Naapurien kuuleminen Vihdin kunnan maisematyölupa-asiassa

27.10.2017

Vihdin kunnan kunnallistekniikka on jättänyt maisematyölupahakemuksen yhteiselle maa-alueelle Rantapalsta, kiinteistötunnus 927-434-878-1, Hiidenveden rannan pusikon harventamiseksi ja näkymien avaamiseksi järvelle sekä n. 20 kuusen kaato. Ryteikön siivous niin, että isot tervalepät  jätetään. Alue on merkitty Pappilanpellon asemakaavassa VL-alueeksi ja sijaitsee Vihdin kirkonkylällä Pappilanpellolla Karjalantien ja Apajapolun välisessä maastossa.

Naapureille ja ympäristön asukkaille varataan tilaisuus kirjallisen huomautuksen tekemiseen hakemuksen johdosta.

Hakemukset ovat nähtävillä tekninen ja ympäristökeskuksen kaavoitustoimessa ja kunnan internet-sivuilla osoitteessa ajalla 27.10.-8.11.2017.  Kirjalliset huomautukset hakemuksen johdosta tulee toimittaa tekninen ja ympäristökeskukselle kaavoituspalveluihin 8.11.2017 mennessä, osoitteella Vihdin kunta, PL 13,  03101 Nummela tai sähköpostitse kunnanvirasto@vihti.fi, käyntiosoite Asemantie 30 Nummela.

rannan hakemus

rannan harvennus kaava

rannan harvennus sij