Ohjeet ja maksut

Ohje rakennusluvan ja toimenpideluvan hakijalle (pdf)

Maksut

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän maksun (MRL 145 §).

Naapurin kuuleminen

Hakemuksen liitteenä tulee yleensä olla selvitys naapurien kuulemisesta. Kuuleminen tarkoittaa naapureille tiedottamista vireille tulevasta rakennushankkeesta. Allekirjoituksellaan naapuri kuittaa saaneensa tiedon rakennushankkeesta. Sen jälkeen hänellä on 7 päivää aikaa toimittaa mahdollinen huomautus kirjallisena rakennusvalvontaan.

Hakijan suorittama kuuleminen nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Mikäli kunta suorittaa kuulemisen, siitä peritään taksan mukainen maksu ja hakijan on toimitettava riittävä määrä asema- ja julkisivupiirroksia.

Naapureilla tarkoitetaan viereisten tai vastapäisten alueiden omistajia.

Kiinteistön omistajatietoja ja naapuriluettelon voi tilata maanmittauslaitoksen palvelupisteistä, puh. 029 530 1110, www.maanmittauslaitos.fi

Selvitys maaperästä

Perustamis- ja pohjaolosuhteiden selvityksenä tulee hakemukseen liittää pohjatutkimus ja perustamistapalausunto tai pääsuunnittelijan allekirjoittama maaperäselvityslomake (Vihdin kunnan lomake).

Selvitys tieyhteyksistä

Katuliittymälausunto, tarvitaan mikäli rakennuspaikka liitetään asemakaavan mukaiseen katuun. Lausunnon voi tilata Vihdin kunta/kunnallistekniikka, Kristiina Kemppainen, puh. (09) 4258 3137

Tieliittymälupa, tarvitaan mikäli rakennuspaikka liitetään tiehallinnon ylläpitämään tiehen. Lupaa haetaan Uudenmaan ELY-keskukselta, puh 0295 021 000.

Vesihuoltoliittymälausunto

Tarvitaan mikäli rakennuspaikka liitetään Vihdin vesihuoltolaitoksen ylläpitämään vesi- ja viemäriverkostoon. Lausunnon voi tilata Vihdin kunta/kunnallistekniikka, Kristiina Kemppainen, puh. (09) 4258 3137

Kaavalaskentakartta

Kartta tilataan kunnan mittaustoimesta, puh (09) 4258 3146. (vain asemakaava-alueilla) Lisätietoa löytyy täältä.

Kiinteistön liittämisestä vesi- ja viemäriverkostoon perittävä liittämismaksu

Vihdin veden perittävän liittymismaksun perusteena on kiinteistön rakennusten kerrosala. Kerrosalaan lasketaan myös lämpöeristetyt talous- ja saunarakennukset, jotka eivät sisällä kiinteää lämmityslaitetta.

Lisäliittymismaksua peritään kerrosalan kasvaessa niin, että kiinteistö siirtyy ylempään maksuluokkaan ja maksuluokkien maksujen erotus peritään lisäliittymismaksuna. Lisätietoa löytyy täältä.

 

Viimeksi päivitetty 21.05.2018

Yhteystiedot

Rakennusvalvonta etusivut

Toimipiste

Avoinna ma-to klo 8.00 - 15.30, perjantaisin sekä arkipyhää edeltävänä työpäivänä klo 8.00 - 14.00. Tiistaisin rakennusvalvonta pitää yksikköpalaverin klo 8:00-10:00.

Puhelin: (09) 4258 3000 (vaihde)
Käyntiosoite: Asemantie 30 A, 03100 NUMMELA
Postiosoite: PL 13, 03101 NUMMELA

Rakennusvalvonta neuvoo ja ohjaa sinua kaikissa rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä sähköisen Lupapiste.fi -palvelun kautta. Palvelun neuvontapyynnön kautta voit kysyä myös ennakkoneuvoja lupa-asioihin liittyen.

RV-lupapiste logo

Sähköposti: rakennusvalvonta(at)vihti.fi
Sähköposti henkilökunnalle: etunimi.sukunimi(at)vihti.fi

Henkilökunta

Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja
puh. 044 042 1145

Samuli Panttila, rakennustarkastaja
puh. 050 587 5502

Petri Teittinen, rakennustarkastaja
puh. 044 042 1351

Beatrice Kautonen, toimistosihteeri
puh. (09) 4258 3040

Eija Hellsten, toimistosihteeri
puh. (09) 4258 3150

Ohjeet ja maksut

Ohje rakennusluvan ja toimenpideluvan hakijalle (pdf)

Maksut

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän maksun (MRL 145 §).

Naapurin kuuleminen

Hakemuksen liitteenä tulee yleensä olla selvitys naapurien kuulemisesta. Kuuleminen tarkoittaa naapureille tiedottamista vireille tulevasta rakennushankkeesta. Allekirjoituksellaan naapuri kuittaa saaneensa tiedon rakennushankkeesta. Sen jälkeen hänellä on 7 päivää aikaa toimittaa mahdollinen huomautus kirjallisena rakennusvalvontaan.

Hakijan suorittama kuuleminen nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Mikäli kunta suorittaa kuulemisen, siitä peritään taksan mukainen maksu ja hakijan on toimitettava riittävä määrä asema- ja julkisivupiirroksia.

Naapureilla tarkoitetaan viereisten tai vastapäisten alueiden omistajia.

Kiinteistön omistajatietoja ja naapuriluettelon voi tilata maanmittauslaitoksen palvelupisteistä, puh. 029 530 1110, www.maanmittauslaitos.fi

Selvitys maaperästä

Perustamis- ja pohjaolosuhteiden selvityksenä tulee hakemukseen liittää pohjatutkimus ja perustamistapalausunto tai pääsuunnittelijan allekirjoittama maaperäselvityslomake (Vihdin kunnan lomake).

Selvitys tieyhteyksistä

Katuliittymälausunto, tarvitaan mikäli rakennuspaikka liitetään asemakaavan mukaiseen katuun. Lausunnon voi tilata Vihdin kunta/kunnallistekniikka, Kristiina Kemppainen, puh. (09) 4258 3137

Tieliittymälupa, tarvitaan mikäli rakennuspaikka liitetään tiehallinnon ylläpitämään tiehen. Lupaa haetaan Uudenmaan ELY-keskukselta, puh 0295 021 000.

Vesihuoltoliittymälausunto

Tarvitaan mikäli rakennuspaikka liitetään Vihdin vesihuoltolaitoksen ylläpitämään vesi- ja viemäriverkostoon. Lausunnon voi tilata Vihdin kunta/kunnallistekniikka, Kristiina Kemppainen, puh. (09) 4258 3137

Kaavalaskentakartta

Kartta tilataan kunnan mittaustoimesta, puh (09) 4258 3146. (vain asemakaava-alueilla) Lisätietoa löytyy täältä.

Kiinteistön liittämisestä vesi- ja viemäriverkostoon perittävä liittämismaksu

Vihdin veden perittävän liittymismaksun perusteena on kiinteistön rakennusten kerrosala. Kerrosalaan lasketaan myös lämpöeristetyt talous- ja saunarakennukset, jotka eivät sisällä kiinteää lämmityslaitetta.

Lisäliittymismaksua peritään kerrosalan kasvaessa niin, että kiinteistö siirtyy ylempään maksuluokkaan ja maksuluokkien maksujen erotus peritään lisäliittymismaksuna. Lisätietoa löytyy täältä.

 

Viimeksi päivitetty 21.05.2018