Kaavasanasto

Kaavasanastoon on koottu kaupunkisuunnittelun, kaavoituksen ja maankäytön sanastoa aakkosjärjestykseen. Vihdin kunta ei vastaa mahdollisten ulkopuolisten linkkien sisällön oikeellisuudesta.

Sanaston selityksineen koonnut Matti Hult, päivitys 22.11.2012. Kaavasanastoa on muokannut Tarja Johansson, 24.2.2016 (päivitetty 24.11.2016)

Kaavasanasto

 

Yleisesti käytössä olevia lyhenteitä:

MRL, Maankäyttö- ja rakennuslaki
MRA, Maankäyttö- ja rakennusasetus
KL, Kuntalaki
Kiinteistönmuodostuslaki

kv, kunnanvaltuusto
kh, kunnanhallitus
Kate, Vihdin kunnan kaavoitus- ja tekninen lautakunta (mm. kaavoitusasiat ja maisematyölupien sekä poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisujen oikaisuvaatimukset)
Ympa, Vihdin kunnan ympäristölautakunta (mm. rakennuslupien oikaisuvaatimukset)
YM, ympäristöministeriö
ELY, alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (aikaisemmin alueellinen ympäristökeskus)
LV, liikennevirasto
UL, Uudenmaan Liitto

Viimeksi päivitetty 16.04.2018

Kaavasanasto

Kaavasanastoon on koottu kaupunkisuunnittelun, kaavoituksen ja maankäytön sanastoa aakkosjärjestykseen. Vihdin kunta ei vastaa mahdollisten ulkopuolisten linkkien sisällön oikeellisuudesta.

Sanaston selityksineen koonnut Matti Hult, päivitys 22.11.2012. Kaavasanastoa on muokannut Tarja Johansson, 24.2.2016 (päivitetty 24.11.2016)

Kaavasanasto

 

Yleisesti käytössä olevia lyhenteitä:

MRL, Maankäyttö- ja rakennuslaki
MRA, Maankäyttö- ja rakennusasetus
KL, Kuntalaki
Kiinteistönmuodostuslaki

kv, kunnanvaltuusto
kh, kunnanhallitus
Kate, Vihdin kunnan kaavoitus- ja tekninen lautakunta (mm. kaavoitusasiat ja maisematyölupien sekä poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisujen oikaisuvaatimukset)
Ympa, Vihdin kunnan ympäristölautakunta (mm. rakennuslupien oikaisuvaatimukset)
YM, ympäristöministeriö
ELY, alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (aikaisemmin alueellinen ympäristökeskus)
LV, liikennevirasto
UL, Uudenmaan Liitto

Viimeksi päivitetty 16.04.2018