Vihdin kasvihuonekaasupäästöseuranta

Vihdin kasvihuonepäästöt 2008 – 2016, ennakkotieto vuodelta 2017 (pdf)

Esitys Vihdin kasvihuonekaasupäästöt 2008 – 2016

 

Tässä CO2-raportin vuosiraportissa on esitetty Vihdin kasvihuonekaasujen päästöt vuosilta 2008–2016 sekä ennakkotieto vuodelta 2017. Mukana laskennassa ovat seuraavat sektorit: kauko-, sähkö- ja erillislämmitys, maalämpö, kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutus, tieliikenne, maatalous ja jätehuolto.

 

CO2-raportissa noudatetaan kulutusperusteista laskentatapaa, jossa kaukolämmön päästöt lasketaan perustuen kunnassa kulutetun energian määrään riippumatta siitä, onko kaukolämpö tuotettu kunnassa vai kunnan ulkopuolella. Kunnassa tuotettu, mutta kunnan ulkopuolella kulutettu kaukolämpö ei ole mukana kunnan päästöissä. Sähkönkulutuksen päästöt lasketaan perustuen kunnassa kulutetun sähköenergian määrään käyttäen valtakunnallista päästökerrointa. Erillislämmityksen, tieliikenteen ja maatalouden päästöt kuvaavat kunnassa tapahtuvia päästöjä. Jätteenkäsittelyn päästöt on laskettu syntypaikan mukaan, eli useiden kuntien yhteisten jätehuoltoyhtiöiden päästöt on allokoitu kullekin kunnalle kunnassa syntyvän jätemäärän perusteella.

 

Vihdin kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2016 olivat yhteensä 170,4 kt CO2-ekv ilman teollisuutta. Näistä päästöistä 11,7 kt CO2-ekv aiheutui kuluttajien sähkönkulutuksesta ja 13,2 kt CO2-ekv sähkölämmityksestä. Maalämmön osuus lämmitysmuotojakaumasta ja päästöistä on pieni. Päästöistä 1,7 kt CO2-ekv aiheutui kaukolämmityksestä, 33,0 kt CO2-ekv erillislämmityksestä, 86,3 kt CO2-ekv tieliikenteestä, 15,1 kt CO2-ekv maataloudesta ja 8,9 kt CO2-ekv jätehuollosta. Teollisuuden sähkönkulutuksen päästöt olivat 2,1 kt CO2-ekv.

 

Vihdin päästöt asukasta kohti vuonna 2016 olivat 5,9 t CO2-ekv ilman teollisuutta, kun ne kaikissa CO2-raportissa mukana olevissa kunnissa vaihtelivat välillä 3,3–14,1 t CO2-ekv.

 

Vihdin päästöt kuluttajien sähkönkulutuksesta olivat vuonna 2016 0,4 t CO2-ekv/asukas, eli noin 20 % pienemmät kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Sähkönkulutus kotitalouksissa ja palveluissa riippuu monista tekijöistä. Asukasta kohti laskettu sähkönkulutus on yleensä keskimääräistä suurempaa kunnissa, joissa on paljon loma-asukkaita, kunnissa joissa on selvästi enemmän työpaikkoja kuin asukkaita, sekä kunnissa, joissa tarjotaan palveluja myös naapurikuntiin.

 

Vihdin asukasta kohti lasketut päästöt sähkölämmityksestä vuonna 2016 olivat 0,5 t CO2-ekv, eli noin 30 % suuremmat kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Sähkölämmityksen päästöihin vaikuttavat sähkölämmityksen osuus lämmitysmuotojakaumasta, sekä vuosittainen lämmitystarve. Maalämmön suosio kasvaa nopeasti, mutta sen osuus lämmitysmuotojakaumasta on vielä pieni.

 

Vihdin kaukolämmityksen päästöt asukasta kohti olivat vuonna 2016 0,1 t CO2-ekv, ja päästöt rakennusten erillislämmityksestä 1,1 t CO2-ekv. Päästöt kaukolämmityksestä olivat selvästi pienemmät ja päästöt erillislämmityksestä noin 20 % suuremmat kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin.

 

Vihdin päästöt tieliikenteestä vuonna 2016 olivat 3,0 t CO2-ekv/asukas, eli noin 20 % suuremmat kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Tieliikenteen päästöön vaikuttavat sekä läpiajoliikenne että paikallinen liikenne.

 

Vihdin päästöt ilman teollisuutta kasvoivat 9 prosenttia vuodesta 2015 vuoteen 2016. Keskimäärin päästöt kasvoivat CO2-raportin kunnissa 8 prosenttia.

 

Hyödyllisiä linkkejä

CO2 –raportin nettisivut www.co2-raportti.fi

 

Viimeksi päivitetty 22.03.2018

Yhteystiedot

Ympäristövalvonta

Asemantie 30, 03101 Nummela, ymparistonvalvonta(ät)vihti.fi

Tarkemmat yhteystiedot

 

Vihdin kasvihuonekaasupäästöseuranta

Vihdin kasvihuonepäästöt 2008 – 2016, ennakkotieto vuodelta 2017 (pdf)

Esitys Vihdin kasvihuonekaasupäästöt 2008 – 2016

 

Tässä CO2-raportin vuosiraportissa on esitetty Vihdin kasvihuonekaasujen päästöt vuosilta 2008–2016 sekä ennakkotieto vuodelta 2017. Mukana laskennassa ovat seuraavat sektorit: kauko-, sähkö- ja erillislämmitys, maalämpö, kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutus, tieliikenne, maatalous ja jätehuolto.

 

CO2-raportissa noudatetaan kulutusperusteista laskentatapaa, jossa kaukolämmön päästöt lasketaan perustuen kunnassa kulutetun energian määrään riippumatta siitä, onko kaukolämpö tuotettu kunnassa vai kunnan ulkopuolella. Kunnassa tuotettu, mutta kunnan ulkopuolella kulutettu kaukolämpö ei ole mukana kunnan päästöissä. Sähkönkulutuksen päästöt lasketaan perustuen kunnassa kulutetun sähköenergian määrään käyttäen valtakunnallista päästökerrointa. Erillislämmityksen, tieliikenteen ja maatalouden päästöt kuvaavat kunnassa tapahtuvia päästöjä. Jätteenkäsittelyn päästöt on laskettu syntypaikan mukaan, eli useiden kuntien yhteisten jätehuoltoyhtiöiden päästöt on allokoitu kullekin kunnalle kunnassa syntyvän jätemäärän perusteella.

 

Vihdin kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2016 olivat yhteensä 170,4 kt CO2-ekv ilman teollisuutta. Näistä päästöistä 11,7 kt CO2-ekv aiheutui kuluttajien sähkönkulutuksesta ja 13,2 kt CO2-ekv sähkölämmityksestä. Maalämmön osuus lämmitysmuotojakaumasta ja päästöistä on pieni. Päästöistä 1,7 kt CO2-ekv aiheutui kaukolämmityksestä, 33,0 kt CO2-ekv erillislämmityksestä, 86,3 kt CO2-ekv tieliikenteestä, 15,1 kt CO2-ekv maataloudesta ja 8,9 kt CO2-ekv jätehuollosta. Teollisuuden sähkönkulutuksen päästöt olivat 2,1 kt CO2-ekv.

 

Vihdin päästöt asukasta kohti vuonna 2016 olivat 5,9 t CO2-ekv ilman teollisuutta, kun ne kaikissa CO2-raportissa mukana olevissa kunnissa vaihtelivat välillä 3,3–14,1 t CO2-ekv.

 

Vihdin päästöt kuluttajien sähkönkulutuksesta olivat vuonna 2016 0,4 t CO2-ekv/asukas, eli noin 20 % pienemmät kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Sähkönkulutus kotitalouksissa ja palveluissa riippuu monista tekijöistä. Asukasta kohti laskettu sähkönkulutus on yleensä keskimääräistä suurempaa kunnissa, joissa on paljon loma-asukkaita, kunnissa joissa on selvästi enemmän työpaikkoja kuin asukkaita, sekä kunnissa, joissa tarjotaan palveluja myös naapurikuntiin.

 

Vihdin asukasta kohti lasketut päästöt sähkölämmityksestä vuonna 2016 olivat 0,5 t CO2-ekv, eli noin 30 % suuremmat kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Sähkölämmityksen päästöihin vaikuttavat sähkölämmityksen osuus lämmitysmuotojakaumasta, sekä vuosittainen lämmitystarve. Maalämmön suosio kasvaa nopeasti, mutta sen osuus lämmitysmuotojakaumasta on vielä pieni.

 

Vihdin kaukolämmityksen päästöt asukasta kohti olivat vuonna 2016 0,1 t CO2-ekv, ja päästöt rakennusten erillislämmityksestä 1,1 t CO2-ekv. Päästöt kaukolämmityksestä olivat selvästi pienemmät ja päästöt erillislämmityksestä noin 20 % suuremmat kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin.

 

Vihdin päästöt tieliikenteestä vuonna 2016 olivat 3,0 t CO2-ekv/asukas, eli noin 20 % suuremmat kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Tieliikenteen päästöön vaikuttavat sekä läpiajoliikenne että paikallinen liikenne.

 

Vihdin päästöt ilman teollisuutta kasvoivat 9 prosenttia vuodesta 2015 vuoteen 2016. Keskimäärin päästöt kasvoivat CO2-raportin kunnissa 8 prosenttia.

 

Hyödyllisiä linkkejä

CO2 –raportin nettisivut www.co2-raportti.fi

 

Viimeksi päivitetty 22.03.2018