Tulosta | Tekstikoko: + -

Ajankohtaista

UUTISET

Yleisötilaisuus: Valtatie 2 kevyen liikenteen järjestelyt Vihdin kirkonkylän kohdalla (21.01.2015)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ...

Vihdin kunnanhallituksen kokous 19.1.2015 (20.01.2015)

Pohjola rakentamassa kerrostaloja Nummelan keskustaan Kunnanhallitus ...

Ilmoittautuminen lasten liikunnalliselle talvileirille (19.01.2015)

Lasten liikunnallinen talvileiri 2015, ilmoittautuminen alkaa ...

Eläinlääkäreiden puhelinnumerot muuttuvat 2.2.2015 alkaen (16.01.2015)

Kaupungineläinlääkärit Lohjan, Karkkilan, Vihdin ja Siuntion ...

Nuorisopalvelut jakaa 110 kesäseteliä 15-19 -vuotiaille vihtiläisille nuorille (15.01.2015)

 Nuorisopalvelut jakaa 110 kesäseteliä 15-19 -vuotiaille ...

Avustukset asumisneuvojatoimintaan (15.01.2015)

AVUSTUKSET ASUMISNEUVOJATOIMINTAAN Asumisen rahoitus- ja ...

Katuvalohuoltokierros (15.01.2015)

Katuvalohuoltokierros on aloitettu 15.1.2015.  Huoltotoimenpiteitä tehdään ...

Esiopetukseen ja peruskoulun 1. luokalle ilmoittautuminen 2015 (08.01.2015)

Esiopetukseen ilmoittautuvat vuonna 2009 syntyneet ...

Kotihoidon tuen kuntalisän (Vihti-lisän) maksaminen päättyy 1.3.2015 alkaen (07.01.2015)

Kunnanvaltuusto on päättänyt vuoden 2015 talousarvion ...

Kuntamme/kaupunkimme asumisoikeusasiat hoidetaan 1.1.2015 alkaen Helsingin kiinteistöviraston asunto (19.12.2014)

Kuntamme/kaupunkimme asumisoikeusasiat hoidetaan 1.1.2015 alkaen Helsingin ...

Haltia on loppukilpailussa vuoden museon tittelistä (11.12.2014)

Suomen luontokeskus Haltia on loppukilpailussa vuoden ...

Vihtiläisestä Lankapajasta vuoden 2014 uusmaalainen yritys (20.11.2014)

Vihdin kunta onnittelee Lankapajaa upean tunnustuksen ...

Rakentaminen on Vihdissä vilkasta (28.10.2014)

Vihdissä rakennetaan jopa enemmän kuin vuosina ...


 

Yritysilta

Vihdin kunta järjestää yhteistyössä Vihdin Yrittäjien kanssa tiistaina 10.2.2015 kello 18.00 alkaen avoimen tilaisuuden kaikille vihtiläisille yrittäjille ja yritysten edustajille.

Yritysillassa käydään läpi elinkeinoelämän ja kunnan ajankohtaisia aiheita.

Aika: 10.2.2015 kello 18.00 - n. 21
Paikka: Kirkkoniemen koulu Auditorio, Kirkkoniementie 10, 03400 Vihti

Yritysillan ohjelma

18.00 Tilaisuus alkaa

Tervetuloa! kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuija Sundberg
Hankintakalenteri , Timo Tuomi & Otto Härkönen
Yrittäjäkokemuksia , puheenjohtaja Juha Sipilä
Kunnan ajankohtaiset , kunnanjohtaja Sami Miettinen
Vihdin Yrittäjien tervehdys , Vihdin Yrittäjien pj Leevi Pursiainen

Keskustelua
Buffet

Tilaisuus on avoin kaikille vihtiläisille yrityksille. Lämpimästi tervetuloa!

Ilmoittautumiset:
Tarjoilujen mitoittamista varten pyydämme ilmoitusta osallistumisestanne 3.2.2015 mennessä Vihdin kunnan
vaihteeseen sähköpostilla tai  Otto Härkönen, 044 467 5394

 

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Vihdin kunta laativat tiesuunnitelmaa Valtatien 2 kevyen liikenteen järjestelyistä Vihdin kirkonkylän kohdalla.

Yleisötilaisuus

Tiesuunnitelmaan sisältyy valtatien 2 alittava uusi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden alikulkukäytävä Helsingintien (mt 1224) liittymän eteläpuolella, uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä kirkonkylän ja Männikön asuinalueen välille sekä jalankulkijoiden yhteydet valtatien 2 linja-autopysäkeille. Lisäksi Helsingintielle rakennetaan uusi keskisaarekkeellinen suojatie. Tavoitteena on ensisijaisesti parantaa liittymän liikenneturvallisuutta täydentämällä puuttuvia jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden yhteyksiä.

Tiesuunnitelman avoin esittely- ja keskustelutilaisuus järjestetään keskiviikkona 28.1.2015 klo 18:00–19:30 Kirkkoniemen koulun auditoriossa (Kirkkoniementie 10, Vihti). Tilaisuudessa on mahdollisuus keskustella suunnittelijoiden kanssa ja antaa palautetta tiesuunnitelman ratkaisuista. Paikalla ovat Uudenmaan ELY-keskuksen, Vihdin kunnan ja suunnittelukonsultin edustajat.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Jenna Johansson, Uudenmaan ELY-keskus
puh. 0295 020 958 |  
Katupäällikkö Jarkko Riipinen, Vihdin kunta
puh. 044 467 5393 |  
Projektipäällikkö Tomi Lyly, WSP-Finland Oy
puh. 040 641 6763 |  


Tutustu uuteen maakuntakaavan luonnokseen

Luonnos Uudenmaan neljännestä vaihemaakuntakaavasta on nähtävillä 20.1–20.2.2015. Asiantuntijat esittelevät luonnosta ja vastaavat kysymyksiin yleisötilaisuuksissa eri puolilla maakuntaa.

Tammi-helmikuu on paras aika tutustua uuden kaavan tuomiin muutoksiin ja antaa palautetta. Kuun vaihteessa järjestetään neljä kaikille avointa yleisötilaisuutta, joissa asiantuntijat esittelevät kaavaluonnosta, vastaavat kysymyksiin ja neuvovat palautteen antamisessa. Palautetta kaavasta voi jättää myös kirjallisesti paikan päällä.

Tilaisuudet järjestetään seuraavasti:
• Helsinki 27.1. klo 17–19 Uudenmaan liitto, Maakuntasali, Esterinportti 2 B, Helsinki
• Kerava 28.1. klo 18–20 Keravan kirjasto, Pentinkulma-Sali, Paasikivenkatu 12
• Porvoo 29.1. klo 18–20 Porvoon kaupungintalon valtuustosali, Raatihuoneenkatu 9
• Lohja 3.2. klo 18–20 Lohjan pääkirjasto, Järnefeltsali, Karstuntie 3

Tulevaisuus tapetilla viidestä näkökulmasta
Kaavan suunnitelmat tähtäävät vuoteen 2040. Alueena on koko Uusimaa lukuun ottamatta Östersundomin aluetta, josta on samaan aikaan nähtävillä erillinen kaavaehdotus. Kaavaluonnoksessa käsiteltävät teemat ovat: elinkeino- ja innovaatiotoiminta, logistiikka, tuulivoima, viherrakenne sekä kulttuuriympäristöt.

Lisäksi kaavaluonnos tarkastelee muutamia muita aiheita, kuten Malmin lentokenttää ja pääradan asemanseutuja.

Tutustu kaavaluonnokseen: www.uudenmaanliitto.fi/kaavaluonnos
Ruotsinkielinen sivu löytyy osoitteesta: www.uudenmaanliitto.fi/planutkast

 


Otalammen luontoeskarit tekivät videon päivästään luonnossa

Otalammen päiväkodissa esikoululaiset voivat opiskella myös luontopainotteisesti. Liito-oravat eli luontoeskarilaisten ryhmä koostuu 14 lapsesta, ja ryhmässä toimii lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja. Luontoeskari perustettiin vuonna 2013, ja aluksi heillä oli käytössään talkootyönä tehty laavu. Elokuusta 2014 alkaen Liito-oravilla on ollut käytössään kota, jossa pohditaan ja keskustellaan luontoon liittyvistä aiheista, lauletaan, ruokaillaan ja tunnelmoidaan.

Kiinnostus Otalammen luontoeskaria kohtaan on lisääntynyt sitä mukaa, kun tieto toiminnasta on lisääntynyt. Ensimmäinen Liito-oravien toimintavuosi 2013 oli pilottivuosi eikä toimintaa mainostettu mitenkään. Viime toimintakaudelle luontoeskariin oli hieman enemmän halukkaita kuin voitiin ottaa. ”Lähtökohtana lasten valinnalle on perheen kiinnostus ylipäätänsä luontoon, luonnossa liikkumiseen sekä myös sitoutuminen tarvittavan varustuksen kuten asianmukaisten jalkineiden ja säänmukaisen vaatetuksen hankkimiseen”, kertoo Otalammen päiväkodin johtaja Päivi Grundström.

”Idea tämän luontoeskarilaisten videon tekemiseen syntyi halusta informoida luontoeskarista ja ylipäätään lasten luontokasvatuksen kehittämisestä. Mielestäni Vihti kuntana kiinnostaa juuri luonnosta kiinnostuneita ja luontoarvoja kunnioittavia kuntaan muuttajia. On siksi tärkeää, että meillä on myös varhaiskasvatuksessa tarjota tällaisille perheille jotain erityisesti luontoon liittyvää”, pohtii Grundström.

Linkki Liito-oravien videoon:
https://www.dreambroker.com/channel/uxdu1h55/g4s27z27

Otalammen päiväkodissa on kaikkiaan noin 140 lasta ja lapsiryhmiä on kahdeksan. Lisäksi Otalammella on myös avoin päiväkoti, jossa on kolme varhaiskasvatusryhmää. Eskariryhmiä Otalammen päiväkodissa on kolme – Liito-oravat, Kangasperhoset sekä Joutsenet. Henkilökuntaa Otalammen päiväkodissa on 31.

Videon Liito-oravien päivästä on tehnyt vihtiläinen videotuotantoja tekevä yritys Mediatuotanto Kultainen leikkaus .

Lisätietoja Otalammen päiväkodista ja luontoeskarista:
Otalammen päiväkodin johtaja Päivi Grundström, puh. 050 372 2736,

 


Kaikki kuusivuotiaat esiopetukseen, ilmoittautuminen tammikuun loppuun mennessä

Uuden tammikuussa voimaan astuneen lakimuutoksen mukaan esiopetus muuttuu velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetukseen ilmoittautuvat vuonna 2009 syntyneet eli kuusivuotiaat lapset. Esiopetus on maksutonta ja sitä järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa viitenä päivänä viikossa neljä tuntia päivässä.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan 31.1.2015 mennessäesiopetuksen sähköisellä lomakkeella Vihdin kotisivujen kautta. Ilmoittauduttaessa yksityisen päiväkodin esiopetukseen otetaan yhteyttä suoraan kyseiseen päiväkotiin.

Lisätietoja antavat tarvittaessa päiväkodeissa päiväkotien johtajat, toimistosihteeri Sari Parikka tai puh (09) 4258 3015. Sähköposti on muotoa .


Koti Vihtiin – Stenkullan upeat tontit myynnissä Hiidenveden läheisyydessä Vihdissä

Vihdin kirkonkylässä, Hiidenveden läheisyydessä sijaitsee Stenkullan uusi pientaloalue, josta myynnissä on nyt 19 omakotitonttia. Kortteli 184 voidaan myös vuokrata. Vuokraaja voi halutessaan myöhemmin myös lunastaa tontin. Toisen vaiheen hakuaika päätetään keväällä 2015, jolloin asetetaan myyntiin loput kunnan pientalotontit, yhteensä 23 tonttia.

Tonttien pinta-alat ovat 1011 – 1880 neliömetriä ja rakennusoikeus 200 – 280 kerrosneliömetrin välillä. Myyntihinnat ovat 46 000 - 62 500 €. Stenkullan tonteista saa lisää tietoja muun muassa kunnan kotisivujen kautta tästä.

Stenkullan alue sijoittuu Vihdin kirkonkylän upeaan kulttuurimaisemaan. Vaihteleva maasto koostuu pienistä peltoaukeista ja korkeista kallioisista mäistä Hiidenveden läheisyydessä. Myös Stenkullan ulkoilualueet ovat erinomaiset. Stenkullan alueen lähipalvelut sijaitsevat Vihdin kirkonkylällä ja päiväkoti on lähettyvillä. Valtatie 2:ta pitkin matka taittuu pikaisesti myös Nummelan keskustaan. Stenkullan alueen viihtyisyyttä ja omintakeisuutta lisää se, että rakentajilla on mahdollisuus vuokrata viljelyspalsta Hiidenveden rannalta.

Stenkullan asemakaava Vihdin kirkonkylän eteläosalla on vahvistunut vuonna 2013. Stenkullan alueella on yhdessätoista korttelissa yhteensä 52 pientalotonttia, joista 42 on kunnan omistuksessa. Alueen osoite on Koivissillantie 25, 03400 Vihti.

Lisätietoja: maankäyttöinsinööri Mika Kukkula, puh. 050 576 6256,   www.vihti.fi/tonttihaku

Esityslistat ja pöytäkirjat

Myytävät omakotitontit

Omakotitonttien Facebook-sivut

Vihdin Veden Facebook-sivut

Kirjaston Facebook-sivut

Nuorisopalveluiden Facebook-sivut

 Liikuntapalveluiden Facebook-sivut

Visit Vihti facebook-sivuta

Visit Vihti -nettisivut

Vihdin Pirtin Facebook-sivut

vihdin kunnan työpaikat kuntarekryssä 

Vihdin kuntastrategia

 

 joukkoliikenneinfo

tervetuloa vihtiläiseksi

pelaa Vihti-visaa