Tulosta | Tekstikoko: + -

Ajankohtaista

Vihdin kunnanhallituksen kokous 1.9.2014 (02.09.2014)

Vihdin kunnanhallituksen kokous 1.9.2014 Vihdin Hiidenrannassa ...

Nummelan Palloseuran 50-vuotisjuhlassa maaottelu, juhlakulkue ja juhlaottelu (01.09.2014)

Vihdin kunta onnittelee ansiokasta ja aktiivista ...

Säätiön ja urheiluseuran pilottihankkeella liikuntaa ikäihmisille Vihdissä (26.08.2014)

Lehdistötiedote 26.8.2014 Liikunnalliset kotikäynnit tähtäävät laitoshoidon ...

MTT Vakolan tulevaisuus keskustelutti kuntajohtajien ja kansanedustajien tapaamisessa (26.08.2014)

TIEDOTE 26.8.2014 MTT VAKOLAN TULEVAISUUS ...

Pääkirjaston aukioloaikoihin muutoksia 1.9. alkaen (25.08.2014)

Vihdin pääkirjastossa Nummelassa kokeillaan itsepalvelua arkiaamuisin ...

Perhekalenteri syksy 2014 (21.08.2014)

Perhekalenterissa maksuttomia tapahtumia lapsiperheille, syksy ...

Avustukset asuntojen korjaustoimintaan haettavissa 13.10.2014 mennessä (15.08.2014)

VIHDIN KUNTA JULISTAA HAETTAVAKSI 13.10.2014 MENNESSÄ ...

Vihdin kunnanhallituksen kokous 11.8.2014 (12.08.2014)

Stenkullan upeat tontit myyntiin Vihdissä Hiidenveden ...

Viraalivideo julkaistu - käsikalastusta Moskovan MoHuille (07.08.2014)

Osana Uudenmaan markkinointikampanjaa on kuvattu kesäinen ...

Koulutusta kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille (16.06.2014)

Perinteinen (15. kerta), maksuton koulutus tulee ...


Vihdin kunta tasapainottaa talouttaan

Vihdin kunnan on välttämätöntä sopeuttaa toimintaansa ja talouttaan vastaamaan kuntakenttää ravisteleviin haasteisiin. Kunnan talous tulee olemaan lähivuosina erittäin kireä heikon yleisen talouskehityksen ja valtionosuusleikkauksien vuoksi. Vihti menettää noin viidenneksen valtionosuuksistaan muutaman vuoden aikana. Tämä yhdistettynä verotulojen kasvun hidastumiseen ja kunnille jatkuvasti tuleviin uusiin tehtäviin merkitsee Vihdin kunnan talouden huomattavaa kiristymistä.

Talouden tasapainottamiseksi kunnanjohtaja Sami Miettinen ehdottaa vuoden 2015 talousarviossa kouluverkon tiivistämistä, kunnallis- ja kiinteistöveron maltillista korottamista sekä yt-menettelyn käynnistämistä henkilöstön osalta. Menokasvun rajoittaminen sekä pysyvä kiinteiden kustannusten vähentäminen rakenteellisin toimenpitein on edellytys kunnan talouden tasapainottamiseksi. Vuoden 2015 talousarvioesityksen valmistelu on parhaillaan työn alla.


Stenkullan upeat tontit myynnissä Hiidenveden läheisyydessä Vihdissä

Vihdin kirkonkylässä, Hiidenveden läheisyydessä sijaitsee Stenkullan uusi pientaloalue, josta myynnissä on nyt 19 omakotitonttia.

Hiidenveden lähellä sijaitsevan Stenkullan erillispientaloalueen tontit tulivat myyntiin.  Ensimmäisessä vaiheessa 1.-23.9.2014 tonttihaussa on yhteensä 19 tonttia. Tontit luovutetaan myymällä, mutta kortteli 184 voidaan myös vuokrata. Vuokraaja voi halutessaan lunastaa tontin.  Mikäli tonttiin on useampia hakijoita, tontinsaaja valitaan arpomalla. Hakuajan jälkeen jäljelle jääneet tontit myydään tai vuokrataan jatkuvassa haussa ensimmäiselle varanneelle. Toisen vaiheen hakuaika päätetään keväällä 2015, jolloin asetetaan myyntiin loput kunnan pientalotontit, yhteensä 23 tonttia. Tonteista saa lisää tietoja muun muassa kunnan kotisivujen kautta katsomalla www.vihti.fi/tonttihaku.

 Stenkullan alue sijoittuu Vihdin kirkonkylän upeaan kulttuurimaisemaan. Vaihteleva maasto koostuu pienistä peltoaukeista ja korkeista kallioisista mäistä Hiidenveden läheisyydessä. Myös Stenkullan ulkoilualueet ovat erinomaiset. Stenkullan alueen lähipalvelut sijaitsevat Vihdin kirkonkylällä ja päiväkoti on lähettyvillä. Valtatie 2:ta pitkin matka taittuu pikaisesti myös Nummelan keskustaan. Stenkullan alueen viihtyisyyttä ja omintakeisuutta lisää se, että rakentajilla on mahdollisuus vuokrata viljelyspalsta Hiidenveden rannalta.

 Stenkullan asemakaava Vihdin kirkonkylän eteläosalla on vahvistunut vuonna 2013. Stenkullan alueella on yhdessätoista korttelissa yhteensä 52 pientalotonttia, joista 42 on kunnan omistuksessa. Tonttien pinta-alat ovat 1011 – 1880 neliömetriä ja rakennusoikeus 200 – 280 kerrosneliömetrin välillä.

 Lisätietoja: maankäyttöteknikko Teija Hallenberg, puh. (09) 4258 3136 ,  www.vihti.fi/tonttihaku

 


 

Vihdin Veden sprinklerisopimukset 1.10.2014 alkaen

Sprinkleri, automaattinen sammutuslaitteisto, valvoo rakennusta tulipalon varalta

Sprinkleri eli automaattinen sammutusjärjestelmä on tehokkain keino estää palokuolemia. Sprinkleri havaitsee alkavan tulipalon mahdollisimman aikaisin ja sammuttaa sekä hidastaa palon leviämistä ja antaa siten aikaa pelastautumiselle tai pelastamiselle. Sprinklerin ansiosta olosuhteet, mm savualtistus, eivät huoneistossa muodostu hengenvaaralliseksi. Samalla sprinkleri tekee hätäilmoituksen tulipalosta hätäkeskukseen.

Rakennusvaiheessa sammutuslaitteiston asentaminen on kohtuuhintaista. Sprinklereitä voidaan sijoittaa sekä asunto-, majoitus- että hoitolaitosrakennuksiin.

Vihdin Veden sprinklerisopimukset

Sprinkleriliittymien sammutusveden hankinnasta tulee tehdä kirjallinen hakemus. Liittymisestä tehdään erillinen sopimus ja liitoskohtalausunto. Liitoskohtalausunnon saamiseksi on hakemuksessa esitettävä liitoskohdan mitoitusvesimäärä ja –paine sekä toiminta-aika.

Sprinklerilaitteiston suunnittelussa ja asennuksessa on noudatettava kulloinkin voimassa olevia sprinklerisääntöjä ja KVV-laitteistoja koskevia määräyksiä ja ohjeita.

Sprinklerisopimuksessa Vihdin Vesi määrittää järjestelmän liitoskohdan ja minimipaineen, joiden mukaisesti se sitoutuu toimittamaan vettä liittyjän sprinklerilaitteistolle vesihuoltoverkoston normaaleissa käyttötilanteissa. Mikäli nämä eivät vastaa liittyjän sprinklerilaitteiston mitoitusta, vastaa liittyjä itse toimenpiteistä vedensaannin varmistamiseksi (esim. erillinen sammutusvesisäiliö tai paineenkorotus).

Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen kiinteistön sprinkleriliittymäjohto voidaan rakentaa ja liittää Vihdin Veden vesijohtoverkostoon. Sopimuskumppani on velvollinen ilmoittamaan yhteystietojen muutoksista Vihdin Vedelle.

Sprinkleriliittymismaksut ja vuotuiset perusmaksut määräytyvät voimassaolevan hinnaston mukaisesti toimitusvesimäärän mukaan.

Sprinklerilaitteistoja verkostoon liitettäessä aiheutuu laitokselle myös sellaisia kustannuksia, jotka eivät sisälly liittymis- ja perusmaksuun. Sprinkleriliittymästä aiheutuvista muista rakentamis- ja mittauskustannuksista vastaa liittyjä.

Sprinklerilaitteiston käyttöönotosta ja tarkistuksista tulee olla yhteydessä Vihdin Veteen ennen niiden suorittamista. Käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta tulee toimittaa kopio Vihdin Vedelle.

Vihdin Veden sprinklerilaitteistoja koskevat toimitus- ja sopimusehdot perustuvat Vesilaitosyhdistyksen (VVY) toimitus- ja sopimusehtomalleihin. Näihin voidaan tehdä tarkennuksia vastaamaan Vihdin Veden toimintaympäritöä ja -tapoja.

Uusista sprinkleriliittymistä maksetaan liittymismaksu 1.10.2014 alkaen. Olemassa olevat liittymät selvitetään 1.9.2014 mennessä ja niitä koskevat sopimukset on tavoitteena allekirjoittaa 1.10.2014 alkaen. Hinnaston mukainen vuotuinen perusmaksu laskutetaan vuosittain syyskuussa ja sen hetken tietojen mukaan. 

 


 

Poistetut ulkomainokset

Luvattomia ulkomainoksia on kunnan toimesta poistettu viikosta 32 alkaen. Poistetusta mainoksestasi voit tiedustella sähköpostitse osoitteesta . Poistettuja luvattomia mainoksia säilytettään kunnassa 30 vuorokautta poistopäivästä lähtien.

Ulkomainoksille kunnan katualueilla ja yleisillä alueilla sekä kunnan omistamilla maa-alueilla on oltava lupa alle 30 vuorokautta kestävästä mainonnasta. Pidempiaikaisesta mainonnasta on laadittava vuokrasopimus kunnan kanssa.

Lupaa voit hakea ulkomainoksen sijoittamislupahakemuksella