Ryhmänohjaajan rooli

Opiskelijat on jaettu sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä ryhmänohjausryhmiin. Jokaisella ryhmällä on ryhmänohjaaja, jonka tehtäviin kuuluu mm.

  • ryhmänohjaajan tuokioiden pitäminen
  • oman ryhmänsä opiskelijoiden poissaolojen ja opintojen edistymisen seuranta

Ryhmänohjaajan rooli poikkeaa yläkoulun luokanohjaajan roolista siinä mielessä, että ryhmänohjaaja ei välttämättä juurikaan opeta oman ryhmänsä opiskelijoita. Koska lukio-opinnoissa opiskeluryhmät vaihtelevat, ryhmänohjausryhmät eivät ole kokonaisuudessaan koolla muulloin kuin ryhmänohjaustuokioissa. Poikkeuksena on ensimmäisen vuoden ensimmäinen jakso, jossa ryhmänohjaaja opettaa omalle ryhmälleen oman aineensa ensimmäisen pakollisen kurssin.

Viikoittaiset ryhmänohjaustuokiot ovat opiskelijoille osa pakollista opinto-ohjauksen kurssia. Tuokiot ovat myös tärkeitä ajankohtaisen informaation välityspaikkoja. Jos opiskelija on esim. sairauden takia pois RO-tuokiosta, on tärkeää, että hän selvittää itse, mikä RO-tuokion aiheena on ollut. Ryhmänohjaustuntien poissaolot on myös selvitettävä Wilmaan.

Viimeksi päivitetty 31.03.2016

Ryhmänohjaajan rooli

Opiskelijat on jaettu sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä ryhmänohjausryhmiin. Jokaisella ryhmällä on ryhmänohjaaja, jonka tehtäviin kuuluu mm.

  • ryhmänohjaajan tuokioiden pitäminen
  • oman ryhmänsä opiskelijoiden poissaolojen ja opintojen edistymisen seuranta

Ryhmänohjaajan rooli poikkeaa yläkoulun luokanohjaajan roolista siinä mielessä, että ryhmänohjaaja ei välttämättä juurikaan opeta oman ryhmänsä opiskelijoita. Koska lukio-opinnoissa opiskeluryhmät vaihtelevat, ryhmänohjausryhmät eivät ole kokonaisuudessaan koolla muulloin kuin ryhmänohjaustuokioissa. Poikkeuksena on ensimmäisen vuoden ensimmäinen jakso, jossa ryhmänohjaaja opettaa omalle ryhmälleen oman aineensa ensimmäisen pakollisen kurssin.

Viikoittaiset ryhmänohjaustuokiot ovat opiskelijoille osa pakollista opinto-ohjauksen kurssia. Tuokiot ovat myös tärkeitä ajankohtaisen informaation välityspaikkoja. Jos opiskelija on esim. sairauden takia pois RO-tuokiosta, on tärkeää, että hän selvittää itse, mikä RO-tuokion aiheena on ollut. Ryhmänohjaustuntien poissaolot on myös selvitettävä Wilmaan.

Viimeksi päivitetty 31.03.2016