Rakennustarkastaja Petri Teittisen päätöksiä 9.6.2017

9.6.2017

Rakennustarkastaja Petri Teittinen on tehnyt seuraavat päätökset. Ne annetaan julkipanon jälkeen 09.06.2017, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa, Asemantie 30 A, Nummela

 

Myönnetty

 

 

Karhumäki Pirjo Marja Margit

Metsäranta Arja Marjatta

Karhumäki Merja Hannele

927-450-4-26   Karhumäentie 39

03400 VIHTI

 

Omakotitalon jätevesijärjestelmän uusiminen

2017-158

 

Myönnetty

 

 

Nokian Profiilit Oy

927-406-2-652   Pesäpuunkuja 1

03100 NUMMELA

Uusi rakennus

Rakennetaan halli, johon sisältyy toimistoa ja kylmä varastokatos. Rakennetaan myös aita ja valomainos.

2017-155

 

Myönnetty

 

 

Martela Oyj

927-406-2-437   Ojakkalantie 10

03100 NUMMELA

Huoneistojärjestely

Sisäisiä muutostöitä

2017-146

 

Myönnetty

 

 

Luokkanen Heikki Arvo

927-416-2-210   Suonpääntie 358

03400 VIHTI

 

Jätevesijärjestelmä

2017-144

 

Myönnetty

 

 

Vihdin kunta

927-406-3-123   Loiskaajantie 16

03100 NUMMELA

Rakennuksen purkaminen

Omakotialon purku

2017-104

 

Myönnetty

 

 

Vihdin kunta

927-406-3-143   Loiskaajantie 18

03100 NUMMELA

Rakennuksen purkaminen

Omakotitalon purku

2017-103

 

Myönnetty

 

 

Vihdin kunta

927-451-3-17   Kaukoilantie 4b

03100 NUMMELA

Rakennuksen purkaminen

Omakotitalon purku

2017-102

 

Myönnetty

 

 

Salomaa Mikko Juhani

927-448-3-251   Tanttolantie 20

03400 VIHTI

Laajennus

Autotallin laajennus ja osittainen käyttötarkoituksen muutos.

2017-159

Vihti 9.6.2017

Beatrice Kautonen, Toimistosihteeri

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen antamisesta päätöksen tehneelle viranhaltijalle osoitteeseen Vihdin kunta, PL 13, 03101 Nummela

Oikaisuvaatimuksen tekoaika päättyy 26.06.2017 Klo 15.30