Verkostoveden laatutiedot ja jäteveden puhdistustuloksia

Vihdin Veden jakelema talousvesi on pohjavettä. Pohjavesi pumpataan Nummelan harjun pohjavesialueelta neljästä eri vedenottamosta. Vedenottamoilta lähtevä vesi desinfioidaan ultraviolettivalolla veden hygieenisen laadun varmistamiseksi. Osalla vedenottamoistamme lähtevä vesi vielä alkaloidaan. Alkaloinnin tarkoituksena on minimoida metallisten vesijohtoputkien ja muiden veden kanssa kosketuksissa olevien laitteiden korroosiota. Verkostoon pumpattavan veden pH:n tulisi olla mahdollisimman korkea kuparikorroosion minimoimiseksi. Toisaalta liian korkea pH lisää kalkkisaostumien muodostumista lämminvesilaitteistoihin ja pinnoille. Käytännössä parhaaksi on havaittu sellainen pH, jossa kalkkia ei saostu kylmään veteen ja saostuminen alkaa noin 50 °C lämpötilassa. Myös verkostoveden pH:n tasaisuus on tärkeää korroosion ehkäisyn kannalta.

Vihdin Vesi puhdistaa asiakkailta kerätyt jätevedet Nummelan ja kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilla. Puhdistetut jätevedet johdetaan Nummelan puhdistamolta Siuntiojoen vesistöön ja kirkonkylän puhdistamolta Karjaanjoen vesistöön. Jätevesien puhdistaminen tapahtuu biologis-kemiallisessa prosessissa. On tärkeää, että viemäriin ei laiteta mitään sinne kuulumatonta. Yksinkertainen muistisääntö on, että viemäriin johdetaan pesuvedet ja vastaavat, WC-pönttöön ainoastaan ”sitä itseään”. Muut jätteet kuulu laittaa bio- tai sekajäteastioihin.

 

Testausseloste on pdf-muodossa ja sen katselu edellyttää Acrobat Reader -ohjelman asentamista työasemalle.

Voit ladata veloituksetta tästä Acrobat Reader -ohjelman.

Verkostoveden laatutiedot

Vihdin Veden testausselosteet:

Testausseloste 4.1.2018 (pdf)

Testausseloste 19.12.2017 (pdf)

 

Terveysvalvonnan testausselosteet:

jatkuva valvonta

Vihdin kk ent. terveysaseman keittiö 8.11.2017 (pdf)
Kuoppanummen koulukeskuksen keittiö 8.11.2017  (pdf)

jaksottainen seuranta

Kunnanviraston keittiö 7.9.2017  (pdf)
Otalammen palveluk. keittiö 7.9.2017 (pdf)

Jäteveden puhdistustuloksia

Nummelan jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto 2016

Vihdin kirkonkylän jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto 2016

Viimeksi päivitetty 09.01.2018

Verkostoveden laatutiedot ja jäteveden puhdistustuloksia

Vihdin Veden jakelema talousvesi on pohjavettä. Pohjavesi pumpataan Nummelan harjun pohjavesialueelta neljästä eri vedenottamosta. Vedenottamoilta lähtevä vesi desinfioidaan ultraviolettivalolla veden hygieenisen laadun varmistamiseksi. Osalla vedenottamoistamme lähtevä vesi vielä alkaloidaan. Alkaloinnin tarkoituksena on minimoida metallisten vesijohtoputkien ja muiden veden kanssa kosketuksissa olevien laitteiden korroosiota. Verkostoon pumpattavan veden pH:n tulisi olla mahdollisimman korkea kuparikorroosion minimoimiseksi. Toisaalta liian korkea pH lisää kalkkisaostumien muodostumista lämminvesilaitteistoihin ja pinnoille. Käytännössä parhaaksi on havaittu sellainen pH, jossa kalkkia ei saostu kylmään veteen ja saostuminen alkaa noin 50 °C lämpötilassa. Myös verkostoveden pH:n tasaisuus on tärkeää korroosion ehkäisyn kannalta.

Vihdin Vesi puhdistaa asiakkailta kerätyt jätevedet Nummelan ja kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilla. Puhdistetut jätevedet johdetaan Nummelan puhdistamolta Siuntiojoen vesistöön ja kirkonkylän puhdistamolta Karjaanjoen vesistöön. Jätevesien puhdistaminen tapahtuu biologis-kemiallisessa prosessissa. On tärkeää, että viemäriin ei laiteta mitään sinne kuulumatonta. Yksinkertainen muistisääntö on, että viemäriin johdetaan pesuvedet ja vastaavat, WC-pönttöön ainoastaan ”sitä itseään”. Muut jätteet kuulu laittaa bio- tai sekajäteastioihin.

 

Testausseloste on pdf-muodossa ja sen katselu edellyttää Acrobat Reader -ohjelman asentamista työasemalle.

Voit ladata veloituksetta tästä Acrobat Reader -ohjelman.

Verkostoveden laatutiedot

Vihdin Veden testausselosteet:

Testausseloste 4.1.2018 (pdf)

Testausseloste 19.12.2017 (pdf)

 

Terveysvalvonnan testausselosteet:

jatkuva valvonta

Vihdin kk ent. terveysaseman keittiö 8.11.2017 (pdf)
Kuoppanummen koulukeskuksen keittiö 8.11.2017  (pdf)

jaksottainen seuranta

Kunnanviraston keittiö 7.9.2017  (pdf)
Otalammen palveluk. keittiö 7.9.2017 (pdf)

Jäteveden puhdistustuloksia

Nummelan jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto 2016

Vihdin kirkonkylän jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto 2016

Viimeksi päivitetty 09.01.2018