Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on osa koulun oppilashuoltoa, jolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä yhteistyössä huoltajien kanssa. Kouluterveydenhuolto kattaa kaikki ikäluokat koko kouluajan.

Kouluterveydenhuollossa toimivien terveydenhoitajien ja lääkäreiden työn sisältöä ohjaa valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta. Asetuksella säädellään mm. terveystarkastusten ja terveysneuvonnan sisältöä ja määrää.

Oppilaiden terveystapaamiset toteutetaan vuosittain tapahtuvilla terveystarkastuksilla ja ryhmämuotoisella terveysneuvonnalla. Vuosiluokilla 1, 5 ja 8-9 ( 15 v.) tarkastukset toteutetaan asetuksen mukaisesti ns. laajoina terveystarkastuksina. Karviaisen kouluterveydenhuollossa osana 15 -vuotiaan laajaa tarkastusta on 7. luokan terveystarkastus. 7-luokkalaisten tarkastukseen kutsutaan vanhemmat mukaan, jolloin huomioidaan koko perheen hyvinvointi.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta löydät lisää tietoa Perusturvakuntayhtymä Karviaisen nettisivuilta sekä jokaisen koulun omilta kotisivuilta.

Karviaisen puhelinvaihde (09) 4258 2000

 

 

Viimeksi päivitetty 01.12.2016

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on osa koulun oppilashuoltoa, jolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä yhteistyössä huoltajien kanssa. Kouluterveydenhuolto kattaa kaikki ikäluokat koko kouluajan.

Kouluterveydenhuollossa toimivien terveydenhoitajien ja lääkäreiden työn sisältöä ohjaa valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta. Asetuksella säädellään mm. terveystarkastusten ja terveysneuvonnan sisältöä ja määrää.

Oppilaiden terveystapaamiset toteutetaan vuosittain tapahtuvilla terveystarkastuksilla ja ryhmämuotoisella terveysneuvonnalla. Vuosiluokilla 1, 5 ja 8-9 ( 15 v.) tarkastukset toteutetaan asetuksen mukaisesti ns. laajoina terveystarkastuksina. Karviaisen kouluterveydenhuollossa osana 15 -vuotiaan laajaa tarkastusta on 7. luokan terveystarkastus. 7-luokkalaisten tarkastukseen kutsutaan vanhemmat mukaan, jolloin huomioidaan koko perheen hyvinvointi.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta löydät lisää tietoa Perusturvakuntayhtymä Karviaisen nettisivuilta sekä jokaisen koulun omilta kotisivuilta.

Karviaisen puhelinvaihde (09) 4258 2000

 

 

Viimeksi päivitetty 01.12.2016