Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä myöntää hakemuksesta yksittäistapauksessa luvan poiketa ympäristönsuojelumääräyksistä. Poikkeamisesta ei saa aiheutua määräysten tavoitteiden syrjäytymistä.

Poikkeamista voi hakea vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Hakemuksesta tehdään kirjallinen päätös, joka on maksullinen (ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, liite kohta E3). Poikkeamispäätöksen tekee, asiasta riippuen, ympäristötarkastaja, ympäristöpäällikkö tai ympäristölautakunta. Yleisimpiä asioita, joihin haetaan poikkeusta, ovat esimerkiksi jätevesienkäsittelyn vähimmäissuojaetäisyydet (kohta 6.5.1) ja käytöstä poistetun kemikaalisäiliön maaperästä poistovelvoite (kohta 11.4).

 

Viimeksi päivitetty 03.10.2016

Yhteystiedot

Ympäristövalvonta

Asemantie 30, 03101 Nummela, ymparistonvalvonta(ät)vihti.fi

Tarkemmat yhteystiedot

Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä myöntää hakemuksesta yksittäistapauksessa luvan poiketa ympäristönsuojelumääräyksistä. Poikkeamisesta ei saa aiheutua määräysten tavoitteiden syrjäytymistä.

Poikkeamista voi hakea vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Hakemuksesta tehdään kirjallinen päätös, joka on maksullinen (ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, liite kohta E3). Poikkeamispäätöksen tekee, asiasta riippuen, ympäristötarkastaja, ympäristöpäällikkö tai ympäristölautakunta. Yleisimpiä asioita, joihin haetaan poikkeusta, ovat esimerkiksi jätevesienkäsittelyn vähimmäissuojaetäisyydet (kohta 6.5.1) ja käytöstä poistetun kemikaalisäiliön maaperästä poistovelvoite (kohta 11.4).

 

Viimeksi päivitetty 03.10.2016