Tarjouspyynnöt

Tällä sivulla julkaistaan Vihdin kunnan tarjouskilpailuja.

Seuraa myös sivustoa HILMA Julkiset hankinnat, http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/


Tarjouspyyntö: Uusi suurtehoruohonleikkuri
tarjouspyyntö ja liitteet


Lämmön hankinta Vihdin kirkonkylään

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-004706

——————————————————————————————————————————————-

Brändityö

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-001452

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET:

KYSYMYS: Tarjoushinta 2: Tarkoitetaanko kysymyksellä, että on annettava vain yksi tuntihinta, jonka tulisi koskea kaikkea markkinointipalvelujen suunnittelu- ja toteutustyötä? Suunnittelutyö ja toteutustyö edellyttävät erilaista osaamista ja resurssien käyttöä ja niiden hinnoittelu poikkeaa toisistaan.

Vastaus: Kyllä tarkoitetaan.

KYSYMYS: Jos on annettava vain yksi tuntihinta, onko silloin annettava alin hinta, arvioitu keskihinta (?) vai ylin hinta, ja miten hintatarjous pisteytetään valintakriteeren mukaan tässä suhteessa?

Vastaus: On tarjoajan päätettävissä, millä hinnalla palveluja tarjotaan. Hintavertailussa käytetään tarjouspyynnössä ollutta hintavertailukaavaa.

KYSYMYS: Työnäytteet: ”Palvelun tuottamiseen osallistuvilta henkilöiltä yhteensä neljä työnäytettä…” Tarkoitetaanko tällä, että kukin henkilö voi antaa neljä työnäytettä, vai että kaikki nimetyt henkilöt yhteisesti voivat antaa nejjä työnäytettä? Kysymys tarkoittaa tilannetta, missä nimetyt henkilöt eivät aikaisemmin ole yhdessä tehneet esitettyjen työnäytteiden toimeksiantoja.”

Vastaus: Tarjouspyynnössä olemme pyytäneet palvelun tuottamiseen osallistuvilta henkilöiltä yhteensä neljä työnäytettä. Työnäytteitä voi halutessaan jättää enemmänkin, kuitenkin maksimissaan neljä per nimetty henkilö.

KYSYMYS: Aikataulu. Koska teette hankintapäätöksen ja valitsette toimittajan toteuttamaan Brändityötä?

Vastaus: Päätös tehdään viimeistään 15.3.2017 mennessä.

KYSYMYS: Työnäytteet. Liitetäänkö tarjoukseen yhteensä neljä työnäytettä toimittajalta, vai jokaiselta tarjoukseen osallistuvalta henkilöltä erikseen neljä työnäytettä?

Vastaus: Tarjouspyynnössä olemme pyytäneet palvelun tuottamiseen osallistuvilta henkilöiltä yhteensä neljä työnäytettä. Työnäytteitä voi halutessaan jättää enemmänkin, kuitenkin maksimissaan neljä per nimetty henkilö.

KYSYMYS: Toimittajan toimitus- ja toimintavarmuus. Miten arvioitte toimittajan toimitus- ja toimintavarmuutta?

Vastaus: Arvioimme toteutettujen toimeksiantojen laajuutta ja vaativuutta sekä mahdollisen alihankkija- ja yhteistyökumppaniverkoston toimivuutta ja vakiintuneisuutta.

KYSYMYS: Onko tarjous mahdollista tehdä hankintalain tarkoittamana ryhmittymänä?

Vastaus: Tarjouskilpailuun osallistumisesta ryhmittymänä säädetään EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja koskevassa pykälässä (hankintalain 92§). Kyseessä oleva brändityön hankinta ei ylitä EU-kynnysarvoja, mutta ryhmittymänä tarjoaminen on kuitenkin yhtä lailla sallittua. Tarjouksessa tulee tällöin mainita yksi yhteyshenkilö, jonka kanssa tilaaja voi tarvittaessa hoitaa kaiken yhteydenpidon.

KYSYMYS: Onko tarjous vapaamuotoinen, eli sitä ei täytetä erilliselle lomakkeelle?

Vastaus: Tarjous on vapaamuotoinen ja tehdään tarjouspyynnön mukaisesti.

KYSYMYS: Voiko tarjoaja olla kaksi eri yhtiötä, jotka kuitenkin kuuluvat samaan groupiin? Tulkitaanko toinen osapuoli automaattisesti alihankkijaksi?

Vastaus: Voi olla kaksi eri yhtiötä. Toinen osapuoli voi olla alihankkija, mutta tarjouksen voi tehdä myös ryhmittymänä. Tarjoajien välinen asia on päättää keskinäinen sopimussuhteensa ja se tulee käydä myös selkeästi tarjouksesta ilmi. Tarjouksessa tulee mainita myös yksi yhteyshenkilö, jonka kanssa tilaaja voi tarvittaessa hoitaa kaiken yhteydenpidon.

KYSYMYS: Jos kaksi eri y-tunnuksilla toimivaa yhtiötä ovat mukana tarjouksessa, lasketaanko referenssit ja kokemus kuitenkin yhteisesti, vaikka vain toinen osapuolisista ottaisi projektivastuun?

Vastaus: Referenssit ja kokemus lasketaan yhteisesti, kts. vastaus myös kysymykseen ”Työnäytteet”.

KYSYMYS: Montako referenssiä tarjoajalla edellytetään olevan vastaavanlaisten toimeksiantojen toteuttamisesta?

Vastaus: Emme edellytä tiettyä määrää, mutta toimittajan kokemusta arvioidaan vastaavanlaisista toimeksiannoista joko julkiselle tai yksityiselle sektorille.


Ennakkoilmoitus: Kirkonkylän koulut sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan tilat ja alueet: Uudisrakennus, Purku- ja peruskorjaustyöt, Liikuntasali, Talotekniset työt, Lähiliikunta-alue 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-000436

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty 23.03.2017

Yhteystiedot

Hankintakalenteri

Vihdin kunnanvirasto ja puhelinvaihde palvelevat
maanantaista - torstaihin klo 8.00 – 15.30
perjantaisin ja arkipyhien aattoina klo 8.00 – 14.00

postiosoite: PL 13, 03101 Nummela
käyntiosoite: Asemantie 30, 03100 Nummela

puh. neuvonta/vaihde (09) 4258 3000
fax (09) 4258 3169

kunnan virallinen sähköpostiosoite  kunnanvirasto(ät)vihti.fi

Tarjouspyynnöt

Tällä sivulla julkaistaan Vihdin kunnan tarjouskilpailuja.

Seuraa myös sivustoa HILMA Julkiset hankinnat, http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/


Tarjouspyyntö: Uusi suurtehoruohonleikkuri
tarjouspyyntö ja liitteet


Lämmön hankinta Vihdin kirkonkylään

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-004706

——————————————————————————————————————————————-

Brändityö

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-001452

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET:

KYSYMYS: Tarjoushinta 2: Tarkoitetaanko kysymyksellä, että on annettava vain yksi tuntihinta, jonka tulisi koskea kaikkea markkinointipalvelujen suunnittelu- ja toteutustyötä? Suunnittelutyö ja toteutustyö edellyttävät erilaista osaamista ja resurssien käyttöä ja niiden hinnoittelu poikkeaa toisistaan.

Vastaus: Kyllä tarkoitetaan.

KYSYMYS: Jos on annettava vain yksi tuntihinta, onko silloin annettava alin hinta, arvioitu keskihinta (?) vai ylin hinta, ja miten hintatarjous pisteytetään valintakriteeren mukaan tässä suhteessa?

Vastaus: On tarjoajan päätettävissä, millä hinnalla palveluja tarjotaan. Hintavertailussa käytetään tarjouspyynnössä ollutta hintavertailukaavaa.

KYSYMYS: Työnäytteet: ”Palvelun tuottamiseen osallistuvilta henkilöiltä yhteensä neljä työnäytettä…” Tarkoitetaanko tällä, että kukin henkilö voi antaa neljä työnäytettä, vai että kaikki nimetyt henkilöt yhteisesti voivat antaa nejjä työnäytettä? Kysymys tarkoittaa tilannetta, missä nimetyt henkilöt eivät aikaisemmin ole yhdessä tehneet esitettyjen työnäytteiden toimeksiantoja.”

Vastaus: Tarjouspyynnössä olemme pyytäneet palvelun tuottamiseen osallistuvilta henkilöiltä yhteensä neljä työnäytettä. Työnäytteitä voi halutessaan jättää enemmänkin, kuitenkin maksimissaan neljä per nimetty henkilö.

KYSYMYS: Aikataulu. Koska teette hankintapäätöksen ja valitsette toimittajan toteuttamaan Brändityötä?

Vastaus: Päätös tehdään viimeistään 15.3.2017 mennessä.

KYSYMYS: Työnäytteet. Liitetäänkö tarjoukseen yhteensä neljä työnäytettä toimittajalta, vai jokaiselta tarjoukseen osallistuvalta henkilöltä erikseen neljä työnäytettä?

Vastaus: Tarjouspyynnössä olemme pyytäneet palvelun tuottamiseen osallistuvilta henkilöiltä yhteensä neljä työnäytettä. Työnäytteitä voi halutessaan jättää enemmänkin, kuitenkin maksimissaan neljä per nimetty henkilö.

KYSYMYS: Toimittajan toimitus- ja toimintavarmuus. Miten arvioitte toimittajan toimitus- ja toimintavarmuutta?

Vastaus: Arvioimme toteutettujen toimeksiantojen laajuutta ja vaativuutta sekä mahdollisen alihankkija- ja yhteistyökumppaniverkoston toimivuutta ja vakiintuneisuutta.

KYSYMYS: Onko tarjous mahdollista tehdä hankintalain tarkoittamana ryhmittymänä?

Vastaus: Tarjouskilpailuun osallistumisesta ryhmittymänä säädetään EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja koskevassa pykälässä (hankintalain 92§). Kyseessä oleva brändityön hankinta ei ylitä EU-kynnysarvoja, mutta ryhmittymänä tarjoaminen on kuitenkin yhtä lailla sallittua. Tarjouksessa tulee tällöin mainita yksi yhteyshenkilö, jonka kanssa tilaaja voi tarvittaessa hoitaa kaiken yhteydenpidon.

KYSYMYS: Onko tarjous vapaamuotoinen, eli sitä ei täytetä erilliselle lomakkeelle?

Vastaus: Tarjous on vapaamuotoinen ja tehdään tarjouspyynnön mukaisesti.

KYSYMYS: Voiko tarjoaja olla kaksi eri yhtiötä, jotka kuitenkin kuuluvat samaan groupiin? Tulkitaanko toinen osapuoli automaattisesti alihankkijaksi?

Vastaus: Voi olla kaksi eri yhtiötä. Toinen osapuoli voi olla alihankkija, mutta tarjouksen voi tehdä myös ryhmittymänä. Tarjoajien välinen asia on päättää keskinäinen sopimussuhteensa ja se tulee käydä myös selkeästi tarjouksesta ilmi. Tarjouksessa tulee mainita myös yksi yhteyshenkilö, jonka kanssa tilaaja voi tarvittaessa hoitaa kaiken yhteydenpidon.

KYSYMYS: Jos kaksi eri y-tunnuksilla toimivaa yhtiötä ovat mukana tarjouksessa, lasketaanko referenssit ja kokemus kuitenkin yhteisesti, vaikka vain toinen osapuolisista ottaisi projektivastuun?

Vastaus: Referenssit ja kokemus lasketaan yhteisesti, kts. vastaus myös kysymykseen ”Työnäytteet”.

KYSYMYS: Montako referenssiä tarjoajalla edellytetään olevan vastaavanlaisten toimeksiantojen toteuttamisesta?

Vastaus: Emme edellytä tiettyä määrää, mutta toimittajan kokemusta arvioidaan vastaavanlaisista toimeksiannoista joko julkiselle tai yksityiselle sektorille.


Ennakkoilmoitus: Kirkonkylän koulut sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan tilat ja alueet: Uudisrakennus, Purku- ja peruskorjaustyöt, Liikuntasali, Talotekniset työt, Lähiliikunta-alue 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-000436

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty 23.03.2017