Vihdin kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen, kuulutus luonnoksen nähtäville asettamisesta

17.3.2017

Vihdin ympäristölautakunta on päättänyt asettaa rakennusjärjestysluonnoksen  MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n tarkoittamalla tavalla nähtäville vuorovaikutusprosessin käymiseksi.

Rakennusjärjestysluonnos pidetään nähtävillä ajalla 20.3. – 18.4.2017 kunnanvirastossa osoitteessa Asemantie 30, Nummela. Rakennusjärjestysluonnokseen voi tutustua myös kunnan www-sivuilla http://www.vihti.fi/rakennusjarjestys

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä rakennusjärjestyksestä Vihdin ympäristölautakunnalle, os. Asemantie 30, PL 13; 03101 Nummela tai s-postilla kunnanvirasto@vihti.fi 18.4.2017 mennessä.

Rakennusjärjestystä esitellään 28.3.2017 klo 17-19 pidettävässä yleisötilaisuudessa Luksian auditoriossa, Ojakkalantie 2, Nummela. Yleisötilaisuudessa tiedotetaan myös Vihdin strategisen yleiskaavatyön käynnistymisestä.

Lisätietoja rakennusjärjestyksestä antaa johtava rakennustarkastaja Pekka Laitinen, puh. 0440421145, sähköposti etunimi.sukunimi@vihti.fi.