Rakennustarkastaja Petri Teittisen päätöksiä 5.1.2017

4.1.2017

Rakennustarkastaja Petri Teittinen on tehnyt seuraavat päätökset. Ne annetaan julkipanon jälkeen 05.01.2017, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa, Asemantie 30 A, Nummela.

 

Kiviniemi Jukka Petteri

927-410-2-55   927-410-2-39   Impivaarantie 14

03430 JOKIKUNTA

Uusi rakennus

Lomarakennus ja talousrakennus Vanhan lomarakennuksen purku

927-2016-305

Vihdin Eurokiinteistöt Oy

927-427-11-0   Niuhalanraitti 9

03400 VIHTI

Muu muutostyö

Liikerakennuksen sisäpuoliset muutostyöt

927-2016-312

Uudenmaan huoltoyksikkö c/o Annukka Taimi

927-406-1-64   Vihdintie 27

03100 NUMMELA

Tilapäinen rakennus

Lounasravintola, tilapäinen rakennus

927-2016-260

 

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen antamisesta päätöksen tehneelle viranhaltijalle osoitteeseen Vihdin kunta, PL 13, 03101 NUMMELA. 

Oikaisuvaatimuksen tekoaika päättyy 20.01.2017 klo 14.