Tulosta | Tekstikoko: + -

Päiväkoti MetsäpolkuAukioloaika on klo 6.30 - 17.00.


Metsäpolun päiväkoti
Johtaja Riitta Hämäläinen
Seimelänkuja 9
03400 Vihti

puh. (09) 4258 3233
gsm 050- 542 6465 


Toiminta ajatuksemme

Päiväkodissamme opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on lapsi, jolla on

  • myönteinen minäkuva
  • rakentavaan vuorovaikutukseen liittyviä sosiaalisia taitoja
  • rohkeutta itsensä ilmaisemiseen

Tavoitteena on, että lapsi kasvaa aktiiviseksi ja vastuuntuntoiseksi yhteisön ja yhteiskunnan jäseneksi.


Pyrimme

  • järjestämällä lapselle elämyksiä ja kokemuksia
  • suunnittelemalla opetus ja kasvatus niin. että lapsen omaehtoiselle toiminnalle ja leikille jää tilaa
  • järjestämällä lapselle turvallinen, oppimiseen ja tutkimiseen innostava kasvuympäristö, joka tukee lapsen itsetunnon kehitystä.

Keskeiset toimintaperiaatteemme

  • Monipuolisuus; joka tarkoittaa sitä, että lapselle tarjotaan monipuolista toimintaa hänen kokonaisvaltaisen kehityksensä tueksi
  • Ymmärtävä yhteisö; joka tarkoittaa sitä, että työyhteisön jäsenet tukevat toisiaan työssä ja sen kehittämisessä
  • Lapsilähtöisyys; joka tarkoittaa sitä, että lapsen persoonallisia tarpeita ja oppimistarpeita pidetään oppimisen, opetuksen ja kasvatuksen lähtökohtana.


Ryhmät

Hiirulaiset 
puh. (09) 4258 3234
puh. 044 042 1166

Tiitiäiset 
puh. (09)  4258 3235
gsm 044  767 4728, Tuulentupa, Seimelänkuja 9

Tassula                      
puh. (09) 4258 3240
gsm 044 767 4663

Peukaloiset   
puh. (09 9 4258 3237
gsm 044 767 4761 

Sammaleiset            
puh. (09) 4258 3349
gsm 044 767 4775 

Menninkäiset puolipäivä esiopetusryhmä
puh. (09) 4258 3236
gsm 044 042 1167 

Repolaiset esiopetusryhmä
puh.(09) 4258 3244 
gsm 044 042 1173 

Sudenpennut esiopetusryhmä
puh. (09) 4258 3238 
gsm 044 042 1155 

Haltiat
puh. (09) 4258 3459 
gsm 044 042 1175

Alueellinen erityislastentarhanopettaja
Sirpa Mölsä gsm 044- 042 1185