Lupa-anomus koulusta poissaoloon

 

LUPA-ANOMUS KOULUSTA POISSAOLOON

Oppilaan nimi ……………………………………… …………… Luokka …………………………….

Anottu poissaoloaika ……………………………………… ……………………………………… ………..

Perustelu ……………………………………… ……………………………………… …………………………………

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……..

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……..

Sitoudun huolehtimaan lapseni oppivelvollisuuden toteutuksesta, tehtävien suorittamisen valvonnasta sekä opetusjärjestelyistä poissaolon ajalta.

Päiväys ………………… /………………….. 201………

……………………………………… …………………………
Huoltajan allekirjoitus

Yli viiden päivän poissaoloihin luvan myöntää rehtori, lyhyempiin poissaoloihin luokanopettaja.

Päätös: Hyväksytty / hylätty …………. /………….. 201………

……………………………………… ………………………………………
opettajan/rehtorin allekirjoitus

 

Viimeksi päivitetty 12.06.2018

Lupa-anomus koulusta poissaoloon

 

LUPA-ANOMUS KOULUSTA POISSAOLOON

Oppilaan nimi ……………………………………… …………… Luokka …………………………….

Anottu poissaoloaika ……………………………………… ……………………………………… ………..

Perustelu ……………………………………… ……………………………………… …………………………………

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……..

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……..

Sitoudun huolehtimaan lapseni oppivelvollisuuden toteutuksesta, tehtävien suorittamisen valvonnasta sekä opetusjärjestelyistä poissaolon ajalta.

Päiväys ………………… /………………….. 201………

……………………………………… …………………………
Huoltajan allekirjoitus

Yli viiden päivän poissaoloihin luvan myöntää rehtori, lyhyempiin poissaoloihin luokanopettaja.

Päätös: Hyväksytty / hylätty …………. /………….. 201………

……………………………………… ………………………………………
opettajan/rehtorin allekirjoitus

 

Viimeksi päivitetty 12.06.2018