myönteinen päätös:

Rinteestä (VL-alueen eteläreuna) isojen ja kaatumisvaarassa olevien puiden poisto

Tämä ilmoitus on ollut Vihdin kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ajalla 18.5.-2.6.2017