Hakeminen

Kevään 2019 yhteishaku ammatilliseen ja lukioon on 19.2.-12.3.2019. Hakeminen tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi.

Vihdin lukion keskiarvoraja on 7,40 ja uusia opiskelijoita otetaan sisään 180. Sisään päässeiden alin keskiarvo vaihtelee vuosittain ja voi olla asetettua alarajaa (7,40) korkeampi. Vihdin lukioon otettujen opiskelijoiden keskiarvojen keskiarvo on ollut n. 8,2.

Keskiarvo lasketaan peruskoulun päättötodistuksen seuraavien arvosanojen perusteella: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli (ruotsi), vieraat kielet (englanti ja lisäksi ne kielet, joista on arvosana), uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto ja maantieto. Korotetut arvosanat otetaan huomioon, jos korotuksista on erillinen koulun antama todistus.

Hakulomaketta täytettäessä kannattaa huomioida kohta ”Nimen julkaisulupa internetissä”. Jos et anna lupaa julkaista nimeäsi internetissä, nimeäsi ei näy valintatuloksissa Vihdin lukion internet-sivuilla, vaikka sinut olisi valittu Vihdin lukioon. Tällöin saat tiedon valinnasta ainoastaan kotiin tulevassa hyväksymiskirjeessä.

Lisätietoja hakemisesta saat omalta oppilaanohjaajaltasi sekä osoitteesta opintopolku.fi/wp/fi/lukio-2.

Vihdin lukion kuluvan lukuvuoden kurssitarjontaan voit tutustua oppiaineiden sivulla.

Viimeksi päivitetty 28.02.2019

Hakeminen

Kevään 2019 yhteishaku ammatilliseen ja lukioon on 19.2.-12.3.2019. Hakeminen tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi.

Vihdin lukion keskiarvoraja on 7,40 ja uusia opiskelijoita otetaan sisään 180. Sisään päässeiden alin keskiarvo vaihtelee vuosittain ja voi olla asetettua alarajaa (7,40) korkeampi. Vihdin lukioon otettujen opiskelijoiden keskiarvojen keskiarvo on ollut n. 8,2.

Keskiarvo lasketaan peruskoulun päättötodistuksen seuraavien arvosanojen perusteella: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli (ruotsi), vieraat kielet (englanti ja lisäksi ne kielet, joista on arvosana), uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto ja maantieto. Korotetut arvosanat otetaan huomioon, jos korotuksista on erillinen koulun antama todistus.

Hakulomaketta täytettäessä kannattaa huomioida kohta ”Nimen julkaisulupa internetissä”. Jos et anna lupaa julkaista nimeäsi internetissä, nimeäsi ei näy valintatuloksissa Vihdin lukion internet-sivuilla, vaikka sinut olisi valittu Vihdin lukioon. Tällöin saat tiedon valinnasta ainoastaan kotiin tulevassa hyväksymiskirjeessä.

Lisätietoja hakemisesta saat omalta oppilaanohjaajaltasi sekä osoitteesta opintopolku.fi/wp/fi/lukio-2.

Vihdin lukion kuluvan lukuvuoden kurssitarjontaan voit tutustua oppiaineiden sivulla.

Viimeksi päivitetty 28.02.2019