Ajantasa-asemakaavat

9.12.2016

Ajantasakaavassa esitetään tietyllä alueella voimassa olevien asemakaavojen kokonaisuus. Ajantasakaava on epävirallinen yhdistelmäkartta voimassa olevista asemakaavoista.