ELY-keskuksen kuulutus vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta

VHS_kuulutus_UUD

Kaikki vesienhoidon kuulemisasiakirjat ovat nähtävillä ja tarvittaessa ladattavissa verkkosivulla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

Julkipanoilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, Vihdin yhteiskoulun laajennus- ja purkutyöt

Julkipanoilmoitus viranhaltijapäätöksestä koskien Oy Rakennuskultti Ab:n ilmoitusta melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/ Vihdin yhteiskoulun laajennus- ja purkutyöt, Nietoinkuja 1   

Ympäristötarkastaja on tehnyt 3.1.2018 1 § ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n mukaisen päätöksen Oy Rakennuskultti Ab:n melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta koskien Vihdin yhteiskoulun laajennus- ja purkutöitä 2.1.2018 – 21.12.2019. Rakennustyömaa sijaitsee osoitteessa Nietoinkuja 1, Vihdin kirkonkylä, Vihdin kunta. Melua aiheutuu louhinnasta, paalutuksesta purkutöistä sekä työkoneista.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 5.1.2018, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisesti Vaasan hallinto-oikeudelta 5.2.2018 klo 16.15 mennessä. Kuulutus on nähtävillä 4.1.2018 – 5.2.2018 Vihdin kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Asemantie 30, Nummela. Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä kuulutusaikana Vihdin kunnan virastotalon asiakaspalvelussa, asiakaspalvelun aukioloaikoina.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Sanna Hilska, sanna.hilska@vihti.fi, p.050 591 6912

Vihdissä 3.1.2018
Ympäristövalvonta

 

ELY-keskuksen kuulutus: kuuleminen asiakirjasta Suomen meriympäristön tila 2018

Kuulutus_Tila_UUD

Kuulutettavana olevan asiakirja ja siihen liittyvät tausta-asiakirjat ovat sähköisenä luettavissa osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

 

ELY-keskuksen kuulutus, suojeltavan lajin esiintymispaikan rajojen määritteleminen, kiinteistön Päivänranta alueella

KUULUTUS

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 28.12.2017 antanut päätöksen, joka koskee erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajojen määrittelemistä kiinteistön Päivänranta 927-451-2-3 alueella Vihdissä.

Päätös on nähtävänä 30 päivän ajan Vihdin kunnanvirastossa, Asemantie 30, 03100 Nummela ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa, Opastinsilta 12 B 5 krs., 00520 Helsinki.

ERA239470_Päivölän_lähteikkö_Vihti

Helsingissä 28.12.2017

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

UUDELY/11099/2017

 

 

 

 

 

 

VUODEN 2018 ERITYISRYHMIEN INVESTOINTIAVUSTUKSET JA SAMAN HANKKEEN KORKOTUKILAINAT HAETTAVANA

ARA myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi avustuksia, joilla lisätään
asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa.

Eritysryhmien investointiavustuksen piiriin kuuluvat mm. vammaiset henkilöt, muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset, asunnottomat, pakolaiset, opiskelijat sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaiset.

Avustusta voivat saada sellaiset hankkeet, joille voidaan myöntää myös korkotukilainaa. Avustus voidaan myöntää rakentamista, hankintaa ja perusparantamista varten.

Vihdin kunta julistaa erityisryhmien investointiavustukset ja saman hankkeen korkotukilainat haettavaksi niin, että kunnan on mahdollista toimittaa hakemusasiakirjat lausuntoineen ARAan määräaikaan 8.11.2017 mennessä. Hankkeella on oltava kunnan puolto.

Hakemukset tulee toimittaa Vihdin kunnan kirjaamoon 30.9.2017 kello 14.00 mennessä, osoite Asemantie 30, 03100 Nummela, sähköposti: kunnanvirasto(at)vihti.fi. Kunta lähettää hakemukset lausuntoineen ARAIle. Hakemukset, jotka toimitetaan ARAan määräajan jälkeen, jätetään käsittelemättä. Hakemuksia ei palauteta.

Hakuohjeet sekä hakemukset löytyvät ARAan verkkosivuilta http://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Erityisryhmien_investointiavustus

Vihdissä, 29.8.2017
Kunnanhallitus

 

Vuoden 2018 erityisryhmien investointiavustukset ja saman hankkeen korkotukilainat haettavana

ARA myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi avustuksia, joilla lisätään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa. Eritysryhmien investointiavustuksen piiriin kuuluvat mm. vammaiset henkilöt, muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset, asunnottomat, pakolaiset, opiskelijat sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaiset.

Avustusta voivat saada sellaiset hankkeet, joille voidaan myöntää myös korkotukilainaa. Avustus voidaan myöntää rakentamista,  hankintaa ja perusparantamista varten.

Vihdin kunta julistaa erityisryhmien investointiavustukset ja saman hankkeen korkotukilainat haettavaksi niin, että kunnan on mahdollista toimittaa hakemusasiakirjat lausuntoineen ARAan määräaikaan 8.11.2017 mennessä. Hankkeella on oltava kunnan puolto.

Hakemukset tulee toimittaa Vihdin kunnan kirjaamoon 30.9.2017 kello 14.00 mennessä, osoite Asemantie 30. 03100 Nummela.  Kunta lähettää hakemukset lausuntoineen ARA:lle.

Hakemukset, jotka toimitetaan ARAan määräajan jälkeen, jätetään käsittelemättä. Hakemuksia ei palauteta. Hakuohjeet sekä hakemukset löytyvät ARA:n verkkosivuilta http://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Erityisryhmien_investointiavustus

Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / SuurVihdin Kilta ry; Juhannusjuhla 23.-24.6.2017 ja 22.-23.6.2018 Vihdin kirkonkylän veneranta, Nietoinkuja, Vihti

Kuulutus 

Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / SuurVihdin Kilta ry; Juhannusjuhla 23.-24.6.2017 ja 22.-23.6.2018 Vihdin kirkonkylän veneranta, Nietoinkuja, Vihti

SuurVihdin Kilta ry on toimittanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee 23.6.2017 klo 15.00 – 24.6.2017 klo 00.30 ja 22.6.2018 klo 15.00 – 23.6.2018 klo 00.30 järjestettäviä juhannusjuhlia. Juhannusjuhlat järjestetään Vihdin kirkonkylän venerannassa, Nietoinkujan järven puoleisessa päässä, Vihdin kunnassa. Melua aiheutuu elävästä musiikista/ äänentoistolaitteista.

Kuulutus on nähtävillä Vihdin kunnan ilmoitustaululla 2.5.-15.5.2017 osoitteessa Asemantie 30, Nummela. Asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan Vihdin kunnan virastotalon asiakaspalvelussa osoitteessa Asemantie 30, Nummela.

Asiaa koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisena 15.5.2017 klo 15.30 mennessä osoitteeseen: Vihdin kunta, Ympäristövalvonta, PL 13, 03101 Nummela

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Tanja Mikkola, p. 044 042 1353, tanja.mikkola(at)vihti.fi

Vihdissä 27.5.2017
Ympäristövalvonta