Tulosta | Tekstikoko: + -

Päiväkoti MetsäpolkuAukioloaika on klo 6.30 - 17.00.


Metsäpolun päiväkoti
Johtaja Riitta Hämäläinen
Seimelänkuja 9
03400 Vihti

p. (09) 4258 3233
p. 050 542 6465 


Toiminta ajatuksemme

Päiväkodissamme opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on lapsi, jolla on

  • myönteinen minäkuva
  • rakentavaan vuorovaikutukseen liittyviä sosiaalisia taitoja
  • rohkeutta itsensä ilmaisemiseen

Tavoitteena on, että lapsi kasvaa aktiiviseksi ja vastuuntuntoiseksi yhteisön ja yhteiskunnan jäseneksi.


Pyrimme

  • järjestämällä lapselle elämyksiä ja kokemuksia
  • suunnittelemalla opetus ja kasvatus niin. että lapsen omaehtoiselle toiminnalle ja leikille jää tilaa
  • järjestämällä lapselle turvallinen, oppimiseen ja tutkimiseen innostava kasvuympäristö, joka tukee lapsen itsetunnon kehitystä.

Keskeiset toimintaperiaatteemme

  • Monipuolisuus; joka tarkoittaa sitä, että lapselle tarjotaan monipuolista toimintaa hänen kokonaisvaltaisen kehityksensä tueksi
  • Ymmärtävä yhteisö; joka tarkoittaa sitä, että työyhteisön jäsenet tukevat toisiaan työssä ja sen kehittämisessä
  • Lapsilähtöisyys; joka tarkoittaa sitä, että lapsen persoonallisia tarpeita ja oppimistarpeita pidetään oppimisen, opetuksen ja kasvatuksen lähtökohtana.


Ryhmät

Hiirulaiset 
p. 044 042 1166

Tiitiäiset 
p. 044  767 4728, Tuulentupa, Seimelänkuja 9

Tassula                      
p. 044 767 4663

Peukaloiset   
p. 044 767 4761 

Sammaleiset            
p. 044 767 4775 

Menninkäiset puolipäivä esiopetusryhmä
p. 044 042 1167 

Repolaiset esiopetusryhmä
p. 044 042 1173 

Sudenpennut esiopetusryhmä
p. 044 042 1155 

Haltiat
p. 044 042 1175

Alueellinen erityislastentarhanopettaja
Sirpa Mölsä p. 044 042 1185