Päätös ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseksi/öljysäiliön maastapoistamisvelvollisuus

28.7.2017

Julkipanoilmoitus

Päätös ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseksi/ öljysäiliön maastapoistamisvelvollisuus

Ympäristötarkastaja on tehnyt päätöksen 28.7.2017 1 § ja myöntänyt hakemuksesta ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n tarkoittaman poikkeuksen Vihdin kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä As Oy Vihdin Lippotie 10 ja Vesitie 5:lle, koskien öljysäiliön maasta poistamisvelvollisuutta. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 31.8.2017, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Päätös on yleisesti nähtävillä Vihdin kunnan virastotalon asiakaspalvelussa virka-aikana 31.7. – 30.8.2017 Asemantie 30, 03100 Nummela.

Lisätietoja antaa 31.7.– 12.8.2017 ympäristötarkastaja Tanja Mikkola, puh. 044 042 1353, tanja.mikkola(at)vihti.fi  ja 14.8.- 30.8.2017 ympäristötarkastaja Mari Pihlaja-Kuhna, puh. 0500 653 471, mari.pihlaja-kuhna(at)vihti.fi

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisesti Vaasan hallinto-oikeudelta 30.8.2017 klo 16.15 mennessä. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Hakija:   As Oy Vihdin Lippotie 10 ja Vesitie 5
Kunta, kiinteistö RN:o:  Vihti, 927-406-4-129
Osoite  Lippotie 10 ja Vesitie 5, 03400 Vihti
Päätös:    myönnetty poikkeus Vihdin kunnan ympäristönsuojelumääräysten kohdasta 11.4; öljysäiliön maastapoistamisvelvollisuus

 
Vihdissä 28.7.2017
Ympäristövalvonta