Yhteystiedot

Vihdin kunta / kiinteistötoimi
Asemantie 30
03100 Nummela

Palvelemme maanantaista torstaihin klo 8:00–15:30 sekä perjantaisin ja arkipyhiä edeltävinä työpäivinä 8:00-14:00. Tapaamiselle tulee varata ajankohta etukäteen.

maankäyttöinsinööri
Mika Kukkula
Ins. AMK
sähköposti: mika.kukkula(ät)vihti.fi
puhelin: 044 467 5227

elinvoimajohtaja, kiinteistötoimen esimies
Petra Ståhl
FM
sähköposti: petra.stahl(ät)vihti.fi
puhelin: 050 5766 256

maankäyttöasiantuntija
Jami Harilainen
Ins. AMK
sähköposti: jami.harilainen(ät)vihti.fi
puhelin: 044 042 1998

Maan hankinta kunnalle

Vihdin kunta hankkii kaavoittamattomia maa-alueita, eli ns. raakamaata pääasiassa alueilta, jotka on tarkoitus asemakaavoittaa tulevaisuudessa.

Ennakoiva ja hyvin suunniteltu maanhankinta auttaa kehittämään yhdyskuntarakennetta haluttuun suuntaan. On perusteltua, että ensimmäinen asemakaava laaditaan ensisijaisesti kunnan omistamalle maalle. Kunnan omalla tontinluovutuksella voidaan mm. parhaiten varmistaa alueen toteutumisen haluttu aikataulu sekä vaikuttaa tonttien hintatasoon. Myös palveluiden toteuttaminen, ajoittaminen ja mitoittaminen onnistuvat parhaiten kun asemakaava laaditaan kunnan omistamalle maalle.

Maanomistajia voidaan kohdella tasapuolisesti, kun maa hankitaan kunnan omistukseen ennen kaavoitusta. Myös kuntatalouden ja veronmaksajien näkökulmasta on tärkeää, että kaavoituksen synnyttämä maan arvonnousu voidaan käyttää kokonaisuudessaan kaavan toteuttamisesta kunnalle aiheutuviin kustannuksiin.

Vihdin kunnan maanhankinnassa käytetyt keinot on määritetty kunnan maapoliittisessa ohjelmassa. Raakamaata pyritään hankkimaan aina ensisijaisesti vapaaehtoisin kaupoin. Tämän lisäksi maata voidaan hankkia vaihtamalla maa-alueita maanomistajien kesken tai käyttämällä kunnan etuosto-oikeutta. Mikäli kunnan kehittämisen kannalta tärkeillä alueilla neuvottelut maanomistajien kanssa eivät tuota tulosta tai maanomistajan hintavaatimukseen suostuminen johtaisi maanomistajien epätasa-arvoiseen kohteluun, on kunnalla mahdollisuus käyttää lunastuslupaan perustuvaa maanlunastusta.