Tietoa Pohjolan Liikenteen vuoromuutoksista

Pohjolan Liikenne tiedottaa yhtiönsä suunnitteilla olevista vuoromuutoksista itsenäisesti. Vihdin kunta tiedottaa asian etenemisestä omasta puolestaan tällä sivulla. Muutoshakemusten lupaviranomaisena toimii Uudenmaan ELY-keskus.

13.2.2017

Linja-autovuorojen aikatauluihin ja vuorotarjontaan tuli muutoksia 9.1.2017 alkaen. Aikatauluista ja matkustajamääristä on tullut kuntaankin jonkin verran palautetta. Palautteet huomioidaan ja välitetään tarvittavilta osin joukkoliikenteen valvovana lupaviranomaisena toimivalle ELY-keskukselle sekä asianosaiselle liikennöitsijälle.

Liikennöitsijät voivat tehdä muutoksia palvelutarjontaansa myös kesken vuoden. Pohjolan Liikenne on mm. lisännyt vuorotarjontaansa koulupäivävuoron 7:55 Palojärvi – Veikkola – Helsinki 8:50. Vuoron liikennöinti on alkanut 13.2.2017.

Tervo aikaistaa vuoroaan M-P+ 7:00 Marttila – 7:35 Vihti kirkonkylä  – 7:55 Nummela kymmenellä minuutilla 20.2.2017  alkaen. Lähtöaika kirkonkylältä on jatkossa 7:25.

Yhtiöiden ajantasaiset aikataulut:

https://www.mtervo.fi/linjaliikenne/aikataulut-20-2-2017-alkaen/
https://www.pohjolanliikenne.fi/cs/pl/fi/lansi-uusimaa_aikataulut

Pohjolan Liikenne on julkaissut samaansa palautteen johdosta tiedotteen:

https://www.pohjolanliikenne.fi/cs/pl/fi/uutiset?showContent=true&contentID=1392315313218

3.1.2017

Tiedote:

Joukkoliikenteen aikataulupalvelut ja kunnan ostovuorot 9.1.2017 alkaen

20.12.2016

Pohjolan Liikenteen muutoshakemusta koskevat neuvottelut ja täydentävät esitykset on saatu päätökseen. Uudenmaan ELY-keskus valmistelee asiasta päätöstä, jonka on tarkoitus valmistua viikolla 51. Tämän jälkeen Pohjolan Liikenteellä on lupa julkaista muutospaketissa olleet, 9.1.2017 alkavaa liikennettä koskevat aikataulut.  Aikataulut julkaistaan ensisijaisesti Matkahuollon aikataulupalvelussa (www.matkahuolto.fi) ja vuoden loppuun mennessä myös yhtiön omilla verkkosivuilla (www.pohjolanliikenne.fi).

Linja-autoliikenteen aikataulut kannattaa varmistaa em. verkkosivuilta, joissa niiden tulisi olla viimeistään 1.1.2017. Maksuttomaan koulukuljetukseen oikeutettujen peruskoulun oppilaiden kannattaa varmistaa kulkutiedot Wilma –järjestelmän kuljetustulosteesta vielä 5.1.2017.

24.11.2016

Pohjolan Liikenteen muutoshakemuksesta jätettyjen lausuntojen ja ELY-keskuksen kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen Pohjolan Liikenne on jättänyt alkuperäiseen hakemukseensa täydentävän esityksen. Esitys sisältää joitakin yhteyksiä mm. Hiidenrannan ja Ojakkalan suunnilla sekä Lohja-Nummela(-Karkkila) –reitillä. Lopullista esitystä hiotaan vielä.

Asian keskeneräisyyden vuoksi vuoden 2017 alussa voimaan astuvat aikataulut eivät ole kokonaisuudessaan nähtävissä Matkahuollon aikataulupalvelussa. Pohjolan Liikenne toimittaa lopulliset aikataulut Matkahuollolle vuorojen varmistuttua.

Tiedotamme asiasta lisää heti, kun mahdollista.

24.10.2016

Pohjolan Liikenteen esittämän muutospaketin selvittäminen jatkuu. Yhtiö aikoo parantaa palvelua reitillä Helsinki-Veikkola-Nummela-Lankila/Kalkkimäki. Tämän reitin ulkopuolisilla osuuksilla heikosti käytettyjä ja kannattamattomiksi muodostuneita vuoroja ja vuoronosia supistetaan ja palvelu keskitetään eniten käytettyihin ajankohtiin. Yhtiö on perustellut muutoshakemusta markkinatilanteen muutoksilla.

ELY-keskus on normaalin lupamenettelyn mukaisesti lähettänyt asianosaisille kunnille haetuista muutoksista lausuntopyynnön perjantaina 21.10. Lausunnot tulee jättää 11.11. mennessä. Kunta selvittää muutosten vaikutuksia etenkin peruskoululaisten koulumatkojen näkökulmasta sekä opiskelu- ja työmatkaliikenteeseen. Mahdollisista jatkotoimista keskustellaan yhteistyössä alueen kuntien ja ELY-keskuksen kanssa.

Mikäli haetut muutokset toteutuvat sellaisenaan, kunta turvaa lakisääteiset koulukuljetukset ostovuoroin tai tilausliikenteellä. Tähän asti kunta on monin paikoin pyrkinyt turvaamaan myös opiskelumatkat ja työssäkäynnin klo 8 – 16 ostamalla bussivuorot, joita ei ole markkinaehtoisesti järjestetty. Esimerkiksi (Karkkila –) Otalampi – Helsinki välin vuorot ovat tällä hetkellä suurimmalta osin ostoja, joihin on neuvoteltu yhteisrahoitus Vihdin kunnan, Karkkilan kaupungin ja ELY-keskuksen kesken. Nyt esitetty muutospaketti on kuitenkin niin laaja, että kunnat ja ELY-keskus voivat joutua tekemään priorisointia ostettavien vuorojen kesken. Vihdin sisäisiin vuoroihin yhteisrahoitusta ei todennäköisesti saada.

17.10.2016

Pohjolan Liikenne on viikko sitten ilmoittanut mittavista muutoksista vuorotarjonnassaan. Yhtiö on jättänyt muutoksista hakemuksen lupaviranomaisena toimivalle Uudenmaan ELY-keskukselle. Muutosten on tarkoitus astua voimaan vuoden 2017 alussa.

Kunta selvittää Pohjolan Liikenteen esittämien muutosten vaikutuksia yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja alueen muiden kuntien kanssa. Haetut muutokset koskevat paitsi Vihtiä, myös muuta Länsi-Uuttamaata. Kunta tapaa ELY-keskuksen edustajat asian tiimoilta keskiviikkona. Asiasta tiedotetaan lisää tämän jälkeen.

Viimeksi päivitetty 14.02.2017

Yhteystiedot

Kattavan informaation Vihdin joukkoliikenteestä löydät Uudenmaan joukkoliikennesivustolta:

Uudenmaan joukkoliikenneinfo / Vihti

Linja-autojen aikataulut:

https://www.matkahuolto.fi/fi/

Vihdin kunnassa joukkoliikenneasioita hoitaa:

kuljetus- ja hankinta-asiantuntija
Salla-Mari Rintala

salla-mari.rintala(a)vihti.fi
gsm 044 042 1154
puh. (09) 4258 3000/vaihde

 

Tietoa Pohjolan Liikenteen vuoromuutoksista

Pohjolan Liikenne tiedottaa yhtiönsä suunnitteilla olevista vuoromuutoksista itsenäisesti. Vihdin kunta tiedottaa asian etenemisestä omasta puolestaan tällä sivulla. Muutoshakemusten lupaviranomaisena toimii Uudenmaan ELY-keskus.

13.2.2017

Linja-autovuorojen aikatauluihin ja vuorotarjontaan tuli muutoksia 9.1.2017 alkaen. Aikatauluista ja matkustajamääristä on tullut kuntaankin jonkin verran palautetta. Palautteet huomioidaan ja välitetään tarvittavilta osin joukkoliikenteen valvovana lupaviranomaisena toimivalle ELY-keskukselle sekä asianosaiselle liikennöitsijälle.

Liikennöitsijät voivat tehdä muutoksia palvelutarjontaansa myös kesken vuoden. Pohjolan Liikenne on mm. lisännyt vuorotarjontaansa koulupäivävuoron 7:55 Palojärvi – Veikkola – Helsinki 8:50. Vuoron liikennöinti on alkanut 13.2.2017.

Tervo aikaistaa vuoroaan M-P+ 7:00 Marttila – 7:35 Vihti kirkonkylä  – 7:55 Nummela kymmenellä minuutilla 20.2.2017  alkaen. Lähtöaika kirkonkylältä on jatkossa 7:25.

Yhtiöiden ajantasaiset aikataulut:

https://www.mtervo.fi/linjaliikenne/aikataulut-20-2-2017-alkaen/
https://www.pohjolanliikenne.fi/cs/pl/fi/lansi-uusimaa_aikataulut

Pohjolan Liikenne on julkaissut samaansa palautteen johdosta tiedotteen:

https://www.pohjolanliikenne.fi/cs/pl/fi/uutiset?showContent=true&contentID=1392315313218

3.1.2017

Tiedote:

Joukkoliikenteen aikataulupalvelut ja kunnan ostovuorot 9.1.2017 alkaen

20.12.2016

Pohjolan Liikenteen muutoshakemusta koskevat neuvottelut ja täydentävät esitykset on saatu päätökseen. Uudenmaan ELY-keskus valmistelee asiasta päätöstä, jonka on tarkoitus valmistua viikolla 51. Tämän jälkeen Pohjolan Liikenteellä on lupa julkaista muutospaketissa olleet, 9.1.2017 alkavaa liikennettä koskevat aikataulut.  Aikataulut julkaistaan ensisijaisesti Matkahuollon aikataulupalvelussa (www.matkahuolto.fi) ja vuoden loppuun mennessä myös yhtiön omilla verkkosivuilla (www.pohjolanliikenne.fi).

Linja-autoliikenteen aikataulut kannattaa varmistaa em. verkkosivuilta, joissa niiden tulisi olla viimeistään 1.1.2017. Maksuttomaan koulukuljetukseen oikeutettujen peruskoulun oppilaiden kannattaa varmistaa kulkutiedot Wilma –järjestelmän kuljetustulosteesta vielä 5.1.2017.

24.11.2016

Pohjolan Liikenteen muutoshakemuksesta jätettyjen lausuntojen ja ELY-keskuksen kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen Pohjolan Liikenne on jättänyt alkuperäiseen hakemukseensa täydentävän esityksen. Esitys sisältää joitakin yhteyksiä mm. Hiidenrannan ja Ojakkalan suunnilla sekä Lohja-Nummela(-Karkkila) –reitillä. Lopullista esitystä hiotaan vielä.

Asian keskeneräisyyden vuoksi vuoden 2017 alussa voimaan astuvat aikataulut eivät ole kokonaisuudessaan nähtävissä Matkahuollon aikataulupalvelussa. Pohjolan Liikenne toimittaa lopulliset aikataulut Matkahuollolle vuorojen varmistuttua.

Tiedotamme asiasta lisää heti, kun mahdollista.

24.10.2016

Pohjolan Liikenteen esittämän muutospaketin selvittäminen jatkuu. Yhtiö aikoo parantaa palvelua reitillä Helsinki-Veikkola-Nummela-Lankila/Kalkkimäki. Tämän reitin ulkopuolisilla osuuksilla heikosti käytettyjä ja kannattamattomiksi muodostuneita vuoroja ja vuoronosia supistetaan ja palvelu keskitetään eniten käytettyihin ajankohtiin. Yhtiö on perustellut muutoshakemusta markkinatilanteen muutoksilla.

ELY-keskus on normaalin lupamenettelyn mukaisesti lähettänyt asianosaisille kunnille haetuista muutoksista lausuntopyynnön perjantaina 21.10. Lausunnot tulee jättää 11.11. mennessä. Kunta selvittää muutosten vaikutuksia etenkin peruskoululaisten koulumatkojen näkökulmasta sekä opiskelu- ja työmatkaliikenteeseen. Mahdollisista jatkotoimista keskustellaan yhteistyössä alueen kuntien ja ELY-keskuksen kanssa.

Mikäli haetut muutokset toteutuvat sellaisenaan, kunta turvaa lakisääteiset koulukuljetukset ostovuoroin tai tilausliikenteellä. Tähän asti kunta on monin paikoin pyrkinyt turvaamaan myös opiskelumatkat ja työssäkäynnin klo 8 – 16 ostamalla bussivuorot, joita ei ole markkinaehtoisesti järjestetty. Esimerkiksi (Karkkila –) Otalampi – Helsinki välin vuorot ovat tällä hetkellä suurimmalta osin ostoja, joihin on neuvoteltu yhteisrahoitus Vihdin kunnan, Karkkilan kaupungin ja ELY-keskuksen kesken. Nyt esitetty muutospaketti on kuitenkin niin laaja, että kunnat ja ELY-keskus voivat joutua tekemään priorisointia ostettavien vuorojen kesken. Vihdin sisäisiin vuoroihin yhteisrahoitusta ei todennäköisesti saada.

17.10.2016

Pohjolan Liikenne on viikko sitten ilmoittanut mittavista muutoksista vuorotarjonnassaan. Yhtiö on jättänyt muutoksista hakemuksen lupaviranomaisena toimivalle Uudenmaan ELY-keskukselle. Muutosten on tarkoitus astua voimaan vuoden 2017 alussa.

Kunta selvittää Pohjolan Liikenteen esittämien muutosten vaikutuksia yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja alueen muiden kuntien kanssa. Haetut muutokset koskevat paitsi Vihtiä, myös muuta Länsi-Uuttamaata. Kunta tapaa ELY-keskuksen edustajat asian tiimoilta keskiviikkona. Asiasta tiedotetaan lisää tämän jälkeen.

Viimeksi päivitetty 14.02.2017