Kaavoituspäällikön päätöksiä 21.3.2017

20.3.2017

JULKIPANOILMOITUS maisematyölupaa koskevan päätöksen antamisesta (MRL 142 § ja MRA 97 §)

Kaavoituspäällikön viranhaltijapäätös 20.3.2017
Päätöksenantopäivä 21.3.2017

Kaavoituspäällikkö antaa alla mainituista maankäyttö- ja rakennuslain 140 §:n mukaisista lupahakemuksista päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Lupapäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Vihdin kunnan tekninen ja ympäristökeskuksessa/kaavoituspalvelut, osoitteessa Asemantie 30 A, 2.krs, Nummela, 21.3.-4.4.2017 välisenä aikana.

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen antamisesta ja toimitettava osoitteeseen Vihdin kunta, PL 13, 03101 NUMMELA. Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen: kunnanvirasto@vihti.fi.

Oikaisuvaatimuksen tekoaika päättyy 4.4.2017 klo 15.30.

Hakija Tila ja kiinteistötunnus Toimenpide
     
Knuuti Sakari Toivola 927-406-2-522, Tuomaantie Nummela

Myönteinen päätös:

1 puun kaataminen kiinteistöltä

Miekkala Jaakko T9 K343, 927-401-2-542, Linnustajantie Nummela

Myönteinen päätös:

4 koivun kaataminen kiinteistöltä

 

Tämä ilmoitus on ollut Vihdin kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ajalla 20.3.-4.4.2017