Jättiputki kukkii – torju sen leviäminen ennen siementen kehittymistä

11.8.2017

Vihdin kuntaan on tänä kesänä tullut useita ilmoituksia jättiputkihavainnoista. Jättiputki on haitallinen vieraslaji, jonka vuoksi sen maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty koko EU:n tasolla.  

Jättiputkien kukinta on parhaimmillaan. Kasvin leviämistä voi estää mm. katkaisemalla kukinnot ennen siementen kehittymistä ja hävittämällä ne jätesäkkiin pakkaamalla sekä toimittamalla ne pois sekajätteen mukana. Jättiputkia käsiteltäessä on huomioitava riittävä suojavarustus. 

Tarkempia tietoja jättiputkista ja niiden torjuntamenetelmistä löydät täältä: http://www.vieraslajit.fi/sites/default/files/Jattiputki-erittain-haitallinen-vieraslaji-esite-mmm-2011.pdf

Lain mukaan vastuu haitallisten vieraslajien torjunnasta ja leviämisen rajoittamisesta on kiinteistön omistajalla tai haltijalla. Vihdin kunnan hallinnoimilla maa-alueilla torjunnasta vastaa kunnallistekniikan puistoyksikkö, https://www.vihti.fi/asuminen-ja-ymparisto/leikkipuistot/. Kunnalla ei ole toimivaltaa vieraslajien torjuntaan velvoittamiseksi. 

Jättiputkihavainnoista ja muista vieraslajeista voit ilmoittaa vieraslajiportaalin kautta.

http://www.vieraslajit.fi/fi/content/ilmoita-havaintosi

jättiputki

Kuva: Terhi Ryttäri, SYKE, www.vieraslajit.fi