Tulosta | Tekstikoko: + -

Kaavoituksen ja kiinteistöpalvelujen yhteystiedot

Tätä sivua on päivitetty viimeksi 12.1.2016

Toimisto
Avoinna: ma-to klo 8:00–15:30 sekä perjantaisin ja arkipyhiä edeltävinä työpäivinä 8:00-14:00
Käyntiosoite: Asemantie 30, II-krs, Nummela.
Postiosoite: PL 13, 03101 Nummela.
puh. vaihde 09 4258 3000
faksi 09 4258 3170

Laskutusosoite:
Vihdin kunta 
Laskut
PL 1003 
03101 Nummela

Sähköposti:
Sähköposti henkilökunnalle:

Henkilökunta

Kaavoituspalvelujen ja kiinteistöpalvelujen toimisto (maankäyttöpalvelut) on avoinna maanantaista torstaihin klo 8:00-15:30 ja perjantaisin 
sekä arkipyhien aattoina klo 8:00 -14:00

Henkilökunta on varmimmin tavattavissa klo 9.00-14:00 välillä.

Kun haluat tulla tapaamaan kaavoituspäällikköä tai kaavasuunnittelijoitamme, tulee tapaamisen ajankohta sopia etukäteen.
Henkilökunnalla on päivittäin paljon neuvotteluja, kokouksia ja tapaamisia, eivätkä he välttämättä ole tavattavissa vaikka virastolla olisivatkin.

kaavoituspäällikkö, kaavoituspalveluiden esimies
Suvi Lehtoranta
maisema-arkkitehti
p. 050 376 8753
- esimiestehtävät
- seutuyhteistyö
- yleiskaavoitus
- poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu
- maisematyölupien päättäminen
- kunnan suostumusten valmistelu kiinteistön jakamiseksi (ns. lohkomislausuntojen valmistelu)

kaavasuunnittelija YKS-180 (osa-aikaeläkkeellä ja voi olla viikkojakin poissa)
Matti Hult 
maanmittausteknikko
p. 050 302 4695
- asemakaavoitus
- poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu (tarvittaessa)
- maisematyölupien valmistelu (tarvittaessa)
- kunnan suostumusten valmistelu kiinteistön jakamiseksi (ns. lohkomislausuntojen valmistelu, tarvittaessa)
- kaavoituksen www-sivut

kaavasuunnittelija (paikalla maanantaista torstaihin)
Miia Perätalo
insinööri AMK
p. 044 042 1345
- asemakaavoitus
- yleiskaavoitus
- seutuyhteistyö
- poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu
- maisematyölupien valmistelu
- kunnan suostumusten valmistelukiinteistön jakamiseksi (ns. lohkomislausuntojen valmistelu)

kaavasuunnittelija YKS-573 (työlomalla 23.11.2015-8.9.2016)
Tuomas Turpeinen
FM
p. 044 767 4785
- asemakaavoitus
- yleiskaavoitus
- seutuyhteistyö
- poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu
- maisematyölupien valmistelu
- kunnan suostumusten valmistelu kiinteistön jakamiseksi (ns. lohkomislausuntojen valmistelu)

kaavasuunnittelija (Tuomas Turpeisen sijaisena 8.9.16 saakka)
Inka Salo
insinööri AMK
 p. 044 767 4785
- asemakaavoitus
- yleiskaavoitus
- poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu
- maisematyölupien valmistelu
- kunnan suostumusten valmistelu kiinteistön jakamiseksi (ns. lohkomislausuntojen valmistelu)

kaavasuunnittelija (paikalla noin klo 8:30-14:00) 
Tarja Johansson 
insinööri AMK
p. 044 042 1171
- asemakaavoitus
- poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu
- maisematyölupien valmistelu
- kunnan suostumusten valmistelu kiinteistön jakamiseksi (ns. lohkomislausuntojen valmistelu)

liikennesuunnittelija (työlomalla 18.6.2015-28.4.2016)
Elisa Pajunen
insinööri AMK
p. 044 467 5444
- seutuyhteistyö
- liikennesuunnittelu
- liikenneturvallisuus

Elisa Pajusen sijainen 3.8.2015 alkaen:
liikennesuunnittelija
Antti Savolainen
insinööri AMK
p. 044 467 5444
- seutuyhteistyö
- liikennesuunnittelu
- liikenneturvallisuus

toimistosihteeri
Anne Riikonen
p. 09 4258 3141
- kaavoitustoimen toimistosihteeri ja mm. suunnittelutarveratkaisujen sekä poikkeamis- ja maisematyölupien neuvonta, 
vastaanotto ja toimeenpano

kaavoitusassistentti 
Eila Oulujärvi
kartanpiirtäjä
p. 09 4258 3140
- kaavan piirtäminen
- ajantasa-asemakaavan teko
- kaavatiedustelut

suunnitteluavustaja
Eila Siikanen
kartanpiirtäjä
p. 09 4258 3142
- kaavan piirtäminen
- ajantasa-asemakaavan teko
- kaavatiedustelut
- kaavaotteet (myös rakentamisen lupia varten) 
- karttakopiot

maankäyttöinsinööri, maankäyttöpalveluiden esimies (virkavapaalla 28.10.2015-31.12.2016)
Petra Ståhl
FM
p. 050 5766 256
- maapolitiikka,
- maanhankinta, 
- tontinluovutus,
- edellisiin liittyvät sopimusasiat

Petra Ståhlin sijainen 23.11.2015 alkaen:
vs. maankäyttöinsinööri
Tuomas Turpeinen
FM
p. 050 5766 256
- maapolitiikka,
- maanhankinta, 
- tontinluovutus,
- edellisiin liittyvät sopimusasiat

maankäyttösihteeri
Paula Eerola
MMM
p. 044 767 4901
- maankäyttöpalvelujen avustavat tehtävät ja toimistotehtävät