Lannan varastointi ja hyödyntäminen

Lannan varastointi ja hyödyntäminen

Lannan ja muiden lannoitevalmisteiden varastoinnista ja käytöstä säädetään ns. nitraattiasetuksessa (Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014):

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141250

Kotieläintalouteen liittyvistä rakennuksista ja rakenteista annetaan määräyksiä ja ohjeita Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräyksissä ja ohjeissa:

Kotieläinrakennusten ympäristönhuolto MMM-RMO C4

 

Pääkohtia liittyen lannan varastointiin ja käyttöön:

 • lannan varastoinnista ei saa syntyä valumia
 • pääsääntöisesti tilalla tulee olla tiivispohjainen lantala
 • jos lantaa kertyy enintään 25 m3 vuodessa, voidaan lanta varastoida myös tiiviillä siirtolavalla tai vastaavalla, joka on katoksessa tai joka katetaan peitteellä
 • 1.4.2015 jälkeen rakennettujen lantalojen tulee olla katettuja
 • lantala tulee mitoittaa 12 kk aikana kertyvälle lannalla, josta voidaan vähentää enintään 4 kk tarve, mikäli eläimiä laidunnetaan kasvukaudella kasvipeitteisellä laitumella
 • nitraattiasetuksen liitteessä 1 on esitetty luvut lantavarastojen vähimmäistilavuuksien mitoitukselle eri eläinlajeilla
 • tiivispohjaisen pihaton kestokuivikepohja voidaan laskea lantalatilavuuteen
 • laitumelta ei tarvitse kerätä lantoja pois kasvukaudella
 • tarhasta on kerättävä lannat pois lantalaan säännöllisesti
 • patteri/auma ei voi korvata lantalaa
 • patteri/auma tehdään kerralla sille peltolohkolle, jolle se aiotaan levittää (tarkemmat määräykset patterin vaatimuksista nitraattiasetuksen § 6)
 • patteroinnista tulee tehdä kirjallinen ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle etukäteen
 • levittämistä odottava kasaa voi säilyttää pellolla odottamassa enintään 4 viikkoa
 • lannan levittäminen on kielletty 1.11. – 31.3.
 • pellon pintaan levitetty lanta on muokattava maahan vuorokauden sisällä levityksestä, lukuun ottamatta levitystä kasvustoon letkulevittimellä tai hajalevityksenä
 • lannoitus on kielletty 5 m lähempänä vesistöä

 

Viimeksi päivitetty 03.10.2016

Yhteystiedot

Ympäristövalvonta

Asemantie 30, 03101 Nummela,
ymparistonvalvonta(ät)vihti.fi

Tarkemmat yhteystiedot

 

Lannan varastointi ja hyödyntäminen

Lannan varastointi ja hyödyntäminen

Lannan ja muiden lannoitevalmisteiden varastoinnista ja käytöstä säädetään ns. nitraattiasetuksessa (Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014):

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141250

Kotieläintalouteen liittyvistä rakennuksista ja rakenteista annetaan määräyksiä ja ohjeita Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräyksissä ja ohjeissa:

Kotieläinrakennusten ympäristönhuolto MMM-RMO C4

 

Pääkohtia liittyen lannan varastointiin ja käyttöön:

 • lannan varastoinnista ei saa syntyä valumia
 • pääsääntöisesti tilalla tulee olla tiivispohjainen lantala
 • jos lantaa kertyy enintään 25 m3 vuodessa, voidaan lanta varastoida myös tiiviillä siirtolavalla tai vastaavalla, joka on katoksessa tai joka katetaan peitteellä
 • 1.4.2015 jälkeen rakennettujen lantalojen tulee olla katettuja
 • lantala tulee mitoittaa 12 kk aikana kertyvälle lannalla, josta voidaan vähentää enintään 4 kk tarve, mikäli eläimiä laidunnetaan kasvukaudella kasvipeitteisellä laitumella
 • nitraattiasetuksen liitteessä 1 on esitetty luvut lantavarastojen vähimmäistilavuuksien mitoitukselle eri eläinlajeilla
 • tiivispohjaisen pihaton kestokuivikepohja voidaan laskea lantalatilavuuteen
 • laitumelta ei tarvitse kerätä lantoja pois kasvukaudella
 • tarhasta on kerättävä lannat pois lantalaan säännöllisesti
 • patteri/auma ei voi korvata lantalaa
 • patteri/auma tehdään kerralla sille peltolohkolle, jolle se aiotaan levittää (tarkemmat määräykset patterin vaatimuksista nitraattiasetuksen § 6)
 • patteroinnista tulee tehdä kirjallinen ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle etukäteen
 • levittämistä odottava kasaa voi säilyttää pellolla odottamassa enintään 4 viikkoa
 • lannan levittäminen on kielletty 1.11. – 31.3.
 • pellon pintaan levitetty lanta on muokattava maahan vuorokauden sisällä levityksestä, lukuun ottamatta levitystä kasvustoon letkulevittimellä tai hajalevityksenä
 • lannoitus on kielletty 5 m lähempänä vesistöä

 

Viimeksi päivitetty 03.10.2016