Toimielinten kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävilläpito vuonna 2017

7.2.2017

Toimielinten kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävilläpito vuonna 2017

Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto on päättänyt pitää kokouksensa 2017 seuraavasti: 23.1., 20.3., 5.6., 11.9., 13.11. ja 11.12.2017.

Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen kokoukset pidetään vuonna 2017 pääsääntöisesti joka kolmas maanantai. Kokouspäivät ovat vuonna 2017 seuraavat: 16.1., 6.2., 27.2., 27.3., 24.4., 8.5., 29.5., 12.6., 14.8., 4.9., 25.9., 9.10., 30.10., 31.10., 1.11. (talousarviokäsittelyt), 27.11. ja 18.12.

Pöytäkirjat tarkastetaan kokousta seuraavana torstaina tai tämän jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä, mikäli tästä ei toisin sovita. Tarkastettu pöytäkirja pidetään kunnanvirastossa nähtävänä kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä kello 12.00 – 15.00.

Muut toimielimet ja viranomaiset

Muiden toimielinten pöytäkirjat pidetään ajalla 1.1.-31.5.2017 nähtävänä kuntalain 63 §:n mukaisesti sekä 1.6.2017 alkaen kuntalain 140 §:n mukaisesti yleisessä tietoverkossa. Mikäli nähtävillä olosta ei ole erikseen toisin päätetty, pidetään eri toimielinten pöytäkirjat nähtävänä kunnanvirastossa kokouskuukautta seuraavan kuukauden viidentenä päivänä.

Viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä jokaisen viikon maanantaina tai tätä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä. Tällöin ovat nähtävänä edellisviikon aikana syntyneet viranhaltijapäätökset. Viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä kunkin viranhaltijan toimipaikassa sekä 1.6.2017 alkaen yleisessä tietoverkossa.

Kaavoitus- ja tekninen lautakunta

Kaavoitus- ja teknisen lautakunnan kokoukset pidetään vuonna 2017 seuraavasti: 18.1., (15.2.) siirretty pidettäväksi 22.2., 22.3., 19.4., 17.5., 28.6., 16.8., 20.9., 11.10., 15.11. ja 13.12.

Kaavoitus- ja teknisen lautakunnan pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana maanantaina tai tämän jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään kunnanvirastossa nähtävänä kokousta seuraavan viikon tiistaina tai tämän jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä.

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnan kokoukset vuonna 2017 pidetään keskiviikkoisin seuraavasti: 25.1., 8.3., 26.4., 31.5., 23.8., torstai 21.9., 8.11.

Ympäristölautakunnan pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana maanantaina tai tämän jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään kunnanvirastossa nähtävänä kokousta seuraavan viikon tiistaina tai tämän jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset pidetään vuonna 2017 seuraavasti: 17.1., 31.1., 28.2., 21.3., 9.5., 13.6., 15.8., 5.9., 10.10., 7.11. ja 12.12.

Mahdolliset muutokset ja lisäykset sovitaan erikseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana perjantaina. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä pöytäkirjan tarkastuksen jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä kunnanviraston asianhallintayksikössä.

Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta

Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunnan kokoukset pidetään vuonna 2017 seuraavasti: 31.1., 28.2., 21.3., 9.5., 13.6., 15.8., 10.10., 7.11. ja 12.12. sekä talousarviokokoukset 4.9. nuo­ri­so­lau­ta­kun­ta, 5.9. kasvatus- ja koulutuslautakunta, 6.9. lii­kun­ta­lau­ta­kun­ta sekä 7.9. kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta.

Mahdolliset muutokset ja lisäykset sovitaan erikseen.

Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunnan pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana perjantaina. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä pöytäkirjan tarkastuksen jäl­kei­se­nä ensimmäisenä arkipäivänä kunnanviraston asian­hal­lin­ta­yk­si­kös­sä.

Liikuntalautakunta

Liikuntalautakunnan lautakunnan kokoukset pidetään vuonna 2017 seuraavasti: 31.1., 28.2., 21.3., 9.5., 13.6., 15.8., 10.10., 7.11. ja 12.12. sekä talousarviokokoukset 4.9. nuo­ri­so­lau­ta­kun­ta, 5.9. kasvatus- ja koulutuslautakunta, 6.9. lii­kun­ta­lau­ta­kun­ta sekä 7.9. kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta.

Mahdolliset muutokset ja lisäykset sovitaan erikseen.

Liikuntalautakunnan pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana perjantaina. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä pöytäkirjan tarkastuksen jäl­kei­se­nä ensimmäisenä arkipäivänä kunnanviraston asian­hal­lin­ta­yk­si­kös­sä.

Nuorisolautakunta

Nuorisolautakunnan kokoukset pidetään vuonna 2017 seuraavasti: 31.1., 28.2., 21.3., 9.5., 13.6., 15.8., 4.9., 10.10., 7.11. ja 12.12. Mahdolliset muutokset ja lisäykset sovitaan erikseen.

Nuorisolautakunnan pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana perjantaina. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä pöytäkirjan tarkastuksen jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä kunnanviraston asianhallintayksikössä.

Vihdin kunnan toimielinten ja toimipisteiden yhteystiedot yms. tiedot on julkaistu Vihdin kunnan kotisivuilla (www.vihti.fi).

Vihdissä 6.2.2017
Kunnanhallitus