Teknisen ja ympäristöjohtajan päätöksiä 9.6.2017

8.6.2017

JULKIPANOILMOITUS Poikkeamislupapäätöksen/ suunnittelutarveratkaisun antamisesta (MRL 142 §, 198 § ja MRA 97 §)

Tekninen ja ympäristöjohtajan
viranhaltijapäätös 8.6.2017
Päätöksenantopäivä 9.6.2017

Tekninen ja ympäristöjohtaja antaa alla mainituista maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisista poikkeamislupahakemuksista päätöksensä  ja maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaisista suunnittelutarvealueen erityisten edellytysten hakemuksista ratkaisunsa oheen merkittynä päätöksen antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Lupapäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Vihdin kunnan tekninen ja ympäristökeskuksessa/kaavoitustoimi, osoitteessa Asemantie 30 A 2.krs, Nummela, 9.6.-26.6.2017 välisenä aikana.

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia kaavoitus- ja teknisen lautakunnan käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen antamisesta ja toimitettava osoitteeseen Vihdin kunta, PL 13, 03101 NUMMELA. Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen: kunnanvirasto@vihti.fi.

Oikaisuvaatimuksen tekoaika päättyy 26.6.2017 klo 15.30.

Hakija Tila ja kiinteistötunnus Toimenpide
     
Askiston Kaluste Oy/Ilkka Honkonen Hirvimäki 927-437-1-347, Hurtinmäentie Otalampi

Kielteinen päätös:

Omakotitalon rakentaminen

Ilkka Norros Mansikkaniemi 927-406-1-127, Mansikkaniementie, Huhmari

Kielteinen päätös:

60 kerrosneliön loma-asunto