Rakennustarkastaja Ilkka Juvankosken päätöksiä 18.5.2017

17.5.2017

Rakennustarkastaja Ilkka Juvankoski on tehnyt seuraavat päätökset. Ne annetaan julkipanon jälkeen 18.05.2017, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa, Asemantie 30 A, Nummela

 

Myönnetty

 

 

Johansson Anu Marjatta

Virtanen Liisa Marjatta

Mälkki Mika Erik

927-440-5-54   Siippoontie 101

03300 OTALAMPI

Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §)

Rakennusluvan voimassaoloajan pidentäminen rakennustöiden loppuunsaattamiseksi. Päiväkoti/neuvolan käyttötarkoituksen muutos omakotitaloksi ja jätevesijärjestelmän uusiminen.

2017-34

 

Myönnetty

 

 

Holmlund Irina Kristiina

927-452-7-274   Vihtijärventie 101

03790 VIHTIJÄRVI

Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §)

Rakennusluvan voimassaoloajan pidentäminen rakennustöiden loppuunsaattamiseksi. Omakotitalo

2017-33

 

Myönnetty

 

 

Vepsäläinen Ari Reino Petteri

Rinkinen Laura-Sofia Beada

927-450-5-267   Savilähteentie 95

03400 VIHTI

Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §)

Rakennusluvan voimassaoloajan pidentäminen rakennustöiden loppuunsaattamiseksi. Omakotitalo ja talousrakennus

2017-6

 

Myönnetty

 

 

Lindholm Anne Maarit

Lindholm Dan Anders

927-454-1-179   Metsäpirtintie 82

03100 NUMMELA

Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §)

Rakennusluvan voimassaoloajan pidentäminen rakennustöiden loppuunsaattamiseksi. Omakotitalon laajennus.

2017-5

 

Myönnetty

 

 

Haukkamaa Timo Heikki Juhani

927-419-1-169   Herrakunnantie 106

03400 VIHTI

Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §)

Rakennusluvan voimassaoloajan pidentäminen rakennustöiden aloittamiseksi. Omakotiatlo, talousrakennus ja maalämpökaivo.

2017-36

Vihti 17.5.2017

Beatrice Kautonen, toimistosihteeri

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen antamisesta päätöksen tehneelle viranhaltijalle osoitteeseen Vihdin kunta, PL 13, 03101 Nummela

Oikaisuvaatimuksen tekoaika päättyy 01.06.2017 Klo 15.30