Tulosta | Tekstikoko: + -

Ajankohtaista

Kutsu tekniseen vuoropuheluun, kalustehankinnat (26.09.2014)

Vihdin kunta valmistelee kalustehankintoihin liittyvää tarjouspyyntöä ...

Hiidenveden valuma-alueen viljelijä! Hyödynnä mahdollisuus ilmaiseen tilakohtaiseen neuvontaan (26.09.2014)

Hiidenveden valuma-alueen viljelijä! Hyödynnä mahdollisuus ilmaiseen ...

Avantouintivuorot Vihdin Pirtillä alkavat 29.9. (25.09.2014)

Syyskausi 29.9.–17.12.2014 Maanantaisin klo 16–19 ...

Kysy neuvoja jätevesistä! (23.09.2014)

KYSY NEUVOA JÄTEVESISTÄ! LINKKI-hanke avaa ...

Liikuntapalveluiden ohjattuihin vesiliikuntaryhmiin ilmoittautuminen alkaa 22.9. (22.09.2014)

Seuraavien vesiliikuntaryhmien ilmoittautuminen alkaa ma 22.9. ...

Ilmoittautuminen vko 39 alkaviin uimakouluihin alkaa 15.9.2014 klo 17:00 (15.09.2014)

Ilmoittautuminen vko 39 alkaviin uimakouluihin alkaa ...

Avustukset asuntojen korjaustoimintaan haettavissa 13.10.2014 mennessä (15.08.2014)

VIHDIN KUNTA JULISTAA HAETTAVAKSI 13.10.2014 MENNESSÄ ...


Koti Vihtiin – Vihdin kunta markkinoi omakotitonttejaan myös Facebookissa

Vihdin kunta esittelee tonttitarjontaansa avaamalla oman Vihdin tontit –sivunsa Facebookissa. Sivujen tarkoituksena on helpottaa oman tontin löytymistä, antaa tietoja ja vinkkejä sekä ja toimia matalan kynnyksen kontaktikanavana omaa rakennushankettaan suunnitteleville.

Aluksi kunta esittelee parasta aikaa tonttihaussa olevia Stenkullan upeita omakotitontteja. Vihdin kirkonkylässä, Hiidenveden läheisyydessä sijaitsee Stenkullan uusi pientaloalue, josta myynnissä on nyt 19 upeaa omakotitonttia. Muista myynnissä olevista omakotitonteista päivitetään myös tietoja Vihdin tontit –sivulle myöhemmin.

Linkki Facebook-sivulle löytyy Vihdin kunnan kotisivuilta www.vihti.fi sekä suoraan www.facebook.com/pages/Vihdin-tontit/860202617325083 

Lisätietoja:

vs. maankäyttöinsinööri Mika Kukkula, puh. 050 576 6256,  

maankäyttöteknikko Teija Hallenberg, puh. (09) 4258 3136 ,

 


 

Stenkullan upeat tontit myynnissä Hiidenveden läheisyydessä Vihdissä

Vihdin kirkonkylässä, Hiidenveden läheisyydessä sijaitsee Stenkullan uusi pientaloalue, josta myynnissä on nyt 19 omakotitonttia.

Hiidenveden lähellä sijaitsevan Stenkullan erillispientaloalueen tontit tulivat myyntiin.  Ensimmäisessä vaiheessa 1.-23.9.2014 tonttihaussa on yhteensä 19 tonttia. Tontit luovutetaan myymällä, mutta kortteli 184 voidaan myös vuokrata. Vuokraaja voi halutessaan lunastaa tontin.  Mikäli tonttiin on useampia hakijoita, tontinsaaja valitaan arpomalla. Hakuajan jälkeen jäljelle jääneet tontit myydään tai vuokrataan jatkuvassa haussa ensimmäiselle varanneelle. Toisen vaiheen hakuaika päätetään keväällä 2015, jolloin asetetaan myyntiin loput kunnan pientalotontit, yhteensä 23 tonttia. Tonteista saa lisää tietoja muun muassa kunnan kotisivujen kautta katsomalla www.vihti.fi/tonttihaku.

Stenkullan alue sijoittuu Vihdin kirkonkylän upeaan kulttuurimaisemaan. Vaihteleva maasto koostuu pienistä peltoaukeista ja korkeista kallioisista mäistä Hiidenveden läheisyydessä. Myös Stenkullan ulkoilualueet ovat erinomaiset. Stenkullan alueen lähipalvelut sijaitsevat Vihdin kirkonkylällä ja päiväkoti on lähettyvillä. Valtatie 2:ta pitkin matka taittuu pikaisesti myös Nummelan keskustaan. Stenkullan alueen viihtyisyyttä ja omintakeisuutta lisää se, että rakentajilla on mahdollisuus vuokrata viljelyspalsta Hiidenveden rannalta.

Stenkullan asemakaava Vihdin kirkonkylän eteläosalla on vahvistunut vuonna 2013. Stenkullan alueella on yhdessätoista korttelissa yhteensä 52 pientalotonttia, joista 42 on kunnan omistuksessa. Tonttien pinta-alat ovat 1011 – 1880 neliömetriä ja rakennusoikeus 200 – 280 kerrosneliömetrin välillä.

Lisätietoja: maankäyttöteknikko Teija Hallenberg, puh. 0440 421 179,  www.vihti.fi/tonttihaku
maankäyttöinsinööri Mika Kukkula, puh. 050 576 6256,

 


 

Vihdin Veden sprinklerisopimukset 1.10.2014 alkaen

Sprinkleri, automaattinen sammutuslaitteisto, valvoo rakennusta tulipalon varalta

Sprinkleri eli automaattinen sammutusjärjestelmä on tehokkain keino estää palokuolemia. Sprinkleri havaitsee alkavan tulipalon mahdollisimman aikaisin ja sammuttaa sekä hidastaa palon leviämistä ja antaa siten aikaa pelastautumiselle tai pelastamiselle. Sprinklerin ansiosta olosuhteet, mm savualtistus, eivät huoneistossa muodostu hengenvaaralliseksi. Samalla sprinkleri tekee hätäilmoituksen tulipalosta hätäkeskukseen.

Rakennusvaiheessa sammutuslaitteiston asentaminen on kohtuuhintaista. Sprinklereitä voidaan sijoittaa sekä asunto-, majoitus- että hoitolaitosrakennuksiin.

Vihdin Veden sprinklerisopimukset

Sprinkleriliittymien sammutusveden hankinnasta tulee tehdä kirjallinen hakemus. Liittymisestä tehdään erillinen sopimus ja liitoskohtalausunto. Liitoskohtalausunnon saamiseksi on hakemuksessa esitettävä liitoskohdan mitoitusvesimäärä ja –paine sekä toiminta-aika.

Sprinklerilaitteiston suunnittelussa ja asennuksessa on noudatettava kulloinkin voimassa olevia sprinklerisääntöjä ja KVV-laitteistoja koskevia määräyksiä ja ohjeita.

Sprinklerisopimuksessa Vihdin Vesi määrittää järjestelmän liitoskohdan ja minimipaineen, joiden mukaisesti se sitoutuu toimittamaan vettä liittyjän sprinklerilaitteistolle vesihuoltoverkoston normaaleissa käyttötilanteissa. Mikäli nämä eivät vastaa liittyjän sprinklerilaitteiston mitoitusta, vastaa liittyjä itse toimenpiteistä vedensaannin varmistamiseksi (esim. erillinen sammutusvesisäiliö tai paineenkorotus).

Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen kiinteistön sprinkleriliittymäjohto voidaan rakentaa ja liittää Vihdin Veden vesijohtoverkostoon. Sopimuskumppani on velvollinen ilmoittamaan yhteystietojen muutoksista Vihdin Vedelle.

Sprinkleriliittymismaksut ja vuotuiset perusmaksut määräytyvät voimassaolevan hinnaston mukaisesti toimitusvesimäärän mukaan.

Sprinklerilaitteistoja verkostoon liitettäessä aiheutuu laitokselle myös sellaisia kustannuksia, jotka eivät sisälly liittymis- ja perusmaksuun. Sprinkleriliittymästä aiheutuvista muista rakentamis- ja mittauskustannuksista vastaa liittyjä.

Sprinklerilaitteiston käyttöönotosta ja tarkistuksista tulee olla yhteydessä Vihdin Veteen ennen niiden suorittamista. Käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta tulee toimittaa kopio Vihdin Vedelle.

Vihdin Veden sprinklerilaitteistoja koskevat toimitus- ja sopimusehdot perustuvat Vesilaitosyhdistyksen (VVY) toimitus- ja sopimusehtomalleihin. Näihin voidaan tehdä tarkennuksia vastaamaan Vihdin Veden toimintaympäritöä ja -tapoja.

Uusista sprinkleriliittymistä maksetaan liittymismaksu 1.10.2014 alkaen. Olemassa olevat liittymät selvitetään 1.9.2014 mennessä ja niitä koskevat sopimukset on tavoitteena allekirjoittaa 1.10.2014 alkaen. Hinnaston mukainen vuotuinen perusmaksu laskutetaan vuosittain syyskuussa ja sen hetken tietojen mukaan.