Maa-ainesluvan vireilläolokuulutus

14.11.2017

Saint-Gobain Finland Oy /Weber on jättänyt Vihdin ympäristölautakunnalle maaaineslupahakemuksen koskien hiekan ja soranottoa Vihdin kunnan tiloilla Ukinvaha 927-416-3-221, Haitti 927-420-2-116 ja Ruduksen soramaa 927-420-1-41. Ottamisalueen pinta-ala on 10,63,ha. Lupaa haetaan 518 000 k-m3 ottamismäärälle. Lupaa haetaan kymmeneksi (10) vuodeksi.

Saint-Gobain Finland Oy /Weber hakee lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Hakijan yhteyshenkilö on Riitta Heliö, PL 70, 00381 Helsinki, riitta.helio@e-weber.fi, p: 040 832 9754.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 14.11.-15.12.2017 Vihdin kunnantalon asiakaspalvelussa osoitteessa Asemantie 30, 03100 Nummela ma-to klo 8.00.- 15.30, pe ja arkipyhien aattona klo 8.00 – 14.00.

Naapureille ja muille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, varataan maaaineslain mukaisesti tilaisuus tulla kuulluksi. Asiaa koskevat kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on jätettävä 14.12.2017 klo 15.30 mennessä osoitteella: Vihdin kunta, Ympäristönsuojelu ja -valvonta, PL 13, 03101 Nummela tai sähköpostilla: kunnanvirasto@vihti.fi.

Lisätietoja tarvittaessa antaa ympäristötarkastaja Sanna Hilska, sanna.hilska@vihti.fi, puh. 050 591 691 (poissa viikon 47).

Liitteet:
Sijaintikartta

Hakijan tiivistelmä