Otalammen kiertoliittymän nimeäminen, kuulutus kuulemisesta

30.5.2017

Vihdin kaavoitus- ja tekninen lautakunta on päättänyt järjestää kuulemisen Otalammen kiertoliittymän nimeämisestä.

Keskustan Otalammen paikallisyhdistys on tehnyt kuntalaisaloitteen Otalammen kiertoliittymän nimeämisestä Koukun ympyräksi. Kuntalaisaloitteessa todetaan mm., että kiertoliittymän keskellä on kolmiosainen taideteos, jonka on tehnyt otalampelainen Kalervo ”Koukku” Vesanen. Kiertoliittymää on kutsuttu siitä syystä sen valmistumisesta lähtien Koukun ympyräksi, joten nimen virallistaminen olisi loogista.

Maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n mukaan asemakaavassa määrätään kadun ja muun yleisen alueen nimi samoin kuin kunnanosan ja korttelien numerot. Kadun ja muun yleisen alueen nimi ja edellä mainitut numerotiedot voidaan muuttaa myös kunnan erillisellä päätöksellä siten kuin kuntalaissa säädetään kunnan päätöksenteosta. Koska ei ole tarve muuttaa kaavaa muilta osin, ei nimen muuttamista kannata tehdä asemakaavamuutoksella, vaan MRL 55 §:n tarkoittamalla tavalla.

Otalammella sijaitsevan kiertoliittymän asemakaavan mukaisen LT-alueen nimeksi esitetään Otalammen Koukkua. Nimi korvaisi kyseisellä LT-alueella olevat nimet Otalammenraitti, Otalammentie, Härkäläntie ja Tuohilammentie, koska muutos ei vaikuta osoitteistoon edellä mainituilla tie- ja katuosuuksilla. Nimi viittaa taajamaan sekä henkilöön, joka liittyy merkittävällä ja positiivisella tavalla nimettävään paikkaan. Sen lisäksi nimen voi nähdä viittaavan myös kiertoliittymän ominaispiirteisiin.

Osalliset voivat jättää mielipiteensä nimenmuutoksesta 30.6.2017 mennessä os. Vihdin kunta, kaavoitus- ja tekninen lautakunta, PL 13, 03101 Nummela tai s-postilla kunnanvirasto@vihti.fi

Lisätietoja nimenmuutoksesta kaavasuunnittelija Miia Perätalo, p. 0440 421 345, s-posti etunimi.sukunimi@vihti.fi